Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

En första uppskattning av nästa år: Coronakrisen försvagar den kommunala ekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021

Dela

Coronaepidemin kommer att försvaga kommunernas ekonomi med totalt 1,7 miljarder euro år 2021. Merparten, eller 1,4 miljarder euro, förklaras av minskade skatteinkomster. Kommunernas kostnader förväntas år 2021 öka med 200 miljoner euro till följd av coronaepidemin.

Kommunförbundets prognos grundar sig på enkätsvar från 65 ekonomidirektörer i större städer. I dessa städer bor nästan fyra miljoner människor, dvs. 73 procent av befolkningen.

– Det här visar för första gången hur mycket coronakrisen kommer att påverka kommunerna också nästa år. Vi måste börja förbereda oss inför detta redan i höstens budgetbehandling. Stödpaketet till kommunerna har hittills endast gällt år 2020, säger Minna Karhunen, verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Samtidigt som Kommunförbundet sammanställde en bedömning av coronakrisens följder år 2021 uppdaterades bilden av situationen år 2020. De senaste uppgifterna visar att coronaepidemin försvagar städernas och kommunernas ekonomi med över en miljard euro trots de stödåtgärder regeringen beslutat om för kommunerna år 2020.

– Det här betyder att en dryg tredjedel av coronaepidemins ekonomiska konsekvenser år 2020 måste kommunerna stå för själva. Det betyder i genomsnitt 170 euro per invånare.

– Regeringen har lovat att i budgetbehandlingen återkomma till de ekonomiska förluster som uppstår för kommunerna. Det behövs ännu nya stödbeslut för detta år, samtidigt som man kommer överens om nästa års åtgärder, understryker Minna Karhunen. 

Kommunförbundet uppdaterade sin bedömning av coronaepidemins ekonomiska konsekvenser också för sjukvårdsdistriktens del. Enligt bedömningen kommer sjukvårdsdistriktens ekonomiska situation att försvagas med minst 600 miljoner euro till följd av coronakrisen.

– Den fjärde tilläggsbudgetens kompensation på 200 miljoner euro täcker ungefär en tredjedel av sjukvårdsdistriktens underskott. Den här obalansen måste tas upp i budgetbehandlingen i september, säger Minna Karhunen.

– Dessutom måste man under budgetbehandlingen uppskatta coronaepidemins ekonomiska konsekvenser för sjukvårdsdistrikten år 2021. Stödpaketet måste utvidgas till att gälla också år 2021 både för kommunernas och sjukvårdsdistriktens del.

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör för Kommunförbundet, tfn 09 771 2000

Mer information om kommunekonomienkäten ger Sanna Lehtonen, utvecklingschef, tfn 09771 2079

Mer information om enkäten om sjukvårdsdistrikten ger Mia Malmila, sakkunnig, tfn 09 771 2204

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EESTTiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EESTTiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum