HUS

Det är bråttom med influensa- och coronavirusvaccinationerna

Dela

Under hösten har åtgången av influensavaccin varit mindre än i fjol och det finns risk för att kostnadsfritt vaccin inte utnyttjas. Personer som är närstående till dem som ska vaccineras får också vaccinet kostnadsfritt. Den tredje dosen av coronavirusvaccinet är nu särskilt viktig på grund av omikronvarianten.

Det finns gott om influensavaccin för personer som tillhör riskgrupperna och för deras närstående.

Personer som tillhör en grupp med ökad risk för allvarlig influensasjukdom samt deras närstående får det kostnadsfria vaccinet. Till dem hör bland annat alla personer över 65 år, barn mellan sex månader och sex år, gravida kvinnor, personer med betydande övervikt samt personer som på grund av sin sjukdom eller medicinering löper risk för att bli allvarligt sjuka.

Närstående till personer som ska vaccineras får också vaccinet kostnadsfritt. ”I praktiken har vi alla närstående som tillhör riskgrupperna och därför uppmanar jag alla till vaccination med låg tröskel. Tillgången till vacciner är god. Det vore verkligen synd om kostnadsfritt vaccin inte används och influensaepidemin blir svår under epidemiperioden ", säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Den tredje coronavirusvaccinationen är speciellt viktig för personer över 60 och personer i riskgrupper

I september började man ge den tredje coronavirusvaccinationen i Nyland. "Den tredje vaccindosen är särskilt viktig för alla som har fyllt 60 år, har kraftigt nedsatt immunförsvar, tillhör riskgrupperna 1 och 2 samt bor på inrättningar och vårdhem", säger Ruotsalainen.

Cirka 145 000 personer har fått den tredje dosen av coronavirusvaccin i Nyland. "Det är viktigt att över 60-åringar och personer som tillhör riskgrupperna tar den tredje vaccinationen genast vid den rekommenderade tidpunkten. Vikten av den tredje dosen är stor på grund av omikronvarianten eftersom den enligt preliminära uppgifter även stärker skyddet mot omikronvarianten", säger Ruotsalainen.

THL rekommenderade senaste vecka att man i tillägg till de tidigare grupperna börjar erbjuda den tredje coronavaccindosen till alla personer som fyllt 18 år och äldre minst fem månader efter den andra vaccindosen. För grupper till vilka THL redan tidigare har rekommenderat den tredje vaccindosen rekommenderas att vaccinationsintervallet förkortas till fem månader.

Kommunerna inom HUS område informerar sina invånare om hur de tredje coronavirusvaccinationerna för personer under 60 år framskrider och om arrangemangen. Här framskrider kommunerna i olika takt. Kommunerna strävar efter att öka vaccinationsresurserna så att vaccinationsintervallet för alla som ska vaccineras ändras till fem månader och att få fart på den tredje vaccinationen för under 60-åringar. I en del kommuner i Nyland görs detta redan. I tjänsten Coronavaccinbokning.fi är det nu möjligt att boka en tid tidigast fem månader (153 dygn) efter den andra vaccindosen.

Över 400 000 personer av hela befolkningen inom HUS område är fortfarande helt ovaccinerad. Administreringen av den första och andra vaccindosen mot coronaviruset fortsätter parallellt med de tredje vaccinationerna. Vaccinationer för barn i åldern 5–11 år som hör till riskgruppen förbereds. Kommunerna informerar om när vaccinationerna för barn inleds.

I tjänsten Coronavaccinbokning.fi finns samlad information om hur coronavirusvaccinationerna framskrider inom HUS område.

Hjälp äldre personer att få influensa- och coronavirusvaccin

Äldre personer löper störst risk att få en svår sjukdom och vaccineffekten är lägre än hos friska personer i arbetsför ålder. "Vi rekommenderar att närstående till en äldre person hjälper att boka tid och ta sig till vaccinationen", säger Ruotsalainen.

Mer information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum