Suomen Pankki

ECB staff macroeconomic projections for the euro area 12 September 2019

Share

Please find ECB staff macroeconomic projections for the euro area on ECB website

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Kotitalouksien osakesijoitukset kasvoivat vuonna 201913.2.2020 13:00:00 EETTiedote

Suomalaiset kotitaloudet omistivat joulukuun 2019 lopussa 39,0 mrd. euron edestä pörssinoteerattuja osakkeita. Vuoden 2019 aikana kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat yli 6 mrd. eurolla. Osakeomistusten arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä 5,7 mrd. eurolla. Lisäksi kotitaloudet sijoittivat vuoden 2019 aikana nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa uutta pääomaa osakkeisiin. Yli 90 % osakesijoituksista kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Households’ investments in equity and equity funds grew in 201913.2.2020 13:00:00 EETPress release

At the end of December 2019, Finnish households owned listed shares worth EUR 39.0 billion. In 2019, the value of listed shares owned by households increased by over EUR 6 billion. The value of the shareholdings rose by EUR 5.7 billion due to positive market performance. In addition, households invested EUR 0.6 billion of new capital in net terms in equities during the year. Over 90% of the equity investments were made in domestic companies.

Hushållens aktieinvesteringar ökade under 201913.2.2020 13:00:00 EETTiedote

De finländska hushållen ägde vid utgången av december 2019 börsnoterade aktier till ett värde av 39,0 miljarder euro. Hushållens innehav av noterade aktier ökade med över 6 miljarder euro under 2019. Värdet på aktieinnehaven ökade med 5,7 miljarder euro i och med den positiva marknadsutvecklingen. Därtill investerade hushållen under 2019 nytt kapital i aktier för 0,6 miljarder euro netto. Över 90 % av aktieinvesteringarna hänförde sig till inhemska företag.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom