Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronaviruspandemin drog ner genomsnittliga antalet intagna medan antalet klienter i samhällstjänst gick upp

Dela

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2020 har kommit ut med uppdaterade uppgifter om myndighetens verksamhet och antalet klienter och intagna. Det genomsnittliga antalet intagna i fängelserna sjönk till följd av coronaviruspandemin. Antalet klienter som avtjänade samhällstjänst steg jämfört med året före.

Antalet intagna minskade och andelen våldsbrottsdömda ökade till följd av pandemin

Bortsett en mindre ökning under 2016 och 2019 har det genomsnittliga antalet intagna i finländska fängelser sjunkit från och med 2005. Fångarna var i genomsnitt 2 800 per dag år 2020, vilket var ca 150 färre än under det föregående året.

Den största gruppen bland fångpopulationen utgörs av dem som dömts för våldsbrott. 2020 var knappt 40 procent av fångarna dömda för våldsbrott (23 procent för brott mot liv och 16 procent för misshandelsbrott). Året innan var de en dryg tredjedel. Även andelen dömda för narkotikabrott har gått upp. De utgjorde en knapp fjärdedel (23 procent) av det totala antalet dömda fångar, medan deras andel 2019 var knappt en femtedel (21 procent). Minskningen av antalet intagna och förändringarna i fångpopulationens struktur berodde huvudsakligen på restriktioner som infördes gällande förvandlingsstraff för böter och fängelsedomar på högst sex månader och som som var betingade av coronaviruspandemin.

Genomsnittlig strafftid på 12,2 månader

Totalt 5 402 personer frigavs från fängelserna år 2020, av dem 2 757 (ca 51 procent) var dömda fångar, 1 153 (ca 21,5 procent) var bötesfångar och 1 492 (ca 27,5 procent) var häktade. Knappt 40 procent (1 055) av frigivna dömda fångar hade avtjänat straff i högst tre månader och 13 procent (352) i över två år. Den genomsnittliga längden på strafftiden var 12,2 månader.

Det fanns i genomsnitt 233 kvinnor intagna i fängelserna år 2020, vilket utgjorde ca åtta procent av fångpopulationen. Utlänningarnas andel av samtliga intagna låg på 17 procent, siffran har förblivit oförändrad jämfört med året innan.

Genomsnittliga antalet klienter i samhällstjänst gick upp

Det dagliga genomsnittliga antalet klienter som avtjänade någon form av samhällspåföljd började öka 2019 efter en nedåtgående trend på över tio år. Antalet samhällspåföljdsklienter var i genomsnitt 3 083 per dag 2020. Antalet klienter minskade i påföljder som är riktade till de unga, men ökade i de övriga. Det genomsnittliga antalet samhällspåföljdsklienter steg till 1 220, vilket innebär en ökning med sex procent jämfört med året innan. Antalet nya samhällstjänster som kom in för verkställighet minskade jämfört med tidigare år, men till följd av restriktioner relaterade till coronaviruspandemin fördröjdes avtjänandet jämfört med det normala.

Trafikfylleri vanligaste brottet som resulterar i samhällspåföljd

Det mest frekventa primära brottet hos samhällspåföljdsklienterna är trafikfylleri. Andelen dömda för trafikfylleri var 28 procent av påföljderna avslutade under 2020. Näst största grupperna var dömda för egendomsbrott (26 procent), våldsbrott (18 procent) och narkotikabrott (16 procent). Kvinnornas andel av samhällspåföljdsklienterna har hållit sig vid 11 procent.

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsböcker finns att läsa här.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten

Marja-Liisa Muiluvuori, specialforskare

marja-liisa.muiluvuori(at)om.fi, tel. +358 50 531 7985

anträffbar till den 9 juli

Tuomas Laurila, planerare

tuomas.laurila(at)om.fi, tel. +358 50 304 2068

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten har vidtagit åtgärder för att förbättra personalens säkerhet3.12.2021 14:47:53 EET | Tiedote

Fängelsetjänstemannaförbundet (Vankilavirkailijain liitto, VVL) har lyft upp personalens säkerhet och finansieringsrelaterade frågor i ett pressmeddelande som kom den 3 december 2021. Vid Brottspåföljdsmyndigheten har man redan vidtagit en hel rad åtgärder för att förbättra säkerheten, och dessa utvecklingsinsatser fortsätter man med. En bättre arbetshälsa hör till Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål.

Rikosseuraamuslaitoksessa on tehty toimenpiteitä henkilökunnan turvallisuuden parantamiseksi3.12.2021 14:47:38 EET | Tiedote

Vankilavirkailijain liitto VVL r.y. on nostanut esille 3.12.2021 julkaisemassaan tiedotteessa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan turvallisuuden ja rahoituskysymykset. Rikosseuraamuslaitoksessa on jo tehty paljon työtä turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan työhyvinvoinnin parantaminen on Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tulostavoite.

Kvinnor som gärningspersoner och offer i fokus på forsknings- och nätverksdagen8.11.2021 09:38:11 EET | Tiedote

Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion samt juridiska institutionen och institutionen för samhällsvetenskaper vid Östra Finlands universitet har en gemensam temadag kring forskning och nätverkande den 11 november 2021. Rubriken för dagen, som nu ordnas för fjärde gången, är ”Offer för och förövare av våld – Erfarenheter, aktörskap och våldsåtgärdande insatser hos kvinnor med brottsbakgrund”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum