Suomen Pankki

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Dela

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) juni 2020

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Inlåningen från hushållen i Finland ökade till över 100 miljarder euro13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Inlåningen [1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton [2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %. Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraft

Suomalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat yli 100 mrd. euron13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta [1] ylitti 100 mrd. euroa ja oli 100,4 mrd. euroa kesäkuun 2020 lopussa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä [2] (yön yli -talletukset). Myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Määräaikaistalletusten kanta on jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,3 mrd. euroa. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,07 %. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 % ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 %. Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 mrd. euroa, josta 3,5 mrd. euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi

Finnish households’ deposits exceeded EUR 100 billion13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Finnish households’ deposit stock [1] exceeded EUR 100 billion to stand at EUR 100.4 billion at the end of June 2020. The majority (EUR 87.8 bn) of households’ assets on deposit accounts were on transaction accounts [2] (overnight deposits). The growth of the deposit stock has also primarily consisted of the growth of assets on transaction accounts for a long time. The stock of deposits with an agreed maturity has contracted for a long time, while other deposits have grown moderately. Households held a total of EUR 4.4 billion of deposits with an agreed maturity and EUR 8.3 billion of other deposits. In June, the average interest rate on the deposit stock as a whole was 0.07%. The average interest rate on transaction accounts was 0.04%, as opposed to 0.50% for deposits with an agreed maturity. After the end of March 2020, Finnish households’ deposit stock has grown by EUR 3.6 billion, EUR 3.5 billion of which consisted of the growth of financial assets on transaction accounts. Deposits

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum