Aidosti leveämmät hartiat

Efter julhelgen ökar behovet av krishjälp vid autismenheter

Dela

Stressen kan mynna ut i våld eller söndrande av saker.

Vid Eteva samkommun säger Jaana Kohvakka, tjänsteutvecklare för anpassade tjänster, att efter semestertider har klienter med autismspektrumtillstånd (AST) flera svåra kriser. Mängden kriser växer också efter jultiden. Det här beror på klienternas höga förväntningar inför julen, förändringar och besök under jultiden.

För de här klienterna kan exempelvis juldekorationer och julsånger förorsaka ökad stress. Stress som orsakas av julledighet kan mynna ut i utmanande beteende i form av våld mot sig själv eller andra, söndrande, högljutt ropande, omkring slängande av föremål eller rymning. I det förebyggande arbetet poängteras förutseende av situationer och betydelsen i tydlig kommunikation.

Trots detta uppstår krissituationer. I sådana här krissituationer fungerar Etevas anpassade tjänster som extra stöd på boende-enheterna. Det multiprofessionella teamet inom den anpassade servicen består av fem specialhandledare, en sjukskötare och två serviceutvecklare samt servicechefen.
– Vi är på plats som stöd för personalen och klienterna både under krissituationen och efteråt. Samtidigt fungerar den anpassade servicen också som trygghetsstöd. Vårt mål är att klienten inte skall behöva flytta från sitt eget hem till en avdelning för en tid, säger Kohvakka.

Många av klienterna har också en utvecklingsstörning. Av den orsaken faller den här klientgruppen emellan, då servicen vid den grundläggande hälsovården inte räcker till för dem och på den psykiatriska sidan finns inte specialkunnande för personer med utvecklingsstörning. Därför behövs specialister som fokuserar på denna serviceform.

Etevas ledande psykolog Anna-Elina Leskelä-Ranta berättar att den anpassade servicen specialiserar sig på att ta hand om svårare situationer. Den anpassade servicen samarbetar tätt med Etevas experter som psykologer, arbetsterapeuter och autismhandledare.
– Då räcker det inte att experterna bedömer situationen, utan stöd behövs genast i klientens och personalens vardag.  

Kårkulla samkommun, Vaalijalas samkommun och Eteva samkommun samarbetar för en förändring i förslaget till sote-lagen. 
Dessa samkommuner vill bevara den nuvarande landsomfattande servicen för personer med särskilt stöd och kvarstå som offentliga serviceproducenter. Samkommunerna vill att deras verksamhet över landskapsgränserna skrivs in i sote-lagförslaget samt önskar en förordning om centralisering för mera krävande tjänster och svenskspråkiga tjänster.
De tre samkommunerna motiverar betydelsen av ändringen av sote-lagen speciellt med att målet för vården av personer som behöver särskilt stöd är att gå från den tunga vården till lättare service.
Inom denna service som bör försvaras finns också den anpassade servicen, som sträcker sig till 45 kommuner i Södra Finland. Också Kårkulla och Vaalijala samkommuner erbjuder mobila experttjänster även till klienternas hem.


Eteva, Vaalijala och Kårkulla samkommuner erbjuder service till 111 kommuner i Finland.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi

Följ Aidosti leveämmät hartiat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aidosti leveämmät hartiat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum