Suur-Savon Sähkö Oy

Energiakonsernin vahva taloudellinen tulos tukee maakunnan toimintakykyä myös koronan heikentämässä talousnäkymässä

Jaa

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 154,2 miljoonaa euroa (2018: 148,0), kasvua edelliseen vuoteen oli 4,2 %. Konsernin operatiivinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,7 miljoonaa euroa (2018: 18,4), kasvua 1,6 %. Vuoden 2020 puolella heikentynyt yleinen talousnäkymä vaikuttaa myös energiakonsernin talouden ennusteeseen. Vahva tulos vuonna 2019 antaa mahdollisuuksia jatkaa investointeja sähkönjakelu- ja kaukolämpöverkkoihin, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä aurinkosähkövoimaloihin.

Paranevaa tuloskehitystä huolimatta historian korkeimmista myrskykustannuksista

Vuonna 2019 luonnonolosuhteiden aiheuttamat kustannukset sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnassa olivat korkeimmat koko konsernin 73 -vuotisessa historiassa. Heti vuoden alussa oli kuuden viikon erittäin vaativa lumikuormaongelma, joka aiheutti paitsi paljon sähkökatkoksia asiakkaille, myös yhteensä 4,4 miljoonan euron kustannukset siirtoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oylle. Vuoden lopulla oli Aapon päivän lumimyräkkä, jonka kustannukset olivat 2,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan luonnonolosuhteet aiheuttivat kustannuksia yhteensä yli seitsemän miljoonan euron arvosta.

Energiavirasto julkaisi lokakuussa 2019 sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan tehokkuusvertailun tulokset vuodelta 2018. Suur-Savon Sähkö – konsernin sähkön siirtoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy sijoittui seitsemänkymmenen kahdeksan jakeluverkkoyhtiön joukossa viidenneksi tehokkaimmaksi. Operatiivisten kustannusten tehokkuus verkkopituutta kohti oli viranomaistarkastelun mukaan Suomen tehokkain.

Kaukolämmön myyntiä konsernilla oli 284 GWh (2018: 288). Vuosi 2019 oli lämmitystarveluvulla laskettuna 0,7 % vuotta 2018 lämpimämpi, ja 9,5 % pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi. Lämmin säätila osittain selittää kulutetun sähkön ja kaukolämmön kulutuksen pienentynyttä tasoa.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 64,7 miljoonaa euroa (2018: 43,7), josta jakeluverkon rakentamiseen ja uusimiseen käytettiin 50,7 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuutta parannettiin kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueella siirtoverkkoa teiden varsille.

Konsernin talouden keskeiset tunnusluvut paranivat vuonna 2019 kertaluontoisesta kolmen miljoonan euron alaskirjauksesta huolimatta.

Suur-Savon Sähkö Oyn hallitus esittää, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 110,00 euroa/osake, yhteensä 8 285 640,00 euroa. Vuonna 2018 yhtiö jakoi osinkoa 90 euroa/osake, yhteensä 6 779 160,00 euroa.

Konsernin tunnusluvut 2019 2018 2017
Liikevaihto, miljoonaa euroa                   154,2 148,0 138,9
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, miljoonaa euroa 18,7 18,4 12,9
Investoinnit, miljoonaa euroa 64,7 43,7 45,9
Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 4,3 4,5 3,6
Omavaraisuusaste % 30,3 29,5 31,8
Henkilöstö keskimäärin 92 109 106

Korona-epidemian aikana energiahuolto on vakaalla pohjalla ja investointiohjelma tukee jatkossakin alueen työllisyyttä

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusolosuhde on haaste myös energiahuollolle. Suur-Savon Sähkö – konserni on varautunut viruksen leviämisen luomiin uhkakuviin siirtymällä mahdollisimman paljon etätyöskentelyyn. Myös sähkön siirto- ja jakeluverkkoa sekä välttämättömintä kaukolämmön tuotantoa pystytään ohjaamaan tarvittaessa etänä. Verkostotyöt tapahtuvat viruksen tarttumisen kannalta vähäriskisemmissä ulko-olosuhteissa, ja energiantuotantolaitoksilla minimoidaan viruksen tarttumisen riskiä. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, sähköpostitse sekä muilla digitaalisilla kanavilla. Energia-ala on lainsäädännönkin velvoittamana luonut toimintamallit erilaisia poikkeusolosuhteita varten, mikä tukee energiahuollon turvaamista myös nyt käsillä olevassa pandemiatilanteessa.

Pandemian odotetaan aiheuttavan inhimillisten tragedioiden lisäksi pitkäkestoisia vahinkoja Suomen talouteen, yritysten toimintaedellytyksiin sekä työllisyyteen. Energiateollisuus on yksi niistä yhteiskunnan tukijaloista, jolla on merkittävien sitoutuneiden pääomien sekä vahvojen taseiden mahdollistamana edellytyksiä omalta osaltaan pitää yhteiskunnan talouden rattaita pyörimässä.

Heikentyneet yleiset talouden näkymät heikentävät myös Suur-Savon Sähkö – konsernin taloudellisia ennusteita kuluvalle vuodelle. Suur-Savon Sähkö – konserni tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan sähkön siirto- ja jakeluverkkojen, sähköntuotantolaitosten, aurinkosähkövoimaloiden sekä kaukolämpöverkkojen- ja laitosten suunnitellut investoinnit sekä kunnossapitotyöt. Suunnitellut investoinnit vuodelle 2020 ovat liki seitsemänkymmentä miljoonaa euroa, josta sähkön siirto- ja jakeluverkkoinvestoinnit ovat yli viisikymmentä miljoonaa euroa. Suur-Savon Sähkö – konsernin työllistävä vaikutus toiminta-alueellaan arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna yli kuuden sadan henkilötyövuoden suuruisena, mukaan lukien välilliset työllistävät vaikutukset.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolosuhteen aikana Suur-Savon Sähkö – konserni tukee yhteiskunnan toimintaa huolehtimalla energiahuollon jatkuvuudesta toiminta-alueellaan. Epidemiakauden jälkeen konsernin perustehtävän toteuttamiseen liittyvien investointi- sekä käyttö- ja kunnossapitotöiden tuoma työllistävä vaikutus omassa toiminnassa sekä kumppaniverkostossa tulee nousemaan merkittäväksi alueellista elinvoimaa tukevaksi tekijäksi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suur-Savon Sähkö Oy
Suur-Savon Sähkö Oy
Otto Mannisen katu 6
50101 MIKKELI

https://www.sssoy.fi

Suur-Savon Sähkö – konserni on monialainen energiakonserni, joka toiminta-alueellaan vastaa sähkön siirtoliiketoiminnasta sekä kaukolämpötoiminnasta, sekä omistaa sähkön tuotantoa oman toimialueen lisäksi muualla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin liikevaihto on 154 miljoonaa euroa, ja henkilöstömäärä noin 80 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.