HAM Helsingin taidemuseo

Den internationellt erkända samtidskonstnären Haegue Yangs första separatutställning i Finland visas på Helsingfors konstmuseum HAM i november  

Dela
I höst bjuder HAM:s utställningsprogram på en robotbuss som styrs av algoritmer, en pionjär i finländsk alternativ konst och ett affischnamn för internationell samtidskonst vars produktion präglas av visuell abstraktion i mötet med olika sinnesförnimmelser. I november tas HAM:s välvda salar över av den internationellt erkända konstnären Haegue Yang, vars konst visar hur fabrikstillverkade vardagsföremål genom gedigna hantverksmetoder förvandlas till fullbordade skulpturer och installationer. Erkki Pirtola-utställningen presenterar en suverän tecknare och ett konstnärsporträtt som präglas av uppriktighet och djupt mänskligt sinne för humor. I höst rör sig den självstyrande robotbussen R-bus på Fiskehamnens gator. Bussen utnyttjar algoritmer och väljer slumpartat vilka rutter den kör.
Haegue Yang: Sonic Female Natives, 2023 (detalj)
© Courtesy of the artist, Bild: Studio Haegue Yang
Haegue Yang: Sonic Female Natives, 2023 (detalj) © Courtesy of the artist, Bild: Studio Haegue Yang

Erkki Pirtola: Verk på papper / 8.9.2023–4.2.2024 Helsingfors konstmuseum HAM  

Erkki Pirtola (1950–2016) var en mångsidig bildkonstnär som också var känd som författare och dokumentärfilmare. Pirtola har sina rötter i Helsingfors universitets Ritsal där han studerade i början av 1970-talet. Själv sade han att tecknandet var det uttryckssätt som han behärskade bäst. 

Utställningen Verk på papper samlar Pirtolas teckningar från hela hans karriär. Tusentals verk och skisser har skärskådats inför utställningen. Helheten omfattar utöver teckningar också andra verk på papper, såsom collage och akvareller. 

Utställningen presenterar en suverän tecknare men avspeglar också en oskuldsfull tid. Den är ett konstnärsporträtt av uppriktighet och djupt mänskligt sinne för humor, men visar också ett behov av maniskt självuttryck och dokumentation.  

Utställningen har sammanställts tillsammans med Erkki Pirtolas söner och kuraterats av Veikko Halmetoja.  

I samband med utställningen publiceras Veli Granös bok som ingår i Helsingfors konstmuseum HAM:s publikationsserie. Erkkilys Pirtomas Suomen taidetta pelastamassa – Erkki Pirtolan värikäs elämä, Kustannusosakeyhtiö Parvs, 2023.  

Laura Beloff & arbetsgruppen: R-bus / I Fiskehamnen 17.8–3.9.2023   

I höst rör sig den självstyrande robotbussen R-bus på Fiskehamnens gator. Bussen utnyttjar algoritmer och väljer slumpartat vilka rutter den kör. Med hjälp av maskininlärning skapar verket ljud av fiktiva varelser som hörs inne i bussen på andra frekvenser än övriga ljud med mänskligt eller icke-mänskligt ursprung i omgivningen.  

I Fiskehamnen stannar bussen vid fyra hållplatser markerade med symbolen R-bus. Passagerarna stiger på bussen utan att veta vart verket tar dem. R-bus undersöker hur upplevelser och minnen uppstår i en värld där digitala dataflöden suddar ut gränsen mellan det algoritmbaserade och fysiska utrymmet.  

Laura Beloff & arbetsgruppen Marko Tandefelt, Petri Ruikka, Jani Hietanen, Sebastian Schlecht, Calvin Guillot, Andrea Mancianti, John W. Fail, Esther Saraste, Metropolia / Smart Mobility, AuVe Tech OÜ 

I samarbete med Helsingfors konstmuseum HAM, Helsingfors stad och Helsingfors festspel. R-bus hör tillhelheten A Stream Among Streams som har kuraterats av Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi från sektorn för den offentliga konsten i Helsingfors konstmuseum HAM. 
 

Fritt inträde med förhandsanmälan. Platsbokningen öppnas den 10 augusti 2023, följ HAM:s och Helsingfors festspels mediekanaler. Konstverket kan upplevas: Konstens Natt 17.8.2023: kl. 14.00–17.00 och kl. 19.00-22.00  
Helsingfors festspel 18.8–3.9.2023 dagligen tisdag till söndag, inte måndagar: kl. 11.00–14.00 och kl. 16.00–19.00 Längd 10–15 min. 

Haegue Yang / 24.11.2023–7.4.2024 Helsingfors konstmuseum HAM 

Helsingfors konstmuseum HAM visar den första separatutställningen i Finland av den internationellt renommerade konstnären Haegue Yang. I sin produktion kombinerar Haegue Yang ingående olika material och tekniker. Hennes influenser kommer från såväl vetenskapliga och konsthistoriska teman som sociopolitiska och antropologiska perspektiv. I konstnärens skulpturserier och installationer har fabrikstillverkade föremål komponerats till fullbordade helheter genom gedigna hantverkstekniker. Det här ger upphov till upprepande, synbarligen motsatta begreppspar, såsom abstraktion och figurativitet eller fabrikstillverkning och hantverk. 

I HAM:s huvudutställningssalar visas två omfattande skulpturhelheter: Handtag (Handles, 2019) och Krigare Troende Älskare – audioversion (Warrior Believer Lover – Version Sonic, 2023). Verket Handtag består av sex hybridmässiga, halvt abstrakta och halvt figurativa skulpturer och verket uruppfördes på MoMa, New York 2019. Handtag tar över utställningslokalens golv och sprider sig också till väggarna, medan verkets ljudvärld erövrar luften. Krigare Troende Älskare – audioversion är å sin sida en nyuppsättning av skulpturinstallationen som visades för första gången år 2011 på Kunsthaus Bregenz och som består av 33 antropomorfiska ljusskulpturer. Det centrala elementet i bägge helheter är konstnärens aktuella materiella varumärke, det vill säga bjällror som plingar när de vidrörs.  

Utställningen genomförs som ett samarbete mellan S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Gent, Belgien) och Helsingfors konstmuseum HAM. 

Haegue Yang (f. 1971, Seoul) är en av vår tids mest erkända samtidskonstnärer. Hennes verk tar över utställningslokalens arkitektur och karaktärsdrag och utnyttjar ofta lokala material. Konstnären skapar fascinerande installationer som väcker genklang hos mottagaren. I dem kombineras en förfinad och mångskiftande hantering av materialitet med en elegant känsla för lokalen och dess stämning.  

Yang tilldelades Wolfgang Hahn-priset, Gesellschaft für Moderne Kunst, Ludwig Museum, Köln, år 2018 och 13 Benesse-priset vid Singapore Biennalen år 2022. Hon har haft separatutställningar bland annat vid följande institutioner: Pinacoteca de São Paulo (2023); SMK – National Gallery of Denmark, Köpenhamn (2022); Tate St Ives (2020); MMCA, Seoul (2020), MoMA, New York (2019); The Bass, Miami Beach (2019); Museum Ludwig, Köln (2018); Centre Pompidou, Paris (2016); Leeum Museum of Art, Seoul (2015); Kunsthaus Bregenz (2011); Sydkoreas paviljong vid Venedigbiennalen (2009). 

Pressbilder för medierna: www.hamhelsinki.fi/info/medialle/ Lösenord: hammedia 

Tilläggsuppgifter om verken/utställningarna: 
Laura Beloff & arbetsgruppen: R-bus: Amanuens Paula Korte, paula.korte(at)hamhelsinki.fi, 0405715307 
Erkki Pirtola: Amanuens Satu Metsola, satu.metsola(at)hamhelsinki.fi, 0931037354
Haegue Yang: Amanuens Sanna Tuulikangas, sanna.tuulikangas(at)hamhelsinki.fi, 091087092, Utställningschef Kati Kivinen, kati.kivinen(at)hamhelsinki.fi, 0931039018
 
Kommunikation vid Helsingfors konstmuseum HAM: Kommunikationsplanerare Reetta Haarajoki, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi, 040 168 3669 

Nyckelord

Bilder

Haegue Yang: Sonic Female Natives, 2023 (detalj)
© Courtesy of the artist, Bild: Studio Haegue Yang
Haegue Yang: Sonic Female Natives, 2023 (detalj) © Courtesy of the artist, Bild: Studio Haegue Yang
Ladda ned bild

Om

HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8
00100 Helsinki

http://www.hamhelsinki.fi

 

 

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island6.6.2023 11:00:00 EEST | Press release

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet6.6.2023 11:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

Helsinki Biennaalin mediatilaisuus to 8.6. klo 10 HAM Helsingin taidemuseossa ja Vallisaaressa6.6.2023 11:00:00 EEST | Kutsu

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali 2023 avautuu yleisölle sunnuntaina 11.6. Vallisaaressa ja HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuma levittäytyy kesän aikana myös muualle kaupunkiin. Nykytaidetapahtuma esittelee noin 30 kansainvälistä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää. Helsinki Biennaali 2023 käsittelee taiteen kautta aikamme polttavia kysymyksiä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, poliittisia yhteentörmäyksiä ja uusien teknologioiden vaikutuksia. Alaotsikko Uusia suuntia voi syntyä viittaa vaihtoehtoiseen tapaan elää maailmassa ja ymmärtää sitä – sekä kuvitella muita mahdollisia tulevaisuuksia. Teoksista noin puolet on täysin uusia ja ennenkokemattomia ja varta vasten näyttelyn esityspaikkoihin tehtyjä.

INBJUDAN: Helsingforsbiennalens pressdag torsdag 8.6 från och med kl. 10 på HAM Helsingfors konstmuseum och Skanslandet25.5.2023 13:00:00 EEST | Kutsu

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen öppnar för allmänheten söndagen den 11 juni på Skanslandet och Helsingfors konstmuseum HAM. Evenemanget sprider sig också under sommaren till olika ställen runt om i staden. Det presenterar ungefär 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar med konstens hjälp vår tids brinnande frågor, såsom minskad biologisk mångfald, politiska sammanstötningar och effekter av ny teknologi. Underrubriken Nya riktningar kan uppstå hänvisar till ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Nästan hälften av verken är alldeles nya och aldrig tidigare skådade som skapats enkom för utställningens förevisningsplatser.

INVITATION: Helsinki Biennial’s press day on Thursday 8 June beginning at 10 a.m. at HAM Helsinki Art Museum and Vallisaari Island25.5.2023 13:00:00 EEST | Press Invitation

The contemporary art event Helsinki Biennial 2023 will open to the public on Sunday 11 June on Vallisaari Island and at HAM Helsinki Art Museum. Additionally, the event will spread across the city throughout the summer. The biennial will present around 30 international artists and collectives. Through art, Helsinki Biennial 2023 reflects on some of the major issues of our time, such as the loss of biodiversity, political conflicts, and the impact of new technologies. The biennial’s title, New Directions May Emerge, refers to alternative ways of living in and understanding the world, whilst envisioning other potential futures. Approximately half of the works are new commissions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum