Pohjois-Savon ELY-keskus

Elinkeinojen ja alueiden elinvoimaisuuden kehittämiseen yli 330 miljoonaa euroa – Pohjois-Savon ELY-keskus panosti yritysten kehittämishankkeisiin, työllisyyteen, ympäristön monimuotoisuuteen ja teiden kunnossapitoon

Jaa
ELY-keskuksen rahoituksella edistettiin työllisyyden, yritystoiminnan ja maaseudun kehittämistä, vesistöjen kunnostusta, ympäristön monimuotoisuutta sekä tieverkon ylläpitoa ja hoitoa.

Pohjois-Savon ELY-keskus kohdensi rahoitusta yli 330 miljoonaa euroa vuonna 2022.  Rahoituksen kokonaismäärä laski edellisvuoden noususta, jolloin se oli liki 350 miljoonaa euroa. Tällöin rahoituksen kasvuun vaikuttivat erilliset koronatuet eri toimialoille ja EU-ohjelmakauden päättyminen.  Rahoituksella edistettiin työllisyyden, yritystoiminnan ja maaseudun kehittämistä, vesistöjen kunnostusta, ympäristön monimuotoisuutta sekä tieverkon ylläpitoa ja hoitoa.  

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja (va) Tommi Huttunen kuvailee, että vuotuisesta rahoituskatsauksestamme käy ilmi, kuinka monialaisesti ELY-keskus tekee työtä sen eteen, että meillä olisi Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa mahdollisimman hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää.  

- Niin merkittäviä kuin ELY-keskuksen panostukset ovatkin, ne eivät yksinään riitä. Rinnalle tarvitaan alueemme kaikkien yksityisten ja julkisten toimijoiden aktiivista tekemistä. Yhdessä ja yhteistyöllä menestymme, Huttunen korostaa.  

Pohjoissavolaisten yritysten panostukset ympäristö- ja energiainvestointeihin näkyivät ELY-keskuksen rahoituksessa

ELY-keskus tukee yritysten kehittämistä monin eri tavoin ja rahoitusvaihtoehdoin. Yritysten kehittämiseen ja Pohjois-Savon yritysten ja muiden alueen toimijoiden kehittämishankkeisiin myönnettiin rahoitusta 36 miljoonaa euroa.  

Viime vuonna maakunnan maaseutuyritykset ja maatilat investoivat yli kolme miljoonaa euroa ympäristöystävällisempään ja resurssitehokkaampaan teknologiaan, joka tarkoittaa muun muassa aurinkopaneeleita, biokaasulaitosta ja maalämpöinvestointeja. Aikaisemmista vuosista poiketen hankkeissa näkyy selvästi enemmän ympäristöpainotus. Yhteensä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen suuntautui 19 miljoonaa euroa.  

ELY-keskus myönsi Pohjois-Savon alueella yrityksen kehittämisavustusta 19 eri pk-yritykselle yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Avustuksella rahoitettiin yritysten kasvuselvityksiä, tuotteiden ja tuotannon sekä kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä sekä aineellisia ja aineettomia investointeja. Kehittämisavustusta kohdentui erityisesti teknologiateollisuuden, terveysteknologian, matkailun ja ympäristötoimialan hankkeisiin.  

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeilla tuettiin erityisesti järvimatkailun ja luovien alojen kasvumahdollisuuksia. Eri väestöryhmien osallisuuteen ja esimerkiksi digivalmiuksien kehittymiseen on käynnistynyt useampia hankkeita. Tukea myönnettiin myös muun muassa uuden koodikoulun suunnitteluun.  

ESR-rahoituksella viime vuonna valmistui Tahkomäen ja Panoraman tien parantaminen. Hanke mahdollistaa Tahkolle uusien investointien toteutumisen ja saavutettavuuden parantumisen matkailijoiden näkökulmasta.

Kalatalouden edistämiseen EU-rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savoon reilu kaksi miljoonaa euroa, joista suurimmat investoinnit kohdistuivat kalankasvatukseen. Elinkeinokalatalouden investointitukien myöntämistä vähensi EU-ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutunut siirtymäkausi. Uuden ohjelmakauden myönnöt käynnistyivät vasta aivan loppuvuodesta. Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan kohdistuvien haittojen kompensointiin myönnettiin kalatalouden yrityksille 295 000 euroa.

RekryKoulutuksen kysyntä oli ennätysvilkasta  - helpotusta etenkin Pohjois-Savon kuljetus- ja teknologiateollisuuden osaajapulaan 

Työllisyyden edistämiseen kohdennettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta vuonna 2022 lähes 23 miljoonaa euroa. Keskeinen painopiste oli yritysten kokemien rekrytointiongelmien lievittäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Tämä näkyi RekryKoulutusten kysynnän kasvuna ja palkkatuen kysynnässä. Rahoituksesta kaikkiaan 11 miljoonaa euroa kohdistui palkkatukeen ja starttirahaan.  

Yrityskohtaisiin yhteishankintakoulutuksiin eli Rekry- ja TäsmäKoulutuksiin käytettiin ennätysmäärä rahoitusta, yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. RekryKoulutusten avulla saatiin turvattua osaavaa työvoimaa 279 työpaikkaan. Osaajia rekrytoitiin erityisesti kuljetusalan sekä teknologia-alan yrityksiin, kun vastaavasti edeltävänä vuonna niitä järjestettiin eniten sosiaali- ja terveysalalle.

Lisäksi määrärahalla edistettiin erityisesti työvoiman ammatillista osaamista, osatyökykyisten työllistymisedellytyksiä sekä maahanmuuttajien kotoutumista.  

Rahoitusta ympäristöhankkeisiin ja vapaaehtoiseen metsiensuojeluun - Uusia luonnonsuojelualueita reilu 1000 hehtaaria

Pohjois-Savossa jatkettiin viime vuonna vahvasti Helmi-elinympäristöohjelman toteutusta, mihin liittyi luonto- ja eliöstötyyppien inventointeja, kunnostustoimenpiteitä sekä Helmi-yhteistyöryhmän toimintaa. Esimerkiksi umpeutuneita luonnonhiekkarantoja kunnostettiin ja lähteitä ennallistettiin.  

Viime vuonna Pohjois-Savon ELY-keskus suojeli Helmi- ja Metso-ohjelmien, vanhojen suojeluohjelmien ja Luontolahja-kampanjan kautta yhteensä 1 193 hehtaaria. Suojeluohjelmat ovat maanomistajille vapaaehtoisia.

Pohjois-Savossa suojeltiin viime vuonna 847 suohehtaaria noin 20 suon alueella. Korvauksia maksettiin maanomistajille reilu miljoona euroa. Suurimpia suojelukohteita olivat Sonkajärven 301 hehtaarin Kortesuo Talaskankaan tuntumassa ja 359 hehtaarin Puksunsuon-Huuhkajansuon alue. Tavoitteena on laajentaa soidensuojeluverkostoa ja edistää suoluontotyyppien suojelua. Helmi-ohjelmassa on kolmen vuoden aikana suojeltu soita yhteensä noin 2 127 hehtaaria.

Metso-ohjelman kautta Pohjois-Savossa suojeltiin 188 hehtaaria metsäalueita 34:llä eri kiinteistöllä. Korvauksia maksettiin noin kaksi miljoonaa euroa. Suurimmat metsäsuojelukohteet olivat Kuopion Uuhimällä (25 ha) Varkauden Myllypurossa (35 ha). METSO-ohjelman kokonaistavoite 6 600 suojeluhehtaaria saavutettiin Pohjois-Savossa jo vuonna 2021.  

Lintuvesihankkeiden toteutus eteni vauhdikkaasti. Vuoden loppupuolella valmistui Maaningan Patalahdella sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaiden Natura 2000 -verkostoon kuuluvan lintuveden ja Pieni Lapinjärven kunnostushankkeet.

Valtion harkinnanvaraisia avustuksia maakunnan vesienhoidon- ja vesistökunnostushankkeisiin myönnettiin 23 hankkeelle noin 300 000 euroa. 

Korkea kustannustaso heijastui myös tienpitoon – Yksityistieavustusten rahoituksen nousu tuovat pilkahduksen teiden kunnossapitoon

Pohjois-Savon ELY-keskuksella oli käytettävissä Itä-Suomen maanteiden tienpitoon noin 95 miljoonaa euroa. Kustannustaso oli erittäin korkealla tasolla, minkä takia muun muassa sillankorjausohjelmaa jouduttiin supistamaan alkuperäisestä. Tieverkon kunto saatiin kuitenkin pidettyä kohtuullisen hyvällä tasolla.  Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavia investointihankkeita toteutettiin erillisrahoitusten turvin.  

Itä-Suomen yksityisteiden kunnossapidon ja parantamisen avustamiseen oli käytettävissä poikkeuksellisen suuri, noin kymmenen miljoonan euron suuruinen määräraha. Yksityistieasetuksen väliaikaisen muuttamisen johdosta tiekunnat voivat saada valtionavusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla vuosina 2023–2025. Odotettavissa onkin, että Itä-Suomessa yksityisteiden kuntoa saadaan parannettua merkittävästi lähivuosina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksella oli käytössä noin 8,5 miljoonaa euroa julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Koronapandemian aikana markkinaehtoista liikennettä lakkasi tai keskeytyi monilla yhteysväleillä Itä-Suomessa, eikä tilanne ole palautunut läheskään entiselleen. Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi ELY-keskus on hankkinut useita markkinaehtoista liikennettä korvaavia vuoroja. 

Lue tarkemmin ELY-keskuksen työstä Pohjois-Savon hyväksi vuonna 2022 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

ylijohtaja (va) Tommi Huttunen, puh. 0295 026 655, tommi.huttunen@ely-keskus.fi (liikenne ja infrastruktuuri)

johtaja (va) Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, jan.blomberg@ely-keskus.fi (elinkeino, työvoima ja osaaminen)

johtaja Kimmo Haapanen, 0295 026 780, kimmo.haapanen@ely-keskus.fi (ympäristö ja luonnonvarat)

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000, Kallanranta 11
70101 Kuopio

0295 026 500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskukselta kaksi tuulivoimahankkeita koskevaa yhteysviranomaisen lausuntoa (Kurvilanmäen ja Iso-Petäjämäen hankkeet)8.3.2023 13:07:16 EET | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnot kahdesta tammi-helmikuussa 2023 nähtävillä olleesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), jotka molemmat koskevat Pohjois-Savoon suunniteltuja tuulivoimahankkeita. Lausutut hankkeet ovat Kurvilanmäen tuulivoimahanke (Vieremä- Sonkajärvi) ja Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke (Lapinlahti-Iisalmi).

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme