ELY-keskukset

Finansiering av grön övergång till företag

Dela
Företagen erbjuds finansiering som påskyndar den gröna övergången i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt.
Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.

Finansiering kan sökas via EU:s verktyg för återhämtningsstöd (RRF). Finansiering erbjuds också via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Programmet omfattar sex verksamhetslinjer, av vilka man via programmen innovativa Finland och det kolneutrala Finland kan påskynda tillväxten och konkurrenskraften samt energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Finansiering beviljas av Business Finland (BF), Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet samt andra instanser såsom Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna.

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi. Åtgärderna sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och tryggar energiförsörjningen. I hela landet uppstår tillväxt och nya arbetsplatser som ersätter arbeten som försvinner på grund av strukturomvandlingen.

Effektivering av den gröna övergången med RRF-finansiering

Målet med RRF-finansieringen är att främja inledandet av investeringar som är centrala med tanke på den gröna övergången. Den gröna övergången stöder strukturförändringen i ekonomin och ett kolneutralt samhälle. 

NTM-centralernas RRF-koordinatorer ger verksamhetsutövare samt kommuner och andra samarbetsparter handledning och råd i frågor som gäller projektens miljöprocesser, såsom MKB eller miljötillstånd. Verksamhetsutövarna uppmuntras att i förväg kontakta NTM-centralen. Projekten framskrider smidigt när tillståndsbehoven identifieras i tid.

Finansieringen av projekten kommer i huvudsak från Business Finland och Arbets- och näringsministeriet. NTM-centralen beviljar bland annat finansiering för europeisk regionutvecklingsfinansiering och man kan be om ytterligare information av dem. 

Nyckelord

Kontakter

Finansiering av små och medelstora företag, 0295 024 800

NTM-centralens finansiering

Mer information om NTM-centralernas RRF-finansiering

Henrik Granqvist vid NTM-centralen i Mellersta Finland
+358 295 028 551

NTM-centralernas RRF-koordinatorer om miljöprocesserna
Jenni Ojala (NTM-centralerna i Nyland, Tavastland, Sydöstra Finland och Egentliga Finland)
Irina Simola (NTM-centralerna i Birkaland, Södra Österbotten och Mellersta Finland)
Päivi Karhunen (NTM-centralerna i Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax)
Leena Aho (NTM-centralerna i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)

fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kevään kelirikosta arvioidaan vaikeaa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)20.3.2023 10:27:21 EET | Tiedote

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum