Aluehallintovirasto

Enkät: Skillnader i ordnandet av skolmåltider inom distansundervisningen

Dela

Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har i samband med coronaepidemin utrett situationen inom småbarnspedagogiken under vecka 44 och situationen inom den grundläggande utbildningen under vecka 46. Enkäten riktades till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning.

Färre personer än tidigare inom småbarnspedagogiken bedömde att frånvaron var större än normalt (t.ex. jämfört med hösten 2019). Då sammanlagt 50 procent av respondenterna under vecka 38 bedömde att frånvaron var större än normalt gjorde endast 32,1 procent av respondenterna en motsvarande bedömning under vecka 44. Längden på frånvaron bedömdes dock fortfarande vara längre än normalt.

Man har varit tvungen att stänga väldigt få daghemsenheter (3,4 procent av alla respondenter). När det gäller små daghem har man varit tvungen att stänga daghemmet när hela personalen har exponerats. Då har de icke-exponerade barnen flyttats till andra enheter.

Varierande sätt att ordna skolmåltider inom den grundläggande utbildningen

Tisdagen den 10 november deltog sammanlagt 6 701 elever i den grundläggande utbildningen i distansundervisning. Antalet hade ökat från vecka 44. Elever i distansundervisning fanns i alla RFV-områden och i alla landskap. Antalet elever i distansundervisning var klart störst i Nyland och Österbotten, precis som under vecka 44.

I enkäten utreddes också ordnandet av skolmåltider för elever i distansundervisning. 46 procent av respondenterna hade förberett sig på att erbjuda 5 kalla måltider i veckan som skolmat. Var femte utbildningsanordnare meddelade att skolmaten som erbjuds distanselever är en annan form än en kall eller varm måltid som serveras fem gånger i veckan.

Av svaren framgår att man i enskilda kommuner har beslutat att ordna skolmåltider på annat sätt än vad som förutsätts i lagstiftningen. Skolmåltider har ordnats bland annat genom att dela ut matpenning, matbiljetter, presentkort, betalningsförbindelser och köpservicesedlar till butiker samt genom att dela ut matförnödenhetskassor som inte är lösningar enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning (521/2020) eller förarbetena till lagen.

En tiondel av högstadierna hade inte förberett sig på anskaffning av munskydd

Var tredje utbildningsanordnare (30,7%) som svarade på enkäten hade skaffat munskydd för elever i högstadieåldern. Var tionde respondent meddelade att man inte är beredd att skaffa munskydd för högstadieelever.

Utbildningsanordnare som fram till svarstidspunkten har erbjudit högstadieelever munskydd bedömer att i genomsnitt en femtedel (20%) av eleverna använder dem.

I spridningsfasen av coronaepidemin gäller munskyddsrekommendationen även högstadier. Som en del av kommunernas statsandelsförhöjning stöds kostnaderna för högstadieelever och studerande på andra stadiet.

Enkäten om ordnande av småbarnspedagogik besvarades av 223 kommuner (svarsprocent 75,8) och 245 privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken som producerar daghems- och förskoleundervisning.

I fråga om den grundläggande utbildningen besvarades enkäten av 224 kommuner (svarsprocent 76,2) och 43 privata anordnare av grundläggande utbildning.

Under våren och hösten 2020 har enkäter genomförts bland anordnare av undervisning och småbarnspedagogik. Datainsamlingen fortsätter med regelbundna enkäter under resten av året. De senaste enkätrapporterna uppdateras på webbplatsen avi.fi under Aktuellt / Corona – Kommunrapporter.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverken:
Mari Kyllönen, överinspektör inom undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
fornamn.efternamn@rfv.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032, mika.puukko@minedu.fi
Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122, heli.nederstrom@minedu.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum