Aidosti leveämmät hartiat

Erfarenheten som en anhörigexpert har är till hjälp om klienten inte förmår kommunicera

Dela

Beslutfattarna borde lyssna på anhörigexperternas budskap i förnyelsen av sote-lagen. Anhöriga har värdefull kunskap för dem som bereder sote-lagförslaget, då de har erfarenhet både som anhörig och expert.

Eteva samkommun, Vaalijala samkommun och Kårkulla samkommun poängterar att eftersom klienter som använder sig av specialstöd inte kan tala för sin service så är det mycket viktigt att beslutsfattarna lyssnar på anhöriga och experters erfarenheter.

En anhörigexpert är en anhörig som finns tillgänglig för att berätta om sina erfarenheter och delta i arbetet att påverka.

En av dessa anhörigexperter är Riina, som jobbar med expertuppgifter inom specialservicen. Inom specialservicen erbjuds tjänster för klienter med särskilt stöd, vilka behöver krävande rehabilitering eller vård.
Riinas 23-åriga son har fått vård inom specialservicens specialvård oberoende av sin vilja. Riina upplever att speciellt socialvården och specialservicen behöver anhörigexperternas röst för att höras.

Riina kan ändå inte offentligt berätta hela sin historia med sitt riktiga namn eftersom det skulle kränka hennes sons integritet.

– Just detta är svårt för en anhörigexpert.  Hur mycket kan du till exempel berätta om ditt barns svårigheter för andra. I expertkretsarna känner man till min historia ganska väl.

Riinas son föddes svårt sjuk och blev handikappad som en följd av operationer. Han har ingen intellektuell funktionsnedsättningsdiagnos men han har andra omfattande problem såsom störningar i gestaltningsförmågan, utvecklingen och inlärningsförmågan. Skolmobbning som pågick under en lång tid medförde också psykiska problem såsom ångest.

– Servicen fungerade bra då min son var minderårig. Problem hos barn hanteras mera övergripande i Finland. Då min son blev myndig och flyttade hemifrån splittrades vårdansvaret på flera olika instanser.  

Sonens flytt till eget boende förde med sig att alkohol, dåligt sällskap och drogerkom med in i bilden.

– Min son hamnade mellan olika instanser, utan utvecklingsstörningsdiagnos fastän han hade många svårigheter som sänkte funktionsförmågan, i praktiken kan sägas att han är på samma nivå som en person med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.  

Som anhörigexpert förstod Riina ändå att den unga mannens situation inte kommer att förbättras utan professionell hjälp. Endast familjens stöd räckte inte till för att få en ändring till stånd.

– Eftersom jag själv jobbar som expert inom specialvården kunde jag kräva tjänster. Vi var ändå tvungna att till slut ordna så att sonen bytte hemkommun för att han skulle få rätt vård.

Just nu bor Riinas son hos sina föräldrar, men han får fortfarande service från specialvården via Vaalijala poliklinik.

Då sonen som barn genomgick en hjärttransplantation talade ingen om hur dyr vården skulle bli.

– Om du insjuknar i cancer säger man inte till dig att du inte kan få cytostatika för att det blir för dyrt. På socialsidan stöter man hela tiden på penningfrågan fastän vård skulle behövas lika mycket. Jag är tvungen att försvara specialservicen också i mitt eget arbete. De som är annorlunda, speciellt unga vuxna, som faller mellan olika instanser får bara genom tur rätta tjänster i Finland.

Som anhörigexpert vill Riina föra fram sitt budskap både med experters och anhörigas röst:

– Inom specialservicen ser man människan som en helhet. Här rehabiliteras inte bara klienten utan hela familjen. Sådan service får absolut inte lämnas bort i förnyelsen av sote-lagen.

Kårkulla samkommun, Vaalijala samkommun och Eteva samkommun samarbetar för att få en ändring till stånd i sote-lagen. 
Dessa samkommuner vill bevara nuvarande tjänster och bli kvar som offentliga serviceproducenter. Aktörerna vill i sote-lagförslaget skriva in sin service över landskapsgränserna samt genom en förordning centralisera de mera krävande tjänsterna och de svenskspråkiga tjänsterna.
De tre aktörerna motiverar vikten av förändringen i sote speciellt med målsättningen att förflytta personer med behov av särskilt stöd från den tunga vården till lättare tjänster.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Aidosti leveämmät hartiat
Aidosti leveämmät hartiatEteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Tuotamme erityispalveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille Etelä-Suomen alueella. Etevan omistaa 45 kuntaa. www.eteva.fi

Kårkulla samkommun on kuntayhtymä, joka tuottaa erilaisia palveluita vammaisille ja heidän läheisilleen. Kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja kaksikielistä kuntaa. www.karkulla.fi

Vaalijalan kuntayhtymä on savolainen toimija Itä-Suomessa, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa elämäntilanteissa. Vaativimpia kuntoutuspalveluita tuotamme valtakunnallisesti. Vaalijalan omistaa 33 savolaista kuntaa. www.vaalijala.fi

Följ Aidosti leveämmät hartiat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aidosti leveämmät hartiat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum