Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Fånghälsovården övertas av THL

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten och Institutet för hälsa och välfärd meddelar 31.12.2015

Hälsovårdsenheten (RTHY) vid Brottspåföljdsmyndigheten övertas 1.1.2016 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och blir Hälsovårdsenheten för fångar .

I och med ändringen övergår hälsovårdens fastanställda personal till THL enligt villkoren för det gällande tjänstekollektivavtalet. Verksamhetsställena ändras inte, och Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar även framöver för övervakningen av hälsovårdens lokaler. Ändringen påverkar åtminstone inte i början fångarnas hälsovård.

Hälsovården har ca 200 anställda, av vilka omkring hälften arbetar på fängelsernas polikliniker. Utöver poliklinikerna omfattar Hälsövårdsenheten för fångar Psykiatriska sjukhuset för fångar, Sjukhuset för fångar och Läkemedelscentralen.

Närmare den allmänna hälsovården

Justitieministeriet har ansvarat för ordnandet och finansieringen av fångarnas hälsovård, men från och med 1.1.2016 ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för ordnandet av hälsovården för fångar. Syftet med ändringen är att anknyta fånghälsovården till den övriga hälsovården samt den allmänna styrningen och tillsynen av hälsovården.

- Vi är en del av hälsovården, och därför är det naturligt att vi är underställda social- och hälsovårdsministeriet. Där finns kompetensen och kunskapen, säger Heikki Vartiainen, ledande överläkare vid RTHY.

Vartiainen anser att det också finns internationella aspekter som motiverar överföringen.- Enligt en rekommendation av Världshälsoorganisationen WHO borde fånghälsovården vara underställd hälsovårdsministeriet.

Lagen om Hälsovårdsenheten för fångar stadfästes vid presidentföredragningen 30.12.2016.  

Kontaktuppgifterna för Hälsovårdsenheten för fångar finns på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats tills Hälsovårdsenheten för fångar får egna sidor på THL:s webbplats.

Ytterligare information: Vid RISE resultatstyrningsdirektör Pauli Nieminen tfn 029 56 88504, vid VTH direktör Heikki Vartiainen tfn 029 56 81670 (029 524 5551 fr.o.m. 1.1.2016) och vid THL utvecklingschef Merja Mikkola, tfn 029 524 7515

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.


Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn börjar den 9 januari 2023 — de studerande får jobba praktiskt redan under utbildningen5.1.2023 07:36:24 EET | Tiedote

Till examensutbildning inom brottspåföljdsektorn kan man söka sig från 9 januari till 12 februari 2023 på webbplatsen för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral på adressen rskk.fi. Utbildningen tar drygt ett år och kvalificerar för uppgifter inom övervakning och handledning på fängelserna, alltså jobb som väktare.

Uusilla naisille perustettavilla vankilaosastoilla huomioidaan naisten erityistarpeet19.12.2022 13:59:52 EET | Tiedote

Kuopion vankilaan perustetaan kolme uutta osastoa naisvangeille 1.1.2023. Uusista osastoista kaksi on osoitettu tutkintavangeille ja yksi vankeusvangeille. Yhteensä naisvankipaikkoja tulee 16 vangille. Osastojen perustaminen on osa Rikosseuraamuslaitoksen laajempaa vankipaikkauudistusta, jolla vastataan erityisryhmien tarpeisiin ja tutkintavankien vankiloihin sijoittamista koskevaan lainsäädäntöuudistukseen.

Kvinnors särbehov beaktas på nya fängelseavdelningar19.12.2022 13:59:30 EET | Tiedote

Det ska bli tre nya avdelningar för kvinnliga intagna i Kuopio fängelse från och med den 1 januari 2023. Två av avdelningarna ska vara för häktade och en för dömda. Sammantaget blir det 16 platser för kvinnliga intagna. Inrättandet av avdelningarna är ett led i Brottspåföljdsmyndighetens bredare fångplatsreform som svarar mot behoven hos särgrupper och lagstiftningsreformen som gäller placering av häktade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum