ELY-keskukset

Finansiering av grön övergång till företag

Dela

Företagen erbjuds finansiering som påskyndar den gröna övergången i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt.

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.

Finansiering kan sökas via EU:s verktyg för återhämtningsstöd (RRF). Finansiering erbjuds också via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Programmet omfattar sex verksamhetslinjer, av vilka man via programmen innovativa Finland och det kolneutrala Finland kan påskynda tillväxten och konkurrenskraften samt energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Finansiering beviljas av Business Finland (BF), Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet samt andra instanser såsom Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna.

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi. Åtgärderna sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och tryggar energiförsörjningen. I hela landet uppstår tillväxt och nya arbetsplatser som ersätter arbeten som försvinner på grund av strukturomvandlingen.

Effektivering av den gröna övergången med RRF-finansiering

Målet med RRF-finansieringen är att främja inledandet av investeringar som är centrala med tanke på den gröna övergången. Den gröna övergången stöder strukturförändringen i ekonomin och ett kolneutralt samhälle. 

NTM-centralernas RRF-koordinatorer ger verksamhetsutövare samt kommuner och andra samarbetsparter handledning och råd i frågor som gäller projektens miljöprocesser, såsom MKB eller miljötillstånd. Verksamhetsutövarna uppmuntras att i förväg kontakta NTM-centralen. Projekten framskrider smidigt när tillståndsbehoven identifieras i tid.

Finansieringen av projekten kommer i huvudsak från Business Finland och Arbets- och näringsministeriet. NTM-centralen beviljar bland annat finansiering för europeisk regionutvecklingsfinansiering och man kan be om ytterligare information av dem. 

Nyckelord

Kontakter

Finansiering av små och medelstora företag, 0295 024 800

NTM-centralens finansiering

Mer information om NTM-centralernas RRF-finansiering

Henrik Granqvist vid NTM-centralen i Mellersta Finland
+358 295 028 551

NTM-centralernas RRF-koordinatorer om miljöprocesserna
Jenni Ojala (NTM-centralerna i Nyland, Tavastland, Sydöstra Finland och Egentliga Finland)
Irina Simola (NTM-centralerna i Birkaland, Södra Österbotten och Mellersta Finland)
Päivi Karhunen (NTM-centralerna i Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax)
Leena Aho (NTM-centralerna i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)

fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta: Vieraskielisyys ja maahanmuuttajuus eivät saisi olla perusteluja ohjata asiakas työllisyyden kuntakokeiluun (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)17.8.2022 10:24:37 EEST | Tiedote

Neuvottelukunnan asiantuntijoiden mukaan työllisyyden kuntakokeilujen haasteet, epäkohdat ja pirstaleisuus näkyvät asiakkaille ja sidosryhmille. Itä-Suomen ETNO:n asiantuntijat haluavat kannanotossaan tuoda esille maahanmuuttajille tarjottavien työllistymistä edistävien palveluiden toimivuutta työllisyyden kuntakokeiluissa.

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum