Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén 23.10.2020: Inga enskilda åtgärder räcker för att bekämpa coronaviruset

Dela

Regionala begränsningar har visat sig vara effektiva

Ordföranden för den regionala beredskapskommittén, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen, öppnade mötet genom att gå i genom coronasituationen i området och förklara innehållet i begränsningsbeslutet för november, som gavs på mötesdagens morgon. Besluten för november gäller sammankomster på över tio personer i Vasa sjukvårdsdistrikt och sammankomster på över 50 personer i de övriga sjukvårdsdistrikten i området.

- De beslut vi fattar grundar sig på den lägesbild som ges av "coronanaven", som samordnas av sjukvårdsdistrikten i området, THL och våra egna experter. Till skillnad från våren granskas situationen per sjukvårdsdistrikt och de regionala pandemigrupperna lotsas av sjukvårdsdistrikten. Inom vårt verksamhetsområde finns fem sjukvårdsdistrikt, varav två är på basnivå i fråga om bekämpningen av sjukdomen, två är i upptrappningsfasen och en i spridningsfasen. Vasa sjukvårdsdistrikt, som är i spridningsfasen, fortsätter med restriktioner för sammankomster på fler än tio personer, med små lättnader om hygienanvisningarna kan följas. Evenemang för över 50 personer får fortfarande inte ordnas. I de övriga sjukvårdsdistrikten gäller begränsningsbesluten evenemang för över 50 personer. Nu har också en arbetsgrupp under ledning av undervisningsministeriet grundats, vars uppgift är att utarbeta riksomfattande anvisningar för hur evenemangen ska ordnas för att vara säkra och en expert från regionförvaltningsverket deltar i arbetsgruppen, berättade Pukkinen.

Mer information: Begränsningsbeslut för november

Munskyddet är en del av bekämpningen – avståndet fortfarande av störst betydelse

I beredskapskommittén hördes professor Ali Harlins förslag om användning av andningsskydd för att förhindra Covid-19-droppsmitta. Enligt Harlin är en vanlig uppfattning att det är fråga om en droppsmitta med en spännvidd på cirka en meter. Den andra ytterligheten är aerosolsmitta, där partiklarna svävar länge i luften.

- Ingen av dem är helt sann. Men det är säkrare att hålla två meters avstånd. När man vid normalt tal säger endast några få ord sprider sig hundratals partiklar, då man talar högre redan tusentals partiklar och när man nyser hundratusentals partiklar, berättar Harlin.  

Vid jämförelse av tygmunskydd och engångsmunskydd ska uppmärksamhet fästas vid den tid som munskyddet används. Tygmunskydden har inte liksom engångsmunskydden behandlats så att de har en elektrisk laddning. Detta gör att deras användningstid är kortare. En tygmunskydd skyddar i 10–20 minuter och måste därefter rengöras innan den kan användas igen. Den elektriska laddningen i en engångsmunskydd drar åt sig partiklar som sprider smitta och binder dem. Användningstiden kan vara flera timmar.

- När man måste stanna över 10 minuter på en plats där säkerhetsavstånden inte kan iakttas, till exempel i butiken eller kollektivtrafiken, är det alltid förnuftigt att använda munskydd. Att iaktta säkerhetsavstånden är dock fortfarande det mest centrala sättet att undvika smitta. Om det vore fråga om ett giftgasmoln skulle det säkert vara smartare att inte gå in i det även om man skulle bära munskydd. Det finns inget sätt att helt ersätta avståndet, detta är en kombination av alla åtgärder, betonar Harlin. Och särskild uppmärksamhet borde även fästas vid att engångsmunskydden förstörs på ett ändamålsenligt sätt. I naturen kan det ta ett par hundra år innan ett munskydd utplånas på grund av de kemikalier som används vid tillverkningen.

Användning av munskydd:

Använd när situationen/arbetet kräver arbete sida vid sida och du inte kan iaktta ett säkerhetsavstånd på minst 2 m (2 m 15 min).

Du behöver inte använda munskydd när du kan iaktta säkerhetsavståndet.På så sätt säkerställer vi att det finns tillräckligt med skydd för dem som behöver dem i sitt arbete.

Munskydden används som skydd mot droppsmitta (försiktighetsåtgärder för droppsmitta).

  • Ta på munskyddet med rena händer. Rör inte vid munskyddet under användningen.
  • Ta bort munskyddet genom att ta tag i banden med rena händer och ta den av dig. Sätt omedelbart munskyddet i soporna.
  • Tvätta händerna.

Droppspridning vid hosta

Sjukvårdsdistriktens situation variera från basnivå till spridningsfasen

Vasa sjukvårdsdistrikt, som befinner sig i spridningsfasen, berättade på mötet att de nuvarande begränsningsåtgärderna klart biter. Dock väcker det oro att sjukdomen nu finns i alla åldersgrupper och att smitta förekommer i alla kommuner i sjukvårdsdistriktet. Flera får redan sjukhusvård och smitta har påträffats i servicehus i flera kommuner.

Situationen i Birkalands sjukvårdsdistrikt beskrevs som måttlig trots upptrappningsfasen. I Soite i Mellersta Österbotten är man på basnivå och spårningsarbetet har hittills varit framgångsrikt.

- För Vasa sjukvårdsdistrikts del är situationen fortfarande anmärkningsvärt dålig, även om utvecklingen går mot det bättre. Vasaborna har agerat ansvarsfullt när det gäller att använda munskydd och iaktta säkerhetsavstånden, tackade överdirektör Pukkinen.

Församlingarna omfattas inte av bestämmelserna men följer dem ändå

Församlingarna berättade att även om regionförvaltningsverkets bestämmanderätt i fråga om sammankomster inte omfattar kyrkliga sammankomster följs anvisningarna noggrant. I församlingarnas anförande framkom en oro över befolkningens mentala kristålighet då coronasituationen fortsätter och också den kommande julen i församlingarna väcker funderingar.

Regionala beredskapsövningar på beredskapsdagar på webben: mitt i en pandemi måste man förbereda sig även för andra hot

Beredskapsövningarna som ordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförs i år som webbinarier i alla landskap i regionen. Först i tur står Birkaland 27.10.2020.

Övriga: Mellersta Finland 9.11, 25.11 Seinäjoki, 26.11 Karleby och 27.11 Vasa

Mer information i meddelandet

***

Uppdaterats 29.10.2020 kl. 10.30 ("ansiksmask" -> "munskydd").

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket:

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582 fornamn.efternamn@avi.fi

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587, fornamn.efternamn@avi.fi

VTT:

forskningsprofessor Ali Harlin tfn 0405332179 fornamn.efternamn@vtt.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

KUTSU MEDIALLE Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuuteen30.11.2020 11:49:17 EETKutsu

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemiaan liittyvistä yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevista rajoituspäätöksistä. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella ja kunnissa, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmien puheenjohtajat esittävät myös omat katsauksensa.

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kertasi pandemian kiihtymisvaiheessa tarvittavia toimia27.11.2020 12:54:00 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päivittäistavarahuollon verkosto totesi 10. kokouksessaan 27.11.2020, että sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on siirrytty koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. ”Olemme nyt tilanteessa, että tautia on merkittävästi liikkeellä kaikkialla. Mikään toinen paikka ei ole toista turvallisempi, vaan viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni”, totesi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum