Aluehallintovirasto

Egentliga Finland och Satakunta: Regionförvaltningsverket har fattat tre beslut för att minska coronavirussmittorna

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat tre beslut som snart träder i kraft. De gäller undvikande av närkontakter i kundutrymmen, stängning av kundutrymmen och undervisningen i högstadier.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 4 mars 2021 fattat beslut som gäller kommunerna och talrika andra aktörer inom Egentliga Finlands och Satakuntas område.

Det epidemiologiska läget har försämrats i båda landskapen. Både Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts regionala samarbetsgrupp och Satakunta regionala arbetsgrupp för bekämpning av smittsamma sjukdomar har rekommenderat att regionförvaltningsverket fattar de här besluten genom vilka man försöker hindra coronaläget från att utvecklas i ännu sämre riktning.  

Föreläggande enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar 

Beslutet som har diarienummer LSAVI/2318/2021[länk] gäller aktörerna i kommunerna i Egentliga Finlands och Satakuntas område. Aktörerna åläggs att säkerställa att personerna i sådana utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt mellan varandra. 

Beslutet gäller följande aktörer:   

 •     privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer  
 •     enskilda näringsidkare  
 •     kommuner och samkommuner  
 •     religionssamfund  
 •     offentligrättsliga inrättningar.  
 •  

Beslutet är i kraft 6.3–5.4.2021. Beslutet gäller följande aktörer    

 • inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare  
 • avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar.  

Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själv fastställa metoderna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas.  

Föreläggande enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar 

Beslutet som har diarienummer LSAVI/2321/2021 [Länk] gäller följande offentliga och privata aktörers utrymmen i kommunerna i Egentliga Finlands och Satakuntas område: 

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott 
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem 
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus 
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. 

Regionförvaltningsverket meddelar ett beslut om att kundutrymmena ska hållas stängda under två veckor.  Beslutet är i kraft 8.3-21.3.2021 och gäller utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt. Personalen räknas inte in i antalet personer.  

Beslutet gäller inte  

 • professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller 
 • sådana utrymmen där verksamheten är ordnad så att det i utrymmen finns högst tio personer åt gången.  

Dessutom kan utrymmen som annars har förelagts att ska hållas stängda användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det.  

Föreläggande enligt paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar 

Beslutet som har diarienummer LSAVI/... [länk] gäller kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta. Beslutet begränsar användningen av läroanstalternas lokaler för grundskolan och verkställer regeringens linjedragning av den 25 februari 2021 enligt vilken högstadierna inom den grundläggande utbildningen tillfälligt går över till distansundervisning.

Beslutet träder i kraft i Satakunta den 5 mars 2021 och i Egentliga Finland den 8 mars 2021 och är i kraft till och med den 28 mars 2021. Obs!: I inbjudan till presskonferensen som vi skickade idag var datumet felaktigt för Satakuntas del.  

Mer information

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut 4.3.2021, översättning av besluten är på kommande

 • Beslut LSAVI/2318/2021 enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar 
 • Beslut LSAVI/2321/2021 enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar 
 • Beslut enligt paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar 

Svar på vanliga frågor om corona (rfv.fi)  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (vsshp.fi) 

Satakunta sjukvårdsdistrikt (satasairaala.fi) 

Inspelningen av infotillfället kan under två veckor ses på regionförvaltingsverkets YouTube-kanal: se inspelningen. 

Mediaförfrågningar 

Skolornas distansundervisning:  Esko Lukkarinen, direktör, tfn 0295 018 014, esko.lukkarinen(at)rfv.fi  

Stängning av utrymmen och undvikande av närkontakter: Tuomo Ollula, överinspektör, tfn 0295 018 014, tuomo.ollula(at)rfv.fi 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas20.4.2021 14:02:29 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava20.4.2021 14:00:37 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum