Suomen Pankki

Ekonomiska kriser har breddat urvalet av penningpolitiska instrument

Dela

En normalt fungerande ekonomi förutsätter en smidig finansförmedling. Under ekonomiska kriser riskerar dock penningrörelserna att sina på grund av den rådande osäkerheten, vilket ökar centralbankens betydelse för att säkerställa finansförmedlingen. Centralbankerna i euroområdet gjorde förändringar i sin verksamhet redan under finanskrisen och den europeiska statsskuldkrisen genom att utöka den penningpolitiska verktygslådan. Långfristig och riktad finansiering till bankerna infördes, omfattande värdepappersköp inleddes och vägledning om styrräntorna togs i bruk. ”I krissituationer framhävs fördelarna med samarbete. Som en del av Eurosystemet har de finländska bankerna och finansmarknaden i Finland tillgång till samma upplåningskanaler på lika villkor som övriga aktörer i euroområdet”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Efter coronapandemins utbrott våren 2020 har Eurosystemet, och Finlands Bank som en del av Eurosystemet, fortsatt att införa nya penningpolitiska åtgärder för att förebygga en störtdykning i ekonomin och instabilitet på marknaden. ”I ekonomiska kriser handlar centralbanken kraftfullt för att säkerställa prisstabilitet och hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning”, betonar Tuomas Välimäki.

Med hjälp av värdepappersköp ökar Eurosystemet likviditetstillförseln till det finansiella systemet och sänker räntorna på obligationsmarknaden. Detta innebär lägre finansieringskostnader för företag, banker, stater och i sista hand också hushåll, vilket är nödvändigt mot bakgrund av de svaga konjunktur- och inflationsutsikterna. Finlands Banks värdepappersinnehav inom ramen för de penningpolitiska köpprogrammen uppgår till något under 57 miljarder euro, varav nästan 30 miljarder euro hänför sig till köpprogrammet för offentliga värdepapper. Till detta kommer ett innehav på drygt 7 miljarder euro i obligationer förvärvade inom pandemiköpprogrammet. Merparten av köpen inom bägge programmen har gällt finska statsobligationer. Varje nationell centralbank köper via dessa program endast landets egna statsobligationer och bär riskerna med dem.

De lättare finansieringsvillkoren återspeglas också i ökad finansiering till bankerna i Finland. På grund av coronapandemin sänkte Eurosystemet räntorna på de riktade refinansieringstransaktionerna ytterligare under våren. ”Genom att tillhandahålla exceptionellt förmånlig centralbanksfinansiering stöder vi de finländska bankernas möjlighet att finansiera företagsverksamheten i Finland och finländska hushåll i coronavirusläget. Bankerna har utnyttjat centralbanksfinansiering mer än någonsin tidigare”, förtydligar Tuomas Välimäki.

Centralbankens säkerhetskrav är ägnade att stödja de penningpolitiska målen, en välfungerande marknad och finansiell stabilitet. Under coronapandemin har Eurosystemet lättat på säkerhetskraven för att säkerställa bankernas utlåningsförmåga till den reala ekonomin. ”Tillfredsställande säkerheter gör det möjligt för bankerna att fullt ut delta i Eurosystemets långfristiga refinansieringstransaktioner till låg ränta. Utöver de gemensamma åtgärderna inför Finlands Bank från och med september 2020 ett nationellt ramverk för lånefordringar som stöder bankernas fortsatta utlåning framför allt till företag som drabbats hårt av pandemin”, berättar Tuomas Välimäki.

I början av coronapandemin stödde Finlands Bank finansförmedlingen också genom sin investeringsverksamhet. Genom att köpa företagscertifikat kunde centralbanken stabilisera verksamheten på marknaden i Finland i ett läge där andra investerare hade dragit sig tillbaka. ”Förvärvet av företagscertifikat bidrog till att stabilisera verksamheten på marknaden och lätta trycket på bankernas finansiering av företag”, konstaterar Tuomas Välimäki.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

Ny bok om sedelklippning18.9.2020 11:25:00 EESTUutinen

Antti Heinonens nya bok ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” (Regeringen tar ur folkets ficka. Sedelklippningen vid årsskiftet 1945/1946) behandlar det mest dramatiska skeendet under Finlands sedelhistoria. Boken som publiceras av Finlands Bank på Otava förlag utgör ett komplement till Antti Heinonens tidigare verk om Finlands sedelhistoria. Han har tidigare behandlat omfattande historiska helheter, medan han i denna bok går på djupet med en enskild händelse. Att sedelutbytet vid årsskiftet 1945/1946 innebar klippning av sedlarna kom som en stor överraskning för så gott som alla. Framför allt för de mindre bemedlade och för dem som bodde i glesbygden hade sedelutbytet överlag stora konsekvenser. Många kände det som om de förlorade hälften av sedlarnas värde. Rädslan för en ny sedelklippning levde kvar under flera decennier och gav tidvis upphov till panikreaktioner vida kring. Författaren Antti Heinonen har gjort en betydande internation

New book on ‘clipping’ of banknotes18.9.2020 11:25:00 EESTUutinen

Antti Heinonen’s new book Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa (“The government in the people’s purse. ‘Clipping’ of banknotes at the turn of 1945 and 1946”) deals with the most dramatic event in the history of Finnish banknotes. The book, published by the Bank of Finland and by Otava, complements Heinonen’s earlier works on Finland’s banknote history. In his earlier books, Heinonen has presented extensive historical developments; this time he examines an individual event in great detail. The method for implementing the banknote reform in Finland at the turn of the year 1945–1946, i.e. cutting the banknotes in two, came as a great surprise to almost everyone. In addition, to the poorest and those living in sparsely populated areas, the whole reform came as a surprise with important consequences. A lot of citizens had a feeling that they had lost half the value of their banknotes. The fear of a new banknote ‘clipping’ operation remained ali

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum