Aluehallintovirasto

Fågelinfluensa har påträffats hos vitkindad gås också i Helsingfors - ingen omedelbar fara för människor, men döda fåglar ska inte röras

Dela

Fågelinfluensa har bekräftats bland annat hos en vitkindad gås som påträffades död i Arabiastranden i Helsingfors i maj. Sjukdomen är farlig för vilda fåglar och fjäderfä, men smittar dåligt från fåglar till människor. Döda fåglar bör dock inte röras, eftersom fåglarna kan ha andra sjukdomsalstrare, såsom salmonella.

Fågelinfluensavirus som orsakar hög dödlighet hos fåglar har bl.a. i Europa orsakat många dödsfall bland vilda fåglar och fjäderfä. Sjukdomen har också påträffats i Finland - främst bland vilda fåglar, men i början av året konstaterades viruset också på en fasangård i Janakkala där alla fåglar fick avlivas.

I och med vårflytten har fågelinfluensa förekommit i allt större utsträckning i Finland. Hos den döda vitkindade gås som hittades på Arabiastranden i Helsingfors bekräftades fågelinfluensaviruset i Livsmedelsverkets undersökningar den 21 maj. Viruset har bekräftats vara av typen H5N1 och är därmed en annan virusstam än det virus av typ H5N8 som tidigare påträffats i Djurgårdsviken hos bl.a. en död svan. Virusstammen som hittades hos gåsen är också en annan än virustypen H5N1 som har rapporterats bl.a. i Asien och som eventuellt kan smitta människor. Risken för att fågelinfluensavirus som upptäcks i Finland och EU ska smitta människor är liten.

”Influensavirus förekommer också hos andra flyttfåglar, men det är mycket mer sannolikt att man i stadsmiljö påträffar en sjuk eller död vitkindad gås eller någon annan vattenfågel som trivs i urban miljö än andra vilda fåglar”, säger länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Enligt uppföljning som Finlands miljöcentral har gjort har gässbeståndet i Helsingfors och östra Esbo nästan fördubblats under de senaste tio åren. Ur hälsosynpunkt kunde det vara bra att få fåglarna att häcka i mer glesa områden längre bort från de livligaste platserna.”

När fågelinfluensa förekommer i stor omfattning hos vilda fåglar ökar också risken för att viruset sprids till fjäderfä. Vitkindade gäss rör sig vanligen på åkrar nära jordbruk där det kan finnas fjäderfän. Om fågelinfluensa sprids till fjäderfä innebär det i praktiken att den berörda anläggningens alla fjäderfän avlivas som en försiktighetsåtgärd. Livsmedelsverket rekommenderar att fjäderfä och andra fåglar hålls inne tills sjukdomsläget förbättras.

Rör inte döda fåglar - massdöd ska anmälas till kommunalveterinären

Personer som rör sig utomhus kan träffa på döda fåglar, och i synnerhet observationer av ökad dödlighet bland vilda vattenfåglar är viktiga för uppföljningen av fågelinfluensa. I enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar ska massdöd av vilda fåglar omedelbart meddelas kommunalveterinären eller länsveterinären, som ansvarar för avsändandet av proverna. En enskild fågel som påträffats död betraktas i regel inte som ett misstänkt fall av fågelinfluensa, om det inte är fråga om en stor rovfågel. Om sådana här enskilda fall behöver ingen anmälan göras.

Massinsjuknande eller massdöd är det i allmänhet fråga om när det inom samma område påträffas följande antal av sjuka eller döda fåglar: fler än en svan, fem eller fler andra vattenfåglar eller fler än tio fåglar av andra arter.

Gör så här om du påträffar döda fåglar:

  • Gå inte nära de döda fåglarna och rör dem inte.
  • Kontakta omedelbart den lokala kommunalveterinären eller länsveterinären.
  • Uppge fåglarnas läge, det uppskattade antalet fåglar och eventuell artidentifiering.
    Tjänsteveterinären beslutar om fortsatta åtgärder.

Döda fåglar får inte vidröras. Om man har rört fåglarna ska man tvätta händerna grundligt med tvål och vatten efteråt. Vid behov kan man dessutom använda handsprit.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människor. För smitta krävs vanligen nära kontakt med insjuknade vilda fåglar, fjäderfän eller deras utsöndringar. Andra sjukdomsalstrare, såsom salmonella och campylobacter, kan dock också förekomma hos fåglar.

Mer information:

För media:

Länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Rättelse till pressmeddelande (11.6.2021):
Fågelinfluensafallet i Helsingfors påträffades i Djurgårdsviken, inte Tölöviken.  

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä.

Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, kuntajohtajat kiittivät15.6.2021 10:11:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja alueen kuntajohtajien verkosto kokoontui vuoden 2021 kevätkaudella 22. kerran pohtimaan koronaepidemian torjuntatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Verkostoa vetävän ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan keväällä alueellinen epidemian torjunnan hybridistrategia toteutui erinomaisesti. Niissä kunnissa ja alueilla, joissa tarvittiin yleistä linjaa tiukempia rajoituksia, päätökset tehtiin ripeästi.

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum