Aidosti leveämmät hartiat

Den krävande rehabiliteringen glömdes bort i lagberedningen – följderna blir betydande 

Dela

Experterna inom Eteva samkommun, Vaalijala samkommun och Kårkulla samkommun bedömer att om den krävande rehabiliteringen inte läggs till i lagberedningen kommer tillgången på tjänsterna att minska omedelbart.

I ändringsförslaget i handikappservicelagstiftningen har inte den krävande rehabiliteringen, som verkställs inom kris- och rehabiliteringsenheterna, beaktats. Ifall klienterna inte i fortsättningen får mera krävande rehabilitering av samkommunerna som erbjuder specialtjänster så förflyttas krisklienten till specialsjukvården, där hon/han stannar några veckor och sedan förpassas hem tillbaka efter sjukhusvården. För korta eller otillräckliga rehabiliteringsperioder kan orsaka mentalt lidande för familjen. 

– Klienten kan t.ex. lida av självskadebeteende eller vara våldsam, vilket kan leda till stor tragedi i familjen. Ibland kan klienten rikta oönskade handlingar/sitt utmanande beteende mot sin egen familj vilket orsakar även fysiskt lidande, säger Eteva samkommuns verkställande direktör Marika Metsähonkala, Vaalijala samkommuns direktör Ilkka Jokinen och chefen för expert- och utvecklingscenter Susanne Karlsson vidKårkulla samkommun. 


Också Kehitysvammaliitto bedömer att ändringsförslagen i handikappservicelagstiftningen inte är tillräckliga för att i dagsläget och framöver säkerställa tillgången på tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svårt talhandikapp. 

Kehitysvammaliitto föreslår att specialtjänsterna som helhet granskas på nytt som en del av beredningen av handikappservicelagen och sote-förnyelsen. 

– Dessa tjänster ska förverkligas som ett multiprofessionellt samarbete mellan socialvården och hälsovården. Alla tjänster är inte hälsovårdstjänster t.ex. inom de psykosociala stödtjänsterna behövs stor kunskap om socialtjänster. Till dessa tjänster hör också hjälp och stöd av multiprofessionella team till lokalsamhället och familjer samt kristjänster i t.ex. situationer med utmanande beteende. I fortsättningen borde dessa krävande specialtjänster erbjudas till alla behövande och höra under handikappservicelagen oavsett diagnos, bedömer Kehitysvammaliitto i sitt utlåtande. 

–På det sättet säkerställer vi bättre rätten till tillräcklig vård, omsorg och ett individuellt liv för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka behöver mest stöd även i fortsättningen, säger verksamhetschefen Marianna Ohtonen på Kehitysvammaliitto. 

Kehitysvammaliitto förutsätter att missförhållandena rättas till i den fortsatta beredningen av handikappservicelagen. Förbundet föreslår att beröringspunkterna med hälsovårdslagen, lagstiftningen för delaktighet i arbetslivet, lagstiftningen för självbestämmande, sote-lagstiftningen och att reformen av rehabiliteringshelheten bedöms på nytt i beredningen.  Kehitysvammaliittos utlåtande finns i sin helhet på finska på adressen https://www.kehitysvammaliitto.fi/kehitysvammaliiton-lausuma-vammaispalvelulain-jatkokehittamisen-vaatimuksista/ 

Också Eteva samkommun, Vaalijalas samkommun och Kårkulla samkommun föreslår att den krävande rehabiliteringen ska läggas till i handikappservicelagstiftningen. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi

Följ Aidosti leveämmät hartiat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aidosti leveämmät hartiat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum