Vaasan kaupunki - Vasa stad

Det allt större råttproblemet i Vasa strävar man efter att lösa med en samordnad bekämpning

Dela

Råttobservationerna i Vasa har ökat kraftigt under de senaste åren och miljöavdelningen har fått rekordmånga anmälningar i år jämfört med tidigare år. För att lösa problemet i centrumområdet utförs en samordnad bekämpning både i avloppen och ovanför marken fr.o.m. 26.10.

Antalet råttobservationer har ökat kraftigt efter att det elektroniska anmälningssystemet togs i bruk vid Vasa miljöavdelning i början av juli.

– Anmälningssystemet har säkert sänkt stadsbornas tröskel att anmäla råttobservationer. Nu har det inkommit 10-20 anmälningar i månaden, vilket är lika mycket som tidigare under ett helt år. Med en anmälning kan man samtidigt meddela om flera råttobservationer, konstaterar Miljösektorns hälsoingenjör Ilona Peurala.

RÅTTOBSERVATIONER VASA 2016-27.8.2020. 2016: 11, 2017: 8, 2018: 9, 2019: 20, 2020: 52.

Bekämpningsåtgärderna pågår tre månader och under den tiden följer man upp utvecklingen och gör mätningar. Meningen är också att utreda om problemet är koncentrerat till avloppen eller ovanför marken. Vid behov fortgår bekämpningen ytterligare tre månader.

Man beslöt koncentrera bekämpningen till centrumområdet utgående från de anmälningar och observationer som inkommit samt de bekämpningsåtgärder som har gjorts. I avloppsbekämpningen används 15 avloppsfällor som placeras i stamrören på området. Ovanför marken används däremot 40 intelligensfällor som lätt kan flyttas allt efter observationerna. I apparaterna finns ett låsbart metallskydd samt en varningsdekal samt uppmaning att inte röra vid apparaten.

Viktigt att se till att råttor inte matas

Förutom bekämpningsåtgärderna är det viktigt att man i hushållen inte går till väga på ett sätt som ökar råttornas livskraft.

– Råttpopulationen ökar när de har mat.  Därför är det viktigt att fastighetsägarna och invånarna för egen del ser till att det inte finns näring åt råttor på gården eller i avloppen. Bioavfallet ska bevaras i avfallskärl och inte i avloppen som råttmat, ger Peurala som råd.

Uppmärksamhet bör även fästas på fågelmatningen bör då vinterutfodringen av fåglar börjar igen. Varje stadsbo kan med sin egen insats förebygga en ökning av råttpopulationen genom att vara rimliga i sin fågelutfodring på den egna tomten.

– Man får inte mata fåglar direkt på marken, för då matar man samtidigt råttor. Av talgbollar faller det mindre frön till marken, så de kan vara ett bra alternativ för ivriga fågelmatare, berättar Peurala.

– Vi vill fortfarande att invånarna meddelar om råttobservationer, så att vi kan följa upp hur situationen utvecklas på området och fundera på fortsatta åtgärder. Osaklig fågelutfodring kan även anmälas till miljöavdelningen.

Metoder för att förhindra att råttpopulationen växer

  • Största delen av råttorna i staden lever i avloppet. Mat och i synnerhet fett som hälls i avloppet är en festmåltid för råttan. I wc-stolen ska endast avföring, wc-papper och tvättvatten av olika slag spolas ned. Matrester hör hemma i avfallskärlet (eller komposten), inte i wc-stolen!
  • Se till att fastighetens avfallskärl är hela och att de töms tillräckligt ofta. Locket ska alltid stängas helt. Avfall får inte lämnas utanför avfallskärlen.
  • Kompostering av matavfall är tillåten endast i en stängd och värmeisolerad komposter. I en öppen kompost får endast trädgårdsavfall sättas.
  • Mata inte fåglarna när marken inte är frusen. Använd foderautomater vid matningen när marken är frusen, mat får inte slängas direkt på marken. Utfodringsstället ska hållas snyggt.

Olägenheter på grund av råttor

Råttan söker sin föda i livsmedel som människor lämnar efter sig. Råttorna äter enbart en liten del av dem men förorenar med sin avföring betydligt större mängder. Råttor kan även sprida olika sjukdomar bland människor och husdjur, såsom salmonella och E. coli-bakterien. Dessutom kan råttorna i stor utsträckning skada konstruktioner, kablar, anordningar och packningar.

Råttobservationer kan anmälas elektroniskt på stadens nätservice.

Kontakter

Hälsoingenjör Ilona Peurala, +358401821160, ilona.peurala@vaasa.fi
Miljöinspektör Esa Hirvijärvi, +358407775176, esa.hirvijarvi@vaasa.fi

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Inbjudan och pressmeddelande: pressträffen för utställningen Olli och Bucklan torsdag 26.11.2020 kl. 11 i Tikanojas konsthem19.11.2020 14:30:12 EETTiedote

Konstnärsparet Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) och Eric O. W. Ehrström (1881–1934) är okända storheter inom finländsk konsthistoria. Tikanojas konsthems utställning som berättar om paret Ehrströms liv och konst och öppnas 27.11 presenterar båda konstnärernas arbeten på ett mångsidigt sätt. Olga Gummerus-Ehrström och Eric O. W. Ehrström som var kända under smeknamnen Olli och Bucklan hade sin mest aktiva arbetsperiod på 1890–1930-talen.

Kutsu ja tiedote: Olli ja Bucklan -näyttelyn tiedotustilaisuus torstaina 26.11.2020 klo 11 Tikanojan taidekodissa19.11.2020 14:30:08 EETTiedote

Taiteilijapari Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) ja Eric O. W. Ehrström (1881–1934) ovat suomalaisen taidehistorian suuria tuntemattomia. Tikanojan taidekodissa 27.11. avautuva Ehrströmien elämästä ja taiteesta kertova näyttely esittelee molempien taiteilijoiden töitä monipuolisesti. Lempinimillään Olli ja Bucklan tunnettujen Olga Gummerus-Ehrströmin ja Eric O. W. Ehrströmin aktiivisin työskentelykausi oli 1890–1930-luvuilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum