Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Fångtalet fortsatte att minska under 2018 medan de som återföll i brott var något fler

Dela

Antalet fångar, däribland antalet utländska fångar, minskade år 2018. Återfall i brott bland dem som blivit frigivna från fängelse har blivit något frekventare under en uppföljningsperiod på fem år.

Totalt 5 546 personer intogs från frihet till fängelse 2018 (motsvarande siffra för 2017 var 5 401). Fångarna var i dagligt genomsnitt 2 910 till antalet (2017: 3 035). Bortsett en marginal ökning under 2016 har antalet fångar minskat i jämn takt från och med 2005. Det går inte att klart utpeka någon enskild faktor som kunde förklara förändringen i fångtalet, men åldrandet av befolkningen och förändringarna i kriminalitet torde ha bidragit till utvecklingen.

Även antalet utländska intagna minskade under 2018 och det dagliga genomsnittet landade på 492 (2017: 540). Det dagliga antalet klienter inom samhällspåföljder höll sig praktiskt taget på samma nivå som året innan, samhällspåföljdsklienterna var i dagligt genomsnitt 2 959 (2017: 2 967).

Däremot har återfall i brott bland dem som blivit frigivna från fängelse ökat något enligt statistiken från 2018: 50,6 procent av dem blev återintagna under en uppföljningsperiod på fem år, medan 2017 gick andelen på 49 procent.

”Brottspåföljdsmyndigheten minskade personalstyrkan under åren 2005 till 2016 med mer än 500 årsverken till följd av statens produktivitetsprogram och ekonomiska anpassningsåtgärder. Besparingarna syns i en nedtrappning av aktiviteter som ordnas för fångar. Reducering av personalresurserna och sysselsättningsmöjligheterna slår mot de intagnas förutsättningar att gå in för ett liv utan kriminalitet", funderar generaldirektören Esa Vesterbacka.

Brottspåföljdsmyndigheten har för mål att flytta fokusen i verkställigheten på ett säkert sätt mot verkställighet under mer öppna förhållanden. Under 2018 har uppnåendet av detta mål inte utvecklats efter önskemål. Bland annat minskade användning av övervakad frihet på prov med 3 procent jämfört med året innan. Det dagliga medeltalet av fångar som befann sig i övervakad frihet på prov var 207, då siffran för 2017 var 214. Likaså beläggningsgraden i de öppna anstalterna och andelen fångar som avtjänade straff i dem sjönk något från året innan.

Brottspåföljdsmyndigheten nettokostnader uppgick till 209,6 miljoner euro 2018. Kostnaden för ett dygn i slutet fängelse gick på 214 euro per intagen. I öppen anstalt var kostnaden 149 euro och i övervakad frihet på prov bara 37 euro. Samhällspåföljder blir betydligt billigare: Av dem kostar övervakningsstraff dyrast för samhället, där var kostnaden ca 77 euro per dygn. Dygnsutgiften för samhällstjänst, som är den vanligaste samhällspåföljden, var 2018 så låg som 12 euro.

Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 finns att tillgå i sin helhet här.

Ytterligare uppgifter lämnas av
generaldirektör Esa Vesterbacka, tfn 029 56 88400, och
planeringschef Pia Raassina-Terho, tfn 029 56 88 421

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum