Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronavirussmitta konstaterats hos en fånge i Södra Finlands brottspåföljdsregion den 24 november – Brottspåföljdsmyndigheten inför restriktioner i områden där spridningsskede råder

Dela

En fånge i Södra Finlands brottspåföljdsregion har den 24 november 2020 konstaterats vara smittad med coronavirus. Brottspåföljdsmyndigheten vidtar bekämpningsåtgärder i regioner som befinner sig i spridningsskedet. Vi informerar om dem så fort som möjligt.

Den insjuknade fången hålls avskild från övriga intagna. För närvarande pågår spårning av personer som varit exponerade.

Isoleringsåtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna och verksamhetsmodellerna har bestämts i samråd med läkaren på Enheten för hälso- och sjukvård för fångar med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Inom brottspåföljdsområdet och på fängelset i fråga har man vidtagit åtgärder som saken föranleder i samarbete med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. Spårning av exponerade personer pågår för närvarande och man står i kontakt med dem som saken berör. Fången som insjuknat i covid-19 har möjlighet att stå i kontakt med sina anhöriga och närstående.

På samtliga fängelser har man tagit fram beredskapsplaner för coronaepidemin. I enheternas beredskapsplaner ges också anvisningar om hur personalen ska fungera tryggt i anstaltsmiljön. Brottspåföljdsmyndigheten planerar för nya begränsningar för områden i spridningsskede. Vi informerar om dem så fort som möjligt.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp följer med läget med coronavirusets spridning i samhället och på fängelserna och byråerna för samhällspåföljder vid sina veckovisa sammanträden. Man tar höjd för nya åtgärder i regionerna och enheterna med iakttagande av myndighetsanvisningarna. Inom regionerna fungerar dessutom lokala beredskapsgrupper.

För mer information kontakta

Föreståndare för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar Jussi Korkeamäki, tel. 029 524 5723

Brottspåföljdsmyndigheten
Direktör för Södra Finlands brottspåföljdsregion Katri Järvinen, tel. 029 568 1101
Beredskapschef Anssi Vuosalmi, tel. 029 56 88450

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Leijona Catering Ab och Brottspåföljdsmyndigheten stärker sitt strategiska partnerskap – Leijona tar över kiosktjänsterna i fängelserna inom ramen för mathållningstjänsterna25.11.2020 11:03:08 EETTiedote

Brottspåföljdsmyndigheten och Leijona Catering Ab har stärkt sitt partnerskapsavtal genom att utvidga servicehelheten till att även omfatta kiosktjänsterna. Avtalet har undertecknats den 24 november 2020. Målet är att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande kioskverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt samt att bidra till likabehandling av fångarna och rikta resurserna till kärnfunktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum