Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 28 oktober 2021

ECB-rådet fortsätter att göra bedömningen att gynnsamma finansieringsförhållanden kan upprätthållas med en något lägre takt i nettotillgångsköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under det andra och det tredje kvartalet i år.

ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, sina prognoser om styrräntornas troliga utveckling, sina köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP), sin återinvesteringspolicy samt sina långfristiga refinansieringstransaktioner. Detta innebär närmare bestämt:

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Som stöd för det symmetriskt inflationsmålet på två procent och i linje med den penningpolitiska strategin, förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når 2 procent i god tid före bedömningshorisonten och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten. Bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på två procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergångsperiod då inflationen är något över målet.

Program för köp av tillgångar (APP)

Nettoköpen inom ramen för APP-programmet kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet, som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över.

ECB-rådet fortsätter att göra bedömningen att gynnsamma finansieringsförhållanden kan upprätthållas med en något lägre takt i nettotillgångsköpen i PEPP-programmet än under det andra och det tredje kvartalet i år.

ECB-rådet kommer att anpassa köpen till marknadsförhållandena med syfte att hindra en sådan åtstramning av finansieringsvillkoren som är oförenlig med att motverka effekter från pandemin som dämpar den beräknade inflationsbanan. Flexibilitet av köp över tid och mellan tillgångsklasser och jurisdiktioner kommer dessutom även fortsättningsvis att stödja en smidig transmission av penningpolitiken. Om gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med ett flöde av tillgångsköp som inte förbrukar hela beloppet under tidsfristen för nettoköp inom PEPP, behöver hela beloppet inte användas. Likaledes kan beloppet omkalibreras om så krävs för att upprätthålla gynnsamma finansieringsvillkor i syfte att motverka att pandemichocken påverkar inflationsutvecklingen negativt.

Vidare kommer ECB-rådet fortsätta att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP fram till åtminstone slutet av 2023. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen kommer under alla förhållanden att hanteras så att den inte inverkar på en lämplig penningpolitisk inriktning.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta att tillföra tillräckligt med likviditet genom sina refinansieringstransaktioner. I synnerhet förblir den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) en attraktiv finansieringskälla för bankerna, vilket ger stöd åt deras utlåning till företag och hushåll.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument så att inflationen stabiliseras på tvåprocentsmålet på medellång sikt.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Stor efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta i oktober 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober lyfte de finländska hushållen från finländska kreditinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 320 miljoner euro, vilket är 5,0 % mer än i september. Jämfört med ett år tidigare var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 15,5 % större i oktober 2021. Endast i juli 2020 har utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet under en månad varit större. I oktober 2021 ökade utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet enbart i fråga om övriga konsumtionskrediter än fordonslån. Utbetalningarna av övriga konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 215 miljoner euro, dvs. 15,8 % mer än i september. Fordonslån utan säkerhet[2] utbetalades för 105 miljoner euro, vilket är 11,9 % mindre än i september. Genomsnittsräntan på konsumtionskrediter utan säkerhet (6,72 %) steg i oktober efter att det tillfälliga räntetaket för konsumtionskrediter upphört att gälla[3] och var högre än före införandet av ett tillfälligt räntetak. Genomsnittsräntan var då 6,19 %

October 2021 sees large drawdowns of unsecured consumer credit at higher interest rates30.11.2021 10:00:00 EET | Press release

In October 2021, Finnish households drew down unsecured consumer credit[1] from Finnish credit institutions in the amount of EUR 320 million, an increase of 5.0% on September and 15.5% on a year earlier. Within a single month, drawdowns of unsecured consumer credit have been higher only once before, in July 2020. Growth in the drawdowns in October 2021 was only recorded for unsecured consumer credit other than vehicle loans. These drawdowns totalled EUR 215 million, an increase of 15.8%, on September. Drawdowns of unsecured vehicle loans[2] totalled EUR 105 million, a decrease of 11.9% on September. After the expiry of the temporary interest rate cap on consumer credit[3], the average interest rate on unsecured consumer credit (6.72%) rose in October 2021, exceeding the level prior to the temporary interest rate cap, i.e. 6.19% in June 2020. The average interest on new unsecured consumer credit other than vehicle loans rose by 0.55 percentage point from September, to 8.34% in October.

Korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti lokakuussa 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Lokakuussa suomalaiset kotitaloudet nostivat suomalaisista luottolaitoksista vakuudettomia kulutusluottoja[1] 320 milj. euron edestä, mikä on 5,0 % enemmän kuin syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna lokakuussa 2021 nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 15,5 % enemmän. Yhden kuukauden aikana vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu enemmän ainoastaan heinäkuussa 2020. Lokakuussa 2021 vakuudettomista kulutusluotoista kasvoi pelkästään muiden kulutusluottojen kuin ajoneuvolainojen nostomäärä. Niitä nostettiin yhteensä 215 milj. euron edestä eli 15,8 % enemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomia ajoneuvolainoja[2] nostettiin 105 milj. euron edestä, mikä on 11,9 % vähemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko (6,72 %) nousi lokakuussa väliaikaisen kuluttajaluottojen korkokaton päättymisen jälkeen[3] korkeammaksi kuin ennen väliaikaisen korkokaton alkamista, jolloin keskikorko oli 6,19 % kesäkuussa 2020. Muiden uusien vakuudettomien kulutusluottojen kuin ajoneuvolaino

Kutsu medialle: BOFIT Kiina-tietoisku ma 29.11. klo 13.00 - Miten rakennetaan tulevaisuuden kasvu?25.11.2021 14:16:27 EET | Kutsu

Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin Kiina-tietoiskusta maanantaina 29.11.2021 klo 13.00 - 15.00. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan mm. Kiinan talouden tulevaisuuden haasteista ja kiinteistösektorin tilanteesta. Tutustu tietoiskun ohjelmaan alla ja lue lisää tapahtumasivulta. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautua voit tilaisuuden alkuun asti. Lisätietoja medioille: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi. Ohjelma Avaussanat Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT 13.00-13.50 Kiinan talouden kasvuhuolet lisääntyvät Eeva Kerola, vanhempi ekonomisti, BOFIT Kiinteistösektorin riskit tapetille rakennuttajien maksuongelmien myötä Riikka Nuutilainen, vanhempi ekonomisti, BOFIT 13.50-14.10 Tauko 14.10-15.00 Kiinan 20 vuotta WTO:ssa on muuttanut maailmaa, myös Suomea Juuso Kaaresvirta, vanhempi ekonomisti,

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy19.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

IMF:n lausunto Suomen taloudesta19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto lausunnosta. Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n (www.imf.org) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi). Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF) Lausunto englanniksi (PDF)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum