Aluehallintovirasto

Eerik Tarnaala utnämnades till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland

Dela

PM Eerik Tarnaala har utnämndes den 17 juni 2020 till direktör av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket (rfv) i Södra Finland av social- och hälsovårdsministern Aino-Kaisa Pekonen.

Tarnaala har arbetat vid arbetarskyddsförvaltningen sedan året 2008, först i Nylands arbetarskyddsdistrikt, och efter regionförvaltningens omstrukturering i 2010 vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Han har arbetat mångsidigt i olika uppgifter och sedan 2011 varit med i ansvarsområdets ledningsgrupp. Han har omfattande erfarenhet av arbetarskyddstillsyn. I början arbetade Tarnaala som arbetarskyddsinspektör speciellt vid ärenden gällande anställningsförhållanden och välmående i arbetet. Som medlem i ledningsgruppen var Tarnaala ansvarig för bland annat kundinitierad tillsyn vid rfv i Södra Finland samt koordinationen av arbetarskyddsförvaltningens riksomfattande telefonrådgivningen.

Tarnaala är politices magister från Helsingfors universitet, hans huvudämne var ekonomisk och socialhistoria. Vid sidan av finska och svenska talar han flytande engelska och franska.

Eerik Tarnaala har arbetat som verkställande direktör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid rfv i Södra Finland sedan maj 2020. Han börjar i sin nya uppgift den 1 september 2020.

Nyckelord

Kontakter

Direktör Eerik Tarnaala, tfn 02950 16370, förnamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Bilder

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum