Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Enkät om kommunernas marknadsföring 2021: Kommunen som helhet och som turistattraktion är det som prioriteras högst inom marknadsföringen

Dela

Enligt enkäten 2021 ansåg 85 procent att insatser för kommunen i sin helhet är högsta prioritet i marknadsföringen. Kommunförbundet genomförde marknadsföringsundersökningen i kommunerna i mars–april 2021. Enkäten besvarades av 155 kommuner. Svarsprocenten var 53. Undersökningen genomfördes nu för fjärde gången, senast år 2018.

Kommunerna tillfrågades bland annat om organiseringen av marknadsföringen, resurserna, målen och planeringen, profileringen, lockbeten för inflyttning, den visuella framtoningen samt metoderna för marknadsföringskommunikationen.

– Kommunernas marknadskommunikation är allt mer systematisk och stödjer kommunens strategi. Kommunerna tycks också satsa mer på att utveckla sitt varumärke, säger Kommunförbundets marknadsföringschef Eija Rautiainen.

Målgrupperna etablerade

Målgrupperna för marknadsföringen har varit de samma sedan 2018. De viktigaste målgrupperna är kommande invånare, företag, invånare och turister.

De viktigaste delområdena i marknadsföringen är att locka nya invånare, näringslivs- och företagsmarknadsföring, kommunens profil och image i offentligheten samt turistmarknadsföring. Dessutom ansågs det vara viktigt att satsa på kommunens anseende som arbetsgivare, marknadsföring av kultur- och fritidstjänster samt intern och internationell marknadsföring.

Av de kommuner som besvarade enkäten uppger 27 procent att de använder flytt- eller investeringslockbeten. Som lockbeten används bland annat förmånlig tomtmark, babypeng, välkomstgåvor, förmånliga tjänster eller lokaler, penninggåvor samt lån och räntestöd.

Vid profileringen av kommunens marknadsföring har de fem viktigaste sakerna inte ändrats sedan 2018: Miljö, natur, boende, barn-/familjevänlighet och kommunens geografiska läge.

– Det är glädjande att se att dessa prioriteringar motsvarar det som kommuninvånare lyft fram som det viktigaste i en bra hemkommun, det vill säga en bra boendemiljö, bra service och närheten till naturen. Också trygghetens betydelse har betonats både i marknadsföringen och av invånarna, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Bland de viktigaste eller ganska viktiga marknadsföringsmetoderna finns sociala medier, kundservice, webbreklam, intern marknadsföring, personliga kontakter och marknadsföring av evenemang.

Resurserna för marknadsföring minskar, samarbetspartner anses viktiga

Av de tillfrågade bedömer 40 procent att marknadsföringsresurserna ökat under de senaste tre åren, och 33 procent bedömer att resurserna kommer att öka under de följande tre åren. Utmaningarna och de främsta utvecklingsobjekten inom marknadsföringen är resursbrist, budgetering samt systematik/prioritering. Av de tillfrågade sköter 46 procent marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som huvudsyssla medan 54 procent sköter dem som bisyssla.

Kommunala näringsbolag, utvecklingsbolag och turistorganisationer har en stor roll i kommunernas marknadsföring. Kommunerna deltar aktivt i turist-, näringslivs- samt företags- och eventmarknadsföringen.

Närmare upplysningar:

Eija Rautiainen, marknadsföringschef, tfn +358 45 316 1600, eija.rautiainen@kommunforbundet.fi (finska)

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn +358 9 771 2504, +358 50 337 5634, Marianne.Pekola-Sjoblom@kommunforbundet.fi

En sammanställning av enkätsvaren bifogas pressmeddelandet och kan också läsas på Kommunförbundets webbplats www.kommunforbundet.fi.

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum