Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Den smittade zonen för fågelinfluensa avvecklades i Salo

Dela

Den smittade zonen som upprättades i Salo för att hindra spridningen av fågelinfluensa har nu avvecklats. I slutet av september hittades i Salo fågelinfluensa hos fasaner som hade släppts ut i naturen. Livsmedelsverket upprättade en 10 kilometer bred smittad zon runt området. Inom zonen begränsades flyttningen av fjäderfä och fågeljakt. Dessutom ställdes krav på alla fågelhållare att skydda hållningsplatserna för smitta.

Utbrottet av fågelinfluensa i Salo orsakade tusentals döda fasaner som samlades in från terrängen och fördes bort för att destrueras. När situationen senare hade lugnat ner sig beslutade Livsmedelsverket att avveckla den smittade zonen från och med den 10 november.

Den utdragna fågelinfluensaepidemin och de frilevande fåglarnas höstflytt ökade risken för att fågelinfluensan sprider sig också på andra håll i Finland. I år har det redan rapporterats fler än 60 bekräftade fall av fågelinfluensa i Finland.

Viktigt med smittskydd på fjäderfägårdar

Livsmedelsverket uppmanar fågelhållare i hela landet att upprätthålla effektiviserat smittskydd i syfte att förhindra smittor. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Fågelinfluensa kan sprida sig från ett område till ett annat också via indirekt kontakt till exempel med människor eller viruskontaminerade redskap.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls skulle det medföra stora ekonomiska förluster dem. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Det är skäl för dem som deltar i skötseln av fåglar att undvika kontakt med frilevande fåglar och andra fågelhållningsplatser. Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur eller produktionsdjur.

Misstanke om smitta måste anmälas till tjänsteveterinären

Misstanke om sjukdom som tyder på fågelinfluensa, inklusive massdöd bland frilevande fåglar och enstaka döda rovfåglar ska anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Andra enstaka fåglar som påträffats döda kan förstöras som blandavfall. Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan men man utan skydd ska inte röra döda fåglar.

Mer information:

enhetschef, Jani Soini, tfn 0295 018 115

Våra e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Fågelinfluensa i Finland (inkl. vanliga frågor)
Anvisningar till dem som sköter frilevande fåglar (på finska)
Beslut om avvecklande av den smittade zonen i Salo

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum