Digi- ja väestötietovirasto

De mest inflytelserika personerna inom digital förvaltning listades – Befolkningsregistercentralens Janne Viskari och Kimmo Rousku representerade

Dela

Överdirektören, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen från finansministeriet samt överdirektören Janne Viskari och ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku från Befolkningsregistercentralen ingick bland de 100 mest inflytelserika personerna i världen i en jämförelse om de mest inflytelserika personerna inom digital förvaltning.

Apolitical rankade nu för andra gången de mest inflytelserika personerna inom den digitala förvaltningen. Över 500 kandidater runtom värden ingick i jämförelsen. Kandidaterna inkluderade såväl tjänstemän, politiker som forskare.

Anna-Maija Karjalainen betraktar sin höga placering som en seger för hela den finländska offentliga förvaltningen.

”Detta är ett erkännande för digitaliseringsutvecklingen inom hela den finländska offentliga förvaltningen. Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som är verksam vid finansministeriet jobbar för att Finland även i framtiden ska höra till föregångarna när det gäller digitalisering. Det är en stor ära att få lotsa digitaliseringsutvecklingen framåt”.

Viskari på listan för andra gången

Listan över de mest inflytelserika påverkarna inkluderar även överdirektören för Befolkningsregistercentralen, Janne Viskari samt ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku från samma myndighet. Befolkningsregistercentralen slås vid ingången av 2020 ihop med magistraterna och omvandlas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Viskari var med på Apoliticals lista över de hundra mest inflytelserika personerna även år 2018.

”Befolkningsregistercentralen har arbetat långsiktigt i syfte att digitalisera samhället bland annat genom att skapa gemensamma plattformstjänster för hela den offentliga förvaltningen, dvs. Suomi.fi-tjänsterna. Vi erbjuder organisationerna dessutom stöd för och anvisningar om digitaliseringen av tjänster och verksamhetsprocesser”, berättar Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen.

”Vår roll som vägvisare och främjare av digitaliseringen blir allt större i och med den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi främjar digitaliseringen av samhället, tryggar uppgifternas tillgänglighet och vi erbjuder tjänster för olika händelser i kundernas liv. Produktionskostnaderna för de offentliga tjänsterna måste sänkas i framtiden. Det betyder att vi måste få de människor som har förmågan att utnyttja digitala medel att sköta sin myndighetskommunikation digitalt. Samtidigt måste vi se till att uppgifterna i olika myndighetsregister överförs automatiskt mellan olika system, vilket kräver att systemleverantörerna fäster särskild uppmärksamhet vid interoperabiliteten”, fortsätter Viskari.

Kimmo Rousku, som var med på listan för första gången, svarar i egenskap av generalsekreterare för Ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) för gruppens operativa verksamhet. Han ansvarar dessutom för de digitala säkerhetstjänster för den offentliga förvaltningen som Befolkningsregistercentralen utvecklat och producerat. Rousku har varit en aktiv IKT- och informationssäkerhetsskribent och -föreläsare sedan början av 1990-talet.

Noggrannare information: The World's 100 Most Influential People in Digital Government 2019

Nyckelord

Kontakter

finansministeriet, Anna-Maija Karjalainen, IKT-direktör, överdirektör, tfn 02955 30165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi

Befolkningsregistercentralen, Janne Viskari, överdirektör, tfn 0295 535 022, janne.viskari at)vrk.fi

Befolkningsregistercentralen, Kimmo Rousku. ledande specialsakkunnig, tfn 0295 535 120, kimmo.rousku(at)vrk.fi

Bilder

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Befolkningsregistercentralen förverkligar en nationella servicearkitektur tillsammans med finansministeriet. Ämbetsverkets uppgift är att främja det digitala samhället genom att producera och utveckla stödtjänster för e-tjänster för medborgare och den offentliga förvaltningen. Dessutom är Befolkningsregistercentralen befolkningsdatasystemets registerförare tillsammans med magistraterna. Ämbetsverket upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, dess uppgifter och uppgifternas riktighet samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen erbjuder befolkningsdatasystemets informationstjänster och certifikattjänster samt tar hand om valuppgifter. www.vrk.fi

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheterna förenade sina krafter och plockade ihop en förpackning till unga som fyllt 18 år12.2.2020 08:00:00 EETTiedote

I det elektroniska informationspaketet sammanställs alla de rättigheter och skyldigheter i anslutning kring offentliga ärenden som man själv måste ansvara för då man blivit myndig. Paketet sammanställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inledde sin verksamhet i början av året, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen.

Not all users have received email notifications for new Suomi.fi Messages17.1.2020 17:30:00 EETPress release

Due to a technical fault affecting Suomi.fi Messages, not all users have received email notifications of new messages arriving in the service. The fault affected around 150,000 messages. For these messages, no separate email notification was sent to the user. The problem is now fixed, and the Digital and Population Data Services Agency is taking action to prevent this problem from happening again.

Kaikista Suomi.fi-viesteistä ei ole saapunut sähköposti-ilmoitusta käyttäjille17.1.2020 12:30:00 EETTiedote

Suomi.fi-viesteissä on ollut häiriö, jonka vuoksi osa Suomi.fi-viestien käyttäjistä ei ole saanut sähköposti-ilmoitusta uusista saapuneista viesteistä. Häiriössä oli kyse noin 150 000 viestistä, joista ei tullut erillistä sähköposti-ilmoitusta käyttäjille. Häiriö on korjattu. Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut toimenpiteet, joiden avulla häiriön toistuminen jatkossa estetään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum