Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

En omfattande entreprenad påbörjas i Brunakärr

Dela

I Brunakärr påbörjas en gatuentreprenad som medför en ny rälsförbindelse till den depå som färdigställs i Brunakärr. Dessutom förnyas korsningsområdet mellan Mannerheimvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen helt. Byggandet medför betydande förändringar i trafikarrangemangen i närområdet.

En karta på byggarbetsplatsområdet.
En karta på byggarbetsplatsområdet.

Gatuarbetena inleds i området Naguvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen. Entreprenaden inleds den 17. augusti 2022 med att spårvägens kontaktledningar tas bort som nattarbete.

I månadsskiftet augusti–september fortsätter arbetet med borttagning av träd i hela entreprenadområdet. Uppskattningsvis 20 träd tas bort. Nya träd planteras i stället när entreprenaden blir klar. Målet är att byggandet ska sträcka sig till Mannerheimvägen mot slutet av året.

Arbetena påverkar rörligheten kring Brunakärrs depåområde under kommande ett och ett halvt år. Trafiken på spårvägslinje 10 på Korpasbackavägen avbryts i ungefär ett år från mitten av augusti 2022. Trafiken anordnas med ersättningsbussar. Läs mer om förändringarna i spårvagnstrafiken på HRT:s webbplats.

Rälsförbindelse till den nya depån, flera gator repareras

I Brunakärr byggs en ny spårvagns- och bussdepå som, när den är klar, kommer att vid sidan av depån i Koskela vara huvuddepå för spårvägstrafiken i Helsingfors. En rälsförbindelse byggs till depån från Mannerheimvägen via Koroisvägen och Naguvägen. Dessutom förnyas korsningsområdet mellan Mannerheimvägen, Koroisvägen och Korpasbackavägen helt vid entreprenaden.

Korpasbackavägen renoveras och på gatan byggs ett spårvagnsfält som är skilt från annan trafik, för den nuvarande spårvägslinje 10. En cykelbana byggs i norra kanten av gatan mellan Mannerheimvägen och Pemargränden, och en enkelriktad cykelväg byggs i södra kanten.

På Naguvägen byggs en ny spårväg mitt i gatan. Entreprenaden innefattar också förnyelse av gatukonstruktioner och kommunal infrastruktur, såsom vattenledningar, avlopp och kablar. Dessutom byggs ett bullerplank mellan gatan och koloniträdgården öster om gatan.

På Koroisvägen byggs ett nytt spårvägskörfält mitt i gatan. En cykelbana byggs vid gatans södra kant och en enkelriktad cykelväg vid gatans norra kant. Samtidigt förnyas gatukonstruktioner och kommunal infrastruktur.

Spårvagnshållplatser byggs vid Mannerheimvägen söder om korsningen med Korpasbackavägen. Dessutom ändras cykelvägar så att de blir enkelriktade och för cyklisterna byggs väntområden för sväng. Samtidigt förbättras övergångsställenas framkomlighet.

Följ arbetenas fortskridande på webbplatsen

Gatuarbetet påverkar trafiken på många sätt och trafikarrangemangen förändras under entreprenadens gång. Entreprenören VM Suomalainen Oy uppdaterar de senaste trafikarrangemangen och andra aktuella nyheter på entreprenadens webbplats: vmsuomalainen.fi/hankkeet/ruskeasuonkatutyot.

Det kan uppstå trängsel i trafiken under hela entreprenaden, och därför bör mer tid än tidigare reserveras för resor. Om möjligt bör resor planeras utanför de värsta rusningstiderna.

Arbetena orsakar också förändringar i fotgängarnas och cyklisternas gångrutter. Rutter markeras i terrängen så tydligt som möjligt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationstavlornas antal och tydlighet.

Arbetet kräver schaktning, vilket orsakar buller. Som regel utförs schaktning på vardagar mellan 7 och 22. Bullriga arbetsfaser kommuniceras till närliggande fastigheter innan arbetena påbörjas.

Målet är att entreprenaden ska vara klar i slutet av 2023.

Nyckelord

Kontakter

Byggherre
Liisa Taskila
enhetschef, allmänna områden, projektbyggande
Helsingfors stad, verksamhetsområdet stadsmiljö
tel. 09 3101 5368
liisa.taskila@hel.fi
förfrågningar till och med 28.8.2022

Antti-Juhani Lehtinen
projektdirektör, allmänna områden, projektbyggande
Helsingfors stad, verksamhetsområdet stadsmiljö
tel. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
förfrågningar till och med 29.8.2022

Entreprenör
Ville Piironen
platschef
VM Suomalainen Oy
tel. 050 572 2143
ville.piironen@vmsuomalainen.fi

Bilder

En karta på byggarbetsplatsområdet.
En karta på byggarbetsplatsområdet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kumpulanmäen tarkistettu asemakaavaehdotus etenee päätöksentekoon30.9.2022 08:39:18 EEST | Tiedote

Kumpulanmäelle Pietari Kalmin kadun ja Kustaa Vaasan tien väliselle rinnealueelle suunnitellaan uutta asumista noin 1200 uudelle asukkaalle sekä toimi- ja liiketilaa. Alueen suunnittelu käynnistettiin Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteisesti järjestämällä arkkitehtuurikutsukilpailulla vuonna 2019. Asemakaavaehdotus on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Kaupungin porteilla –Tiedon portailla” pohjalta, jonka tekijöinä ovat Schauman & Nordgren Architects Oy, Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy ja MASU Planning Oy.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 29.9.202229.9.2022 17:35:46 EEST | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 29.9.2022 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 13.10.2022. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum