Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023

Dela

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023 senast 4.11.2022. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.


Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas personer som på ett exemplariskt sätt har fostrat barn och unga och arbetat för familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning har gjort ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan emellertid inte få en morsdagsmedalj.

Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, exempelvis förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden med flera och dessutom olika minoritetsgrupper, till exempel romer, samer och invandrare.

Kandidaterna bör också representera mammor i olika åldrar. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas en morsdagsmedalj.

Då medaljförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Om morsdagsmedaljen föreslås för andra än biologiska mammor, exempelvis mammor i fosterfamiljer, familjehem eller stödfamiljer, är det till fördel om ett brev som understöder förslaget från t.ex. ett barn som har bott med familjen och känner den väl kan bifogas förslaget. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning om medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överräcks under en nationell fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.

Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi) och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

Förslagen bör lämnas in senast 4.11.2022 till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 1, 13035 AVI
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
Mer information: utvecklingschef Leena Tulokas, tfn 0295 016 527

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, PB 2, 13035 AVI
(Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
Mer information: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890

Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 3, 13035 AVI
(Lappland)
Mer information: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 4, 13035 AVI
(Egentliga Finland, Satakunta)
Mer information: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI
(Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Mer information: inspektör Kirsi Mäenpää, tfn 0295 018 518

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 6 13035 AVI
(Kajanaland, Norra Österbotten)
Mer information: assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017055
utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har avbrutit verksamheten vid Yrjö & Hanna Oy:s enhet Tammistokoti i Tammerfors den 22 september 202223.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Under arbetsskiften har det inte funnits den personal som krävs enligt tillståndet. Tammerfors stad har tagit över enhetens verksamhet och ansvarar i fortsättningen för vården och omsorgen om klienterna.

On aika tehdä esitykset vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajista22.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 4.11.2022 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum