Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

En regional försvarskurs börjar i Hattula den 8 november ‒ temat är den övergripande säkerheten i samhället

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Pansarbrigaden ordnar en regional försvarskurs för nyckelpersoner hos myndigheter, näringslivet och organisationer. Kursdeltagarna kommer från Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands område.

Temat för Södra Finlands regionala försvarskurs CXLIII som börjar måndagen den 8 november 2021 är övergripande säkerhet i samhället. Kursen leds av överdirektör Merja Ekqvist och Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Oula Asteljoki.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. Kursen ordnas som närvarokurs och beaktar deltagarnas hälsosäkerhet.

Vad är en regional försvarskurs?

De regionala försvarskurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Utbildningen fokuserar på beredskapen på regional och lokal nivå vid störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. Med störningssituation avses ett hot eller en händelse som äventyrar säkerheten eller vitala funktioner i samhället. Hit hör exempelvis allvarliga naturkatastrofer och störningar i eldistributionen.

Särskilt inre säkerhet, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan och en fungerande ekonomi, infrastrukturen och försörjningsberedskapen är vitala funktioner som behandlas under försvarskurserna. Definitionen av undantagsförhållanden omfattar utöver väpnade angrepp också andra situationer som allvarligt hotar nationen, exempelvis mycket allvarliga storolyckor och pandemier.

De regionala försvarskurserna främjar samarbetet mellan myndigheterna i området och personer och sammanslutningarna som de representerar som vid störningssituationer och undantagsförhållanden har hand om väsentliga uppgifter.

Kursernas målgrupper är personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är centrala för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på förslag av arbetsgivare eller sammanslutningar.

Regionala försvarskurser har ordnats sedan 1962. På grund av coronaviruspandemin avbröts ordnandet av kurserna för nästan två år.

Ytterligare information:
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

Transport- och logistikpersonal befrias från obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna1.12.2021 16:59:01 EET | Tiedote

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikpersonal från hälsokontrollerna. Också landsförteckningen i förordnandet slopas – i stället kommer en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum