DNA Oyj

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Käyttökate ja tulos paranivat – DNA nousi kiinteän laajakaistan markkinaykköseksi

Jaa

DNA:n liiketoiminta sujui vuoden 2021 tammi–maaliskuussa yhteiskunnan poikkeusoloista huolimatta hyvin. Matkaviestinliikevaihto on pysynyt kasvu-uralla, kuten myös käyttökate, liiketulos ja postpaid-liittymien määrä. Myös kokonaisliikevaihto on kääntynyt taas kasvuun.

Kuva: DNA
Kuva: DNA

Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista tammi–maaliskuussa 2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 1 % ja oli 140 miljoonaa euroa (138).
 • Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 236 miljoonaa euroa (230).
 • Käyttökate kasvoi 14 % ja oli 93 miljoonaa euroa (82).
 • Liiketulos kasvoi 7 % ja oli 42 miljoonaa euroa (40).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,5 % ja oli 17,0 euroa (16,7).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä8) laski ja oli 2 683 000 (2 690 000).
  • Laskutusliittymien (postpaid-, liikkuva laajakaista ja Luuri-liittymät) määrä kasvoi 22 000.
  • Prepaid-liittymien määrä laski 29 000.
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja TV) kasvoi 3 % ja oli 904 000 (877 000).
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 40 000.

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta on kehittynyt vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen vakaasti. Liikevaihtomme kääntyi 3 % kasvuun ja oli 236 miljoonaa euroa (230). Myös matkaviestinliikevaihtomme nousi 1 % ja oli 140 miljoonaa euroa (138). DNA:n käyttökate kehittyi ensimmäisen neljänneksen aikana hienosti kasvaen 14 % 93 miljoonaan euroon (82), ja liiketulos parani 7 % kohoten 42 miljoonaan euroon (40).

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski 7 000 liittymällä vertailukaudesta, mikä johtui jälleen yksinomaan prepaid-liittymien määrän laskusta. Laskutusliittymien määrä sen sijaan kasvoi 22 000 liittymällä vertailukaudesta. Samalla kasvatimme liittymäkohtaista keskimääräistä liikevaihtoa 1,5 % 17,0 euroon (16,7).

Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 27 000 liittymällä, mikä johtui erityisesti laajakaistayhteyksien määrän kasvusta 40 000 liittymällä. Samalla DNA nousi kiinteiden laajakaistojen markkinaykköseksi asiakasmäärissä mitattuna*. Saavutus on seurausta pitkäjänteisestä työstä, jota DNA:lla on tehty markkinaosuuden kasvattamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi vuosien ajan.

Olemme DNA:lla havainneet jo yli vuoden kestäneen koronapandemian vauhdittaneen datamäärien kasvutrendiä räjähdysmäisesti. Kyseessä ei ole vain suomalainen ilmiö, sillä kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin huhtikuussa julkaiseman raportin perusteella mobiilidatan siirtomäärä kasvoi vuoden 2020 aikana koko maailmassa 38 %. Kyseinen raportti osoittaa DNA:n asiakkaiden käyttävän eniten mobiilidataa liittymää kohti Euroopassa, 34,8 gigatavua kuussa.

Kiihtyvä kasvu mobiilidatan käyttömäärissä osoittaa selvän tarpeen uudelle 5G-teknologialle. Pelkän 4G-verkon avulla kapasiteetin alati kasvavaan tarpeeseen olisi vaikea vastata, mutta 5G-verkon myötä mobiiliverkon kapasiteetti pystytään moninkertaistamaan. DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt nopeasti, ja väestöpeitto ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä oli jo yli 2 miljoonaa ihmistä. DNA:n ja Telian yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko Oy alkoi maaliskuussa rakentaa uutta 5G-verkkoa myös Pohjois- ja Itä-Suomeen yhteistyössä Nokian kanssa.

5G-liittymien myynti on jatkunut rivakasti, ja DNA:n myydyimpien puhelimien TOP 15 -listalla oli maaliskuussa jo kaksi kolmesta laitteesta 5G-puhelimia. Myös kiinteän DNA Koti 5G -palvelun asennuksia on jatkettu hyvässä tahdissa, ja kiinnostus palvelua kohtaan on kasvanut.

Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. Henkilöstökyselyn perusteella etätyö on jatkunut sujuvana läpi pandemia-ajan, ja DNA on pyrkinyt reagoimaan kaikkiin henkilöstön jaksamista koskeviin huoliin välittömästi.

Jukka Leinonen 
toimitusjohtaja

*) Lähde: Suurimpien laajakaistapalveluita tarjoavien operaattoreiden osavuosikatsauksissaan Q1/2021 raportoimat liittymämäärät (DNA: 591 000, Elisa 567 000 ja Telia 470 000).

 

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa

1–3/2021

1–3/2020

Muutos, %

1–12/2020

Liittymien ja liikenteen liikevaihto

 127

125

2

 500

Yhdysliikenne ja inbound roaming

 10

10

-2

 41

Matkaviestinliikevaihto DNA:n liittymistä

 137

135

1

 541

Muu matkaviestinliikevaihto

 3

3

1

 11

Matkaviestinliikevaihto yhteensä

 140

138

1

 552

Ei-mobiililiikevaihto 1)

 44

41

7

 172

Matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto

 183

178

3

 723

 

 

 

 

 

Kiinteä puhe

 4

4

4

         17

Kiinteä laajakaista ja TV 2)

 38

36

6

      147

Datapalvelut

 -  

           -  

 

          -  

Muu liikevaihto kiinteistä palveluista 3)

 7

7

-9

         29

Kiinteä, loppuasiakasliikevaihto yhteensä

 49

47

4

      193

Kiinteän liiketoiminnan tukkumyynti 4)

 4

4

0

         16

Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä

53

53

-1

      211

Liikevaihto yhteensä 5)

236

230

3

      932

 josta sisäistä laskutusta

-

           -  

 

-

         

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja

 93

80

17

 330

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

 -0

          2  

-108

 2

Käyttökate 5),6)

 93

82

14

 333

Poistot

 -51

-42

20

 -181

Arvonalentumistappiot

 -  

           -  

-

 -  

Liiketulos

 42

40

7

 151

 

       

Käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja / liikevaihto, %

39

35

14

35

Käyttökate / liikevaihto, %

39

36

11

36

Liiketulos / liikevaihto, %

18

17

5

16

         

Investoinnit 7)

 30

19

56

308

Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja

21

17

24

171

         

Matkaviestinpalvelut:

       

Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 8)

 2 683

2 690

0

 2 694

 joista prepaid 9)

 200

229

-13

 209

Keskimääräinen liittymäkohtainen puheliikenne /kk (AMPU) neljänneksellä, minuuttia

 -  

           -  

-

 

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto /kk (ARPU) neljänneksellä, euroa 10)

 17,0

16,7

1,5

 16,8

 josta postpaid-liittymistä, euroa

 17,7

17,6

0,8

 17,5

 josta prepaid-liittymistä, euroa

 7,8

7,2

9,5

 7,9

         

Kiinteät yhteydet:

       

Liittymämäärät, kuluttajaliiketoiminta (1 000 liittymää)

       

- Kiinteät puhelinliittymät

 30

34

-12

 31

- Kiinteä laajakaista

 591

550

7

 584

- TV 2)

 283

293

-3

 285

         

ARPU neljänneksellä - kiinteä puhe, euroa

 47,2

40,3

17

 42,1

ARPU neljänneksellä - kiinteä laajakaista, euroa

 16,0

16,1

-1

 16,3

ARPU neljänneksellä - TV, euroa

 7,0

5,8

21

 5,9

1) Tavaramyynti ja ei suoraan mobiililiiketoimintaan liittyvä myynti

2) TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV

3) Digita, ylläpito, WLAN/LAN, tietoturva, erikoispalvelut (ammattikäyttöön) jne.

4) Access- ja kapasiteettipalvelut, kiinteän puheen yhdysliikenne jne.

5) Liikevaihto sekä käyttökate ennen liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja eroavat vuoden 2020 osalta aiemmin raportoidusta johtuen siirtymisestä Telenorin raportointitapaan. Kyseessä on 2 miljoonan euron suuruinen luokitteluero vertailukaudella 1–3/2020 ja samalla koko vuonna 2020.

6) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA:n arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 6 miljoonaa euroa Q1/2021.

7) Investoinneissa ei enää raportoida taajuuksien maksueriä. Jatkossa DNA raportoi uutta taajuutta hankkiessaan taajuuden hankintahinnan investointina hankintahetkellä.

8) Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.

9) Viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetyt tai ladatut prepaid-liittymät

10) ARPU = Mobiililiittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Strömberg, DNA Oyj, puh. 044 044 3270, maria.stromberg@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi

Vuoden 2021 puolivuotiskatsaus julkaistaan 20.7.2021.

Kuvat

Kuva: DNA
Kuva: DNA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DNA Oyj
DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

http://www.dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj

DNA:n heinäkuun 2021 myydyimmät puhelimet ja älykellot – koulujen alku kiihdytti puhelinten myyntiä2.8.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

DNA:n heinäkuun myydyimpien puhelimien listaa piti hallussaan neljä laitevalmistajaa – Apple, Samsung, Xiaomi ja OnePlus. Älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden listalla oli laajasti eri valmistajien malleja, mutta kärkipaikkaa piti eSIM-ominaisuudella varustettu Samsungin älykello. Koulujen alku nosti myös edullisemman hintapisteen älypuhelimia listasijoituksissa ylöspäin, minkä lisäksi kuluttajien kiinnostus 5G-puhelimiin jatkui.

DNA:s 5G utvidgades till Asikkala, Sastmola, Raseborg och Nystad – befolkningstäckningen överskred 43 procent av finländarna9.7.2021 09:55:00 EEST | Tiedote

De senaste orterna som anslutits till DNA:s 5G-nät är Asikkala, Sastmola, Raseborg och Nystad. Över 43 procent av finländarna bor redan i 5G-nätets område, dvs. nästan 2,4 miljoner människor, på totalt 108 olika orter. Till följd av att 5G blivit allmännare i regionerna har även dess popularitet ökat markant. I juni var två av tre nya smarttelefoner som såldes av DNA redan 5G-telefoner.

DNA's 5G expanded to Asikkala, Merikarvia, Raseborg and Uusikaupunki – population coverage exceeded 43% of Finns9.7.2021 09:55:00 EEST | Press release

The most recent locations connected to DNA's 5G network are Asikkala, Merikarvia, Raseborg and Uusikaupunki. More than 43% of Finns already live in the network area, i.e. nearly 2.4 million people, in a total of 108 locations. With the regional spread of 5G, its popularity has also clearly increased. Of the new smartphones sold by DNA in June, two out of three were already 5G-capable.

DNA:n 5G laajeni Asikkalaan, Merikarvialle, Raaseporiin ja Uuteenkaupunkiin – väestöpeitto ylitti 43 % suomalaisista9.7.2021 09:55:00 EEST | Tiedote

Tuoreimmat DNA:n 5G-verkkoon liitetyt paikkakunnat ovat Asikkala, Merikarvia, Raasepori ja Uusikaupunki. Verkon alueella asuu jo yli 43 % suomalaisista, eli lähes 2,4 miljoonaa ihmistä, yhteensä 108 eri paikkakunnalla. 5G:n alueellisen yleistymisen myötä myös sen suosio on selvästi kasvanut. Kesäkuussa DNA:n myymistä uusista älypuhelimista jo kaksi kolmesta oli 5G-kykyisiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme