ELY-keskukset

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Dela

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.

En stor skara av sakkunniga från NTM-centralerna, disponenter och skogsbruksexperter har gjort upp guiden.

Finlands odlings- och skogsmarker har dikats, en del av områdena till och med flera gånger, för det fungerande och lönsamma jord- och skogsbrukets behov.Markägarna och dikningsbolagen som består av markägarna till torrläggningsområdena ansvarar för torrläggningsprojekten.Såväl skogsdikning som åkerdikning berör alltid en stor skara markägare och andra aktörer i det aktuella avrinningsområdet.När det gäller underhållet av torrläggningen spelar samarbetet en stor roll och vattenhushållningsprojekten behöver kompetenta ledare som hanterar det omfattande uppgiftsområdet.Den nya guiden är avsedd att stöda disponenten, vars yrkesskicklighet är nödvändig i arbetet.

Understödet för grundtorrläggning upphör i sin nuvarande form och från början av år 2023 övergår understöden i anslutning till dikning till jordbruksinvesteringar och icke-produktiva investeringar (CAP-stöd).År 2022 är det således ännu möjligt att ansöka om understöd för grundtorrläggningsprojekt i enlighet med anvisningarna i guiden. Understöd som har beviljats före ändringen betalas ut enligt nuvarande praxis.Anvisningar om det nya stödsystemet görs upp under år 2022 och införs i denna guide så snabbt som möjligt efter att de har blivit färdiga.Efter kompletteringarna publiceras guiden för vattenhushållningsdisponenter även på svenska.

Guiden för vattenhushållningsdisponenter, som tillsvidare endast finns på finska, och annan information om dikningar och grundtorrläggningsprojekt finns på webben:

https://www.vesi.fi/sv/vesitieto/torrlaggning-av-odlingsmark/

Direkt länk till guiden på finska https://www.doria.fi/handle/10024/186084

Nyckelord

Kontakter

Mer information (fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi):

NTM-centralen i Egentliga Finland, överinspektör Anni Karhunen, tfn 0295 022 878
NTM-centralen i Södra Österbotten, vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016

Bilder

Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Guide för vattenhushållningsdisponenter på finska.
Ladda ned bild

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Talent Boost Summit esittelee palveluita, jotka tukevat kansainvälisiä rekrytointeja ja vahvistavat Suomen vetovoimaa17.11.2022 07:30:00 EET | Tiedote

Talent Boost Summit on valtakunnallinen yrityksille ja sidosryhmille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Kyseessä on kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä tapahtuma, jonka pääpaino on hyviksi todetuissa käytänteissä ja tarjolla olevissa palveluissa.

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin11.11.2022 10:11:07 EET | Tiedote

Laajana yhteistyönä valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satavesi-ohjelma järjestävät Selkämeriseminaarin Sataveden 20-vuotisen taipaleen kunniaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)10.11.2022 12:14:38 EET | Tiedote

Satakunnan vesien hyvä tila on haasteellinen tavoite meille kaikille. Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt eri intressiryhmien yhteistyön kehittymistä sekä kymmenien paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelman 20-vuotista taipaletta paaluttavan seminaarin luontevaksi aiheeksi valikoitui Selkämeri, kaikkien Satakunnan alueen vesien vastaanottaja. Kaikille kiinnostuneille suunnattu avoin seminaari järjestetään 8.12.2022 Raumalla. Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa Selkämeren nykytilasta ja toimenpiteistä, sekä luodaan katse myös tulevaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum