Suomen Pankki

Exceptionellt svag efterfrågan på bostadslån i oktober 2022

Dela

Nya bostadslån betalades ut för 1,3 miljarder euro i oktober 2022, vilket var cirka en tredjedel mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Beloppet av utbetalda bostadslån har i oktober senast varit så här lågt 2004. Av de nya utbetalningarna var andelen ägarbostadslån 92,8 % och andelen investeringsbostadslån 7,2 %. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg klart och uppgick till 3,09 % i oktober 2022. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (3,34 %) var högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (3,07 %).

Den överenskomna årliga räntan på utestående bostadslån (107,7 miljarder euro) beskriver hushållens ränteutgifter för samtliga bostadslån. Den årliga räntan steg i oktober och var 1,55 %. Föregående gång var den överenskomna årliga räntan på utestående bostadslån högre än så i februari 2013. Räntan på utestående bostadslån följer med dröjsmål räntan på nya utbetalningar, när räntorna på lånestocken uppdateras i samband med bostadslånens räntejusteringar. Också hushållens ränteskydd bidrar till att bromsa upp höjningen av räntan på utestående bostadslån.

Trots pandemin, energikrisen och ränteuppgången har bankernas problem som hänför sig till bostadslån varit fortsatt små. De oreglerade bostadslånen utgjorde vid utgången av oktober 1,4 % av det totala beloppet utestående bostadslån. I förhållande till de utestående bostadslånen var andelen oreglerade investeringsbostadslån mindre (0,9 %) än andelen oreglerade ägarbostadslån (1,4 %).

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i oktober för 3,0 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 640 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från september till 3,02 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av oktober till 106,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,8 miljarder euro vid slutet av oktober 2022 och genomsnittsräntan var 0,08 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 470 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 1,44 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 3.1.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Internationella valutafonden publicerar utvärderingar av Finlands ekonomi och finansiella sektor23.1.2023 10:29:42 EET | Uutinen

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2022 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 18 januari 2023. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org. IMF:s landrapport (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Närmare upplysningar lämnas av Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi, och Tuulia Asplund, telefon 09 183 2324, tuulia.asplund@bof.fi.

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee arviot Suomen taloudesta ja rahoitussektorista23.1.2023 10:29:38 EET | Uutinen

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä 2022 vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi IMF on laatinut arvion Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta rahoitussektorin arviointiohjelman mukaan (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Valuuttarahaston johtokunta keskusteli arvioiden loppuraporteista 18. tammikuuta 2023. Raportti on saatavilla valuuttarahaston nettisivulla www.imf.org. IMF:n maa-arvio (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Lisätietoja antaa ekonomisti Anni Norring, puh. 09 183 2120 tai anni.norring@bof.fi, ja Tuulia Asplund, puh. 09 183 2324 tai tuulia.asplund@bof.fi.

Tillgångarna på transaktionskonton har minskat medan intresset för tidsbunden inlåning har ökat3.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Vid utgången av november 2022 utgjorde inlåningen från hushållen totalt 112,0 miljarder euro. Inlåningen har senast varit mindre i mars 2022. Merparten (102,5 md euro) av tillgångarna på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton minskade i november med 1,0 miljarder euro. Intresset för tidsbunden inlåning har ökat när räntorna gått upp. I november gjordes insättningar[1] på tidsbundna inlåningskonton för 500 miljoner euro. Vid utgången av november uppgick hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning till 3,1 miljarder euro och övrig inlåning till 6,4 miljarder euro. Inlåningen från hushållen ökade med 2,7 % på årsbasis i november 2022. Ökningstakten har mattats av betydligt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. I november ökade tillväxten emellertid något från oktober till följd av det större intresset för tidsbunden inlåning. I november 2022 ingicks nya avtal om tidsbunden inlåning till ett värde av 647 miljoner e

Funds held in transaction accounts decreasing – popularity of deposits with agreed maturity increasing3.1.2023 10:00:00 EET | Press release

At the end of November 2022, the stock of household deposits totalled EUR 112.0 billion, the lowest level since March 2022. Most of the funds held in deposit accounts were in transaction accounts (EUR 102.5 billion). Funds held in transaction accounts decreased in November by EUR 1.0 billion. The popularity of deposits with agreed maturity has increased in response to rising interest rates. The November inflow[1] into deposits with agreed maturity totalled EUR 500 million. At the end of November, the stock of household deposits with agreed maturity stood at EUR 3.1 billion and the stock of other deposits, EUR 6.4 billion. The annual growth rate of the household deposit stock was 2.7% in November 2022. Year-on-year, the growth rate moderated notably. Month-on-month, however, the growth rate picked up slightly, reflecting the growth of deposits with agreed maturity. In November households made new agreements on deposits with agreed maturity to a total of EUR 647 million, an increase of E

Käyttötileillä olevien varojen määrä vähentynyt ja määräaikaistalletusten suosio kasvanut3.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Marraskuun 2022 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli 112,0 mrd. euroa. Viimeksi talletuskanta oli pienempi maaliskuussa 2022. Talletustileillä olevista varoista suurin osa (102,5 mrd. euroa) oli käyttötileillä. Marraskuussa käyttötileillä olevien varojen määrä väheni 1,0 mrd. euroa. Korkojen noustua määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Marraskuussa määräaikaistalletustileille rahaa virtasi[1] 500 milj. euron edestä. Marraskuun lopussa kotitalouksien määräaikaistalletuskanta oli 3,1 mrd. euroa ja muiden talletusten kanta 6,4 mrd. euroa. Marraskuussa 2022 kotitalouksien talletuskannan vuosikasvuvauhti oli 2,7 %. Se on hidastunut selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Marraskuussa kasvuvauhti kuitenkin hieman kiihtyi lokakuusta määräaikaistalletusten kasvun vuoksi. Marraskuussa 2022 uusia sopimuksia määräaikaistalletuksista tehtiin 647 milj. euron edestä, mikä on 596 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 marraskuussa. Käyttötilien keskikorko nousi 0,13 prosenttiin ja mää

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum