Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etlan lausunto TKI-verovähennystä koskevasta lakialoitteesta

Jaa
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla pitää pysyvän t&k-verohuojennusmallin käyttöönottoa kannatettavana toimena. Viimeaikainen kansainvälinen tutkimus tarjoaa t&k-verotukien kannustinvaikutuksista vahvaa näyttöä. Vieläkin tehokkaamman veroinstrumentista saisi kohdentamalla t&k-yhdistelmävähennyksen pelkästään pk-yrityksille, kirjoittaa tutkimusjohtaja Heli Koski tänään julkistetussa Etla-lausunnossa.
Tutkimusjohtaja Heli Koski, Etla.
Tutkimusjohtaja Heli Koski, Etla.

Verojaostolle aiheesta LA 69/2022 vp.

Etla kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lakialoitteesta laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa. Lakiuudistuksen päämääränä on tarjota yrityksille kannustin lisätä tutkimus- ja kehitysmenojaan, ja se liittyy laajempaan tavoitteeseen nostaa Suomen TKI-panostukset vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Lakialoitteessa esitetään käyttöönotettavaksi uusi pysyvä verotuki-instrumentti, joka tarjoaa elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden tehdä tuloistaan 50 prosentin yleisen lisävähennyksen t&k-toimintaansa liittyvien palkka- ja ostopalvelumenojen osalta sekä 45 prosentin lisävähennyksen edellisen vuoden kyseiset menot ylittävältä osalta. Yleiselle lisävähennykselle asetettaisiin vuositasolla 5000 euron alaraja, ja molempien lisävähennysten enimmäismäärä olisi 500 000 euroa.

Etla pitää pysyvän t&k-verohuojennusmallin käyttöönottoa kannatettavana toimena. Viimeaikainen kansainvälinen tutkimus tarjoaa t&k-verotukien kannustinvaikutuksista vahvaa näyttöä. T&k-verotuet ovat suorien tukien lisäksi innovaatiopolitiikan tärkeimpiä välineitä, joilla voidaan oikein kohdennettuna edistää tuottavuuskasvua ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Pysyvä t&k-verohuojennusmalli lisää myös yritysten TKI-toimintaympäristön ennakoitavuutta ja tarjoaa ennustettavuutta tulevan t&k-tuen määrän suhteen, mikä on tärkeää erityisesti pienille ja aloittaville yrityksille.

Kansainvälinen tutkimus tarjoaa verrattain vahvaa näyttöä siitä, että nuoret ja pienet yritykset reagoivat suuria yrityksiä voimakkaammin t&k-verokannustimiin. Esitetyn yhdistelmävähennyksen vaikuttavuutta tehostaakin sen painottuminen pk-yrityksiin ja t&k-investointikannustimien luominen nuorille, tappiollisille yrityksille.

Vähennykselle asetetut vuosittaiset enimmäismäärät suosivat kannatettavasti pk-yrityksiä. Myös se, että lisävähennys luetaan osaksi tappiollista tulosta ja yritys voi vähentää tappiot tulevina vuosina syntyvistä voitoista suosii nuoria ja pieniä yrityksiä.

Taloustieteellinen kirjallisuus tarjoaa myös näyttöä siitä, että verohyvitys lisää yritysten t&k-panostuksia ja että t&k-verotukien kannustinvaikutus on suurempi verohyvitystä käyttäneiden pk-yritysten kohdalla. Tappiollisen yritystoiminnan tukeminen ei pääsääntöisesti ole järkevää, mutta nuorille, pienille innovatiivisille yrityksille kohdennettu verohyvitys olisi todennäköisesti tehostanut instrumentin toimintaa.

Suomalaiset yritykset skaalautuvat verrattain hitaasti ja lisävähennyksen lukeminen tappioihin ei välttämättä toimi riittävänä kannustimena aloittaville yrityksille, joiden tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta.

Vieläkin tehokkaamman veroinstrumentista saisi kohdentamalla t&k-yhdistelmävähennyksen pelkästään pk-yrityksille. Taloustieteellinen kirjallisuus viittaa siihen, että suurten yritysten innovaatiotoiminnan kannusteet kannattaisi verotukien sijaan keskittää suoriin, tarkasti kohdennettuihin t&k-tukiin.

Tutkimus t&k-verotukien ja suorien tukien yhteisvaikutuksesta antaa viitettä siitä, että pk-yritysten osalta verotuet täydentävät suoria tukia, ts. kaksi kannustinjärjestelmää lisää toistensa tehokkuutta. Isojen yritysten kohdalla t&k-verotukien ja suorien tukien yhteiskäyttö ei sen sijaan näyttäisi tuottavan parasta tulosta niiden korvatessa toisiaan.

Mikäli lakialoite hyväksytään nyt ehdotetussa muodossa, verokannustimesta valuu todennäköisesti merkittävä osa muutoinkin tehtävään t&k-toimintaan.

Suurimmista yrityksistä noin 230 saisi tehdä t&k-kulujensa nykytasolla täysimääräisen vuosittaisen puolen miljoonan euron verovähennyksen lisäämättä t&k-panostuksiaan lainkaan. Todennäköisesti t&k-verohelpotuksia saa myös joukko tehottomia yrityksiä. Tehottomien yritysten toimintaa ylläpitävät t&k-tuet voivat estää resurssien allokoitumista tehokkaampien yritysten käyttöön, hidastaa tuottavuuskasvua ja laskea hyvinvointia. Tutkimusnäyttöä löytyykin siitä, että yritystuet ovat Suomessa vähentäneet tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja hidastaneet rakennemuutosta.

Tehokkaamman tukiallokaation lisäksi pelkästään pk-yrityksiin keskittyvä t&k-verohuojennus vähentäisi verotukimallin rasitusta julkiselle taloudelle. Tämä muutos lakialoitteeseen toki hidastaisi hieman lainsäädäntöprosessia kohdentuessaan tietylle yritysryhmälle ja tarvitessaan siten komission hyväksynnän.

T&k-verotukimallien muiden ominaisuuksien vaikuttavuudesta on saatavilla varsin vähän tutkimustietoa. Viimeaikainen kansainvälinen tutkimus antaa kuitenkin viitettä siitä, että inkrementaalinen verotukimalli, jossa verovähennys lasketaan yrityksen t&k-kustannusten lisäyksestä sen aiempiin t&k-panostuksiin verrattuna, tarjoaa tehokkaan kannustimen. Myös nyt Suomessa käyttöönotettavaksi esitetyn hybridimallin, jossa on yleinen t&k-panostusten volyymiin perustuva vähennys sekä inkrementaalinen lisävähennys, tehokkuudesta on kirjallisuudessa positiivista näyttöä.

Näiltä osin, nykyisen tutkimustiedon valossa, lakialoitteessa Suomeen ehdotettava t&k-verohuojennusmalli näyttää varsin järkevältä.

Lisävähennyksen laskentaperusteeksi ehdotettu menolisäys yrityksen t&k-panostuksissa edellisvuoteen verrattuna tarjoaa kuitenkin suuremman mahdollisuuden tukien maksimointiin painottamalla vähennyksen perusteena olevia t&k-menoja joka toiseen vuoteen kuin esimerkiksi edellisten kolmen vuoden t&k-menojen keskiarvon ottaminen vertailukohdaksi. Lisävähennykselle asetettu katto pienentää ongelman mittakaavaa, mutta lisälaskelmia ja pohdintaa kannattaisi tehdä asteittaisesta siirtymisestä useamman edellisen vuoden t&k-panostusten keskiarvon huomioivaan malliin.

Kirjallisuutta

Acemoglu, D., Akcigit, U., Alp, H., Bloom, N. & Kerr, W. (2018). Innovation, reallocation, and growth. American Economic Review, 108(11), 3450–91.

Agrawal, A., Rosell, C. & Simcoe, T. (2020). Tax credits and small firm R&D spending. American Economic Journal: Economic Policy, Vol. 12/2, 1–21.

Blandinieres, F. & Steinbrenner, D. (2021). How does the evolution of R&D tax incentives schemes impact their effectiveness? Evidence from a meta-analysis. Evidence From a Meta-Analysis (February 23, 2021). ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, (21-020).

Einiö, E., Koski, H., Kuusi, T. & Lehmus, N. (2022). Innovation, reallocation and growth in the 21st century. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 1

Fornaro, P. & Koski, H. (2022). The Design of R&D Tax Incentive Schemes and Firm Innovation. ETLA Raportti no. 123. https://www.etla.fi/julkaisut/the-design-of-rd-tax-incentive-schemes-and-firm-innovation

Koski, H. & Fornaro, P. (2021). Tarvitaanko Suomessa t&k-verokannusteita? ETLA Muistio no. 97. https://www.etla.fi/julkaisut/tarvitaanko-suomessa-tk-verokannustimia/

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tutkimusjohtaja Heli Koski, Etla.
Tutkimusjohtaja Heli Koski, Etla.
Lataa
Tutkimusjohtaja Heli Koski. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Tutkimusjohtaja Heli Koski. Kuva: Matti Rajala/ETLA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Muistutuskutsu medialle: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa julkiseen talouteen 27.3. klo 1027.3.2023 07:30:00 EEST | Tiedote

Ilmoittaudu mukaan valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen webinaariin maanantaina 27.3. klo 10-11 sähköpostilla osoitteeseen tilaisuudet@etla.fi Tervetuloa kuulemaan tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen julkiseen talouteen. Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksia Suomen julkisen talouden kestävyyteen on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty kokonaisvaltaisesti Etlan, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin yhteisessä tutkimushankkeessa. Tutkimuksen mukaan vihreä siirtymä ja sen aktiivinen edistäminen ovat lähivuosikymmeninä Suomen julkisen talouden kannalta tärkeämmässä roolissa kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutusketjut julkiseen talouteen ovat pitkät, monimuotoiset ja täynnä epävarmuuksia, joten vaikutusten arviointi edellyttää pitkäjänteistä ja monitieteistä mallinnustyötä. Tutkimuksen julkistustilaisuudessa pääset kuulemaan hankkeen keskeisimmistä tuloksista ja ilmastonmuutoksen talousvaikutusten mallintamisesta. O

Kutsu medialle: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa julkiseen talouteen 27.3. klo 1022.3.2023 12:15:42 EET | Tiedote

Ilmoittaudu mukaan valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen webinaariin maanantaina 27.3. klo 10-11 täällä. Tervetuloa kuulemaan tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen julkiseen talouteen. Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksia Suomen julkisen talouden kestävyyteen on nyt ensimmäistä kertaa selvitetty kokonaisvaltaisesti Etlan, Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin yhteisessä tutkimushankkeessa. Tutkimuksen mukaan vihreä siirtymä ja sen aktiivinen edistäminen ovat lähivuosikymmeninä Suomen julkisen talouden kannalta tärkeämmässä roolissa kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutusketjut julkiseen talouteen ovat pitkät, monimuotoiset ja täynnä epävarmuuksia, joten vaikutusten arviointi edellyttää pitkäjänteistä ja monitieteistä mallinnustyötä. Tutkimuksen julkistustilaisuudessa pääset kuulemaan hankkeen keskeisimmistä tuloksista ja ilmastonmuutoksen talousvaikutusten mallintamisesta Ohjelma: 10.00 Tilaisuuden avaus, Laura V

Etla: taantuma jää lieväksi, mutta niin jää sitä seuraava kasvukin - ”Nousukausi jää kokematta”21.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa lähivuosiksi vain kituliasta talouskasvua. Etla on alentanut bkt-ennustettaan aiemmasta ja arvioi nyt Suomen bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna reilun prosentin. Tänä vuonna bkt supistuu 0,3 prosenttia. Suomi ajautui tekniseen taantumaan jo viime vuoden lopussa ja talouskasvua leikkaavat jatkossakin inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen sekä Venäjän hyökkäyssota välillisine vaikutuksineen. Yksityinen kulutus ja investoinnit supistuvat tänä vuonna, mutta työllisyysvaikutukset jäävät maltillisiksi.

Muistutuskutsu medialle: Etlan ennuste julki tiistaina 21.3.20.3.2023 09:34:06 EET | Tiedote

Pääseekö Suomi takaisin kasvuun kiinni? Joko inflaatiopiikki alkaa viimein taittua? Miltä korkotaso näyttää tulevina vuosina? Vastauksia kysymyksiin ja muihin lähivuosien talousteemoihin on tarjolla, kun Etla julkistaa vuoden 2023 ensimmäisen talousennusteensa, kevään laajan Suhdanteen. Ennuste julkaistaan verkossa klo 9 ja lukuja käydään tarkemmin läpi klo 9.30 alkavassa julkistuswebinaarissa. Aika: Tiistaina 21.3. klo 9.30–10.30 Paikka: Teams Webinaarissa Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti esittelee Etlan kevään 2023 suhdanne-ennusteen luvut ja arviot niiden takana. Paikalla webinaarissa kommentoimassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä ennusteryhmän tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Sakari Lähdemäki. Tilaisuuden ohjelma: 9.30–9.40 Ajankohtaista talouspolitiikasta / toimitusjohtaja Aki Kangasharju 9.40–10.20 Kevään Suhdanne 2023 / ennustepäällikkö Päivi Puonti 10.20–10.30 Keskustelu & kysymykset Ilmoittautuminen viimeistä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme