Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 12.9.2019

Penningpolitiska beslut

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

1) Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 10 punkter till -0,50 procent. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntan på utlåningsfaciliteten förblir oförändrade på nuvarande nivåer, på 0,00 procent respektive 0,25 procent. ECB-rådet förväntar sig nu att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

2) Nettoköp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) återupptas i en månatlig takt på 20 miljarder euro fr.o.m. den 1 november. ECB-rådet förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

3) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP-programmet kommer att fortgå under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

4) Modaliteterna för den nya serien av kvartalsvisa riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III) kommer att ändras för att bevara gynnsamma förutsättningar för bankutlåning, säkerställa en smidig transmission av och ytterligare stödja en ackommoderande penningpolitik. Räntan på varje transaktion kommer nu att sättas till nivån på den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner under löptiden för respektive TLTRO. För banker, vars godtagbara nettoutlåning överskrider ett tröskelvärde, kommer räntan på TLTRO III-transaktioner att vara lägre och kan bli så låg som den genomsnittliga räntan på den inlåningsfacilitet som råder under transaktionens löptid. Löptiden på transaktionerna kommer att förlängas från två år till tre år.

5) I syfte att stödja den transmission av penningpolitiken som verkar via banksektorn kommer ett tvåledat system för reserversättning att införas, i vilket en del av bankernas överskottslikviditet undantas från negativ inlåningsränta.

Separata pressmeddelanden med mer information om de åtgärder som vidtagits av ECB-rådet publiceras i eftermiddag kl. 15.30 centraleuropeisk tid.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.
Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kotitalouksien osakesijoitukset kasvoivat vuonna 201913.2.2020 13:00:00 EETTiedote

Suomalaiset kotitaloudet omistivat joulukuun 2019 lopussa 39,0 mrd. euron edestä pörssinoteerattuja osakkeita. Vuoden 2019 aikana kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat yli 6 mrd. eurolla. Osakeomistusten arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä 5,7 mrd. eurolla. Lisäksi kotitaloudet sijoittivat vuoden 2019 aikana nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa uutta pääomaa osakkeisiin. Yli 90 % osakesijoituksista kohdistui kotimaisiin yrityksiin.

Households’ investments in equity and equity funds grew in 201913.2.2020 13:00:00 EETPress release

At the end of December 2019, Finnish households owned listed shares worth EUR 39.0 billion. In 2019, the value of listed shares owned by households increased by over EUR 6 billion. The value of the shareholdings rose by EUR 5.7 billion due to positive market performance. In addition, households invested EUR 0.6 billion of new capital in net terms in equities during the year. Over 90% of the equity investments were made in domestic companies.

Hushållens aktieinvesteringar ökade under 201913.2.2020 13:00:00 EETTiedote

De finländska hushållen ägde vid utgången av december 2019 börsnoterade aktier till ett värde av 39,0 miljarder euro. Hushållens innehav av noterade aktier ökade med över 6 miljarder euro under 2019. Värdet på aktieinnehaven ökade med 5,7 miljarder euro i och med den positiva marknadsutvecklingen. Därtill investerade hushållen under 2019 nytt kapital i aktier för 0,6 miljarder euro netto. Över 90 % av aktieinvesteringarna hänförde sig till inhemska företag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum