Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 16 mars 2023

Inflationen ser ut att förbli alltför hög under alltför lång tid. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja de tre styrräntorna med 50 punkter i linje med sin beslutsamhet att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. Den ökade osäkerheten förstärker vikten av ett databeroende tillvägagångssätt för ECB-rådets framtida räntebeslut. Dessa beslut kommer att avgöras av bedömningen av inkommande ekonomiska och finansiella data för inflationsutvecklingen, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB-rådet följer noga de rådande spänningarna på finansmarknaderna och står redo att agera vid behov för att bevara prisstabilitet och finansstabilitet i euroområdet. Euroområdets banksektor är motståndskraftig, med starka kapital- och likviditetspositioner. Under alla omständigheter innehåller ECB-rådets penningpolitiska verktygslåda allt för att tillhandahålla likviditetsstöd till euroområdets finanssystem om så behövs och bevara en smidig transmission av penningpolitiken.

ECB:s experters nya makroekonomiska prognoser färdigställdes i början av mars innan den senaste tidens spänningar på finansmarknaden uppstod. Dessa spänningar innebär i sig en ytterligare osäkerhet runt grundscenarierna för inflation och tillväxt. Före den senaste utveckling hade grundscenariot för den totala inflationen redan reviderats ned, främst beroende på ett lägre bidrag från energipriserna än tidigare väntat. ECB:s experter ser nu inflationen på i genomsnitt 5,3 procent 2023, 2,9 procent 2024 och 2,1 procent 2025. Samtidigt är underliggande pristryck fortfarande starkt. Inflationen, inbegripet energi- och livsmedelspriser, fortsatte upp i februari och ECB:s experter räknar med att den i genomsnitt hamnar på 4,6 procent 2023, vilket är högre än i decemberprognoserna. Därefter bedöms den komma ner till 2,5 procent 2024 och 2,2 procent 2025 när uppåttrycket från tidigare utbudschocker och återöppningen av ekonomin avtar och när stramare penningpolitik mer och mer dämpar efterfrågan.

Grundprognoserna för tillväxt 2023 har reviderats upp till i genomsnitt 1,0 procent som resultat av både nedgången i energipriserna och av ekonomins större motståndskraft mot utmaningarna i omvärlden. ECB-s experter förväntar sig därefter att tillväxten ytterligare stärks till 1,6 procent under både 2024 och 2025 uppbackat av en robust arbetsmarknad, ökad tillförsikt och stärkta realinkomster. Samtidigt är tillväxtuppgången 2024 och 2025 lägre än prognosticerat i december på grund av den penningpolitiska åtstramningen.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 50 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 3,50 procent, 3,75 % respektive 3,00 % fr.o.m. den 22 mars 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskar i en måttlig och förutsägbar takt då Eurosystemet inte längre återinvesterar alla värdepapper som förfaller. Minskningen kommer i genomsnitt att uppgå till 15 miljarder euro per månad fram till och med slutet av juni 2023 och takten därefter fastställs efter hand.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under riktade långfristiga refinansieringstransaktioner, kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig transmission av penningpolitiken. ECB:s penningpolitiska verktygslåda innehåller allt för att tillhandahålla likviditetsstöd till euroområdets finanssystem om så behövs. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Aikaansa seuraten - Suomen Pankin taidekokoelmateos on julkaistu9.6.2023 12:00:00 EEST | Uutinen

”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Teoksessa huomioidaan Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883,” Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja. Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelmateos esittelee valikoiman noin 1 200 teosta käsittävästä Suomen Pankin kokoelmasta. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Samalla kun ne heijastavat aikansa taiteellisia pyrkimyksiä, ne kuvastavat Suomen historiaa ja yhteiskunnallisia arvoja. Taideteosten ohella kirja luo katsauksen Suomen Pankin päärakennuksen värikkääseen historiaan ja arkkitehtoniseen merkitykseen. ”Suomen pankin taidekokoelma kuvastaa maamme keskeisten vaiheiden taiteellista tulkintaa erityisesti merkittävien monumentaaliteosten ansiosta Juho Rissanen lasimaalauksista ja Lennart Segerstrålen freskoista Ev

Kutsu medialle: Suomen Pankin talousosaamiskonferenssi8.6.2023 11:30:09 EEST | Kutsu

Suomen Pankki järjestää kansainvälisen talousosaamiskonferenssin, jonka erityisteemoina ovat talousosaamisen puutteet ja elinkustannuskriisi. Konferenssi järjestetään Suomen Pankin rahamuseossa 12.–13.6.2023. Konferenssin pääpuhuja on professori Annamaria Lusardi (George Washingtonin yliopisto, Washington D.C.). Konferenssi juhlistaa Suomen Pankin rahamuseon 20-vuotisjuhlavuotta. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita paikan päälle rahamuseoon, Snellmaninkatu 2, Helsinki, seuraamaan konferenssin ohjelmaa. Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt pyydetään lähettämään 9.6. klo 13 mennessä sähköpostitse osoitteella media@bof.fi Median yhteyshenkilö on vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander, puh. 09 183 22 06 tai richard.brander@bof.fi

Conference on Financial Literacy focuses on Cost of Living Crisis7.6.2023 12:30:00 EEST | News

The Bank of Finland is organising an international Financial Literacy Conference focusing on financial literacy gaps and the cost of living crisis. The conference will be held at the Bank of Finland Museum on 12–13 June, 2023. The event will provide a unique opportunity for academics and policy makers to discuss current financial education needs and priorities. The current cost of living crisis has emphasised the importance of financial literacy as the gap between the financially resilient and the financially fragile widens. It is now recognised that poor financial skills have left many households unprepared to face the current crisis and its consequences. The keynote lecture will be delivered by Professor Annamaria Lusardi from George Washington University, Washington D.C. The conference is hosted by Marja Nykänen, Deputy Governor of the Bank of Finland. The Bank of Finland has organised this conference to celebrate the 20th anniversary of the Bank of Finland Museum. The programme of

Elinkustannuskriisi talousosaamiskonferenssin keskiössä7.6.2023 12:30:00 EEST | Uutinen

Suomen Pankki järjestää kansainvälisen talousosaamiskonferenssin, jonka erityisteemoina ovat talousosaamisen puutteet ja elinkustannuskriisi. Konferenssi järjestetään Suomen Pankin rahamuseossa 12.–13.6.2023. Tapahtuma tarjoaa tutkijoille ja päätöksentekijöille ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella talousopetuksen ajankohtaisista tarpeista ja painopistealueista. Tämänhetkinen elinkustannuskriisi on korostanut talousosaamisen merkitystä, koska taloudellisesti selviytymiskykyisten ja haavoittuvien kansalaisten välinen kuilu on kasvamassa. Heikkojen taloustaitojen vuoksi useat kotitaloudet eivät ole osanneet varautua vallitsevaan kriisiin ja sen seurauksiin. Konferenssin pääpuhuja on professori Annamaria Lusardi (George Washingtonin yliopisto, Washington D.C.), ja sitä emännöi Suomen Pankin varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Konferenssi juhlistaa Suomen Pankin rahamuseon 20-vuotisjuhlavuotta. Konferenssi jakautuu viiteen eri osioon: ”teknologia ja taloudellinen osallisuus”, ”talousopetus”,

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuus2.6.2023 10:25:25 EEST | Kutsu

AIKAANSA SEURATEN – SUOMEN PANKIN TAIDEKOKOELMA Suomen Pankki järjestää perjantaina 9.6.2023 klo 12.00–13.30 Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuuden. ”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Teoksessa huomioidaan myös Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883.” Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin päärakennuksessa, os. Snellmaninaukio, Helsinki. Ilmoittautuminen 5.6.2023 klo 15.00 mennessä tästä linkistä. Ohjelma Tilaisuuden avaus, pääjohtaja Olli Rehn Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelma Teoksen esittely, taideasiantuntija ja kirjailija Markku Valkonen Lounas Suomen Pankin taidekokoelma, opastuskierros Tilaisuuden yhteyshenkilö on viestintäasiantuntija Julietta Huttu, puh. 09 183 2665 tai julietta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum