Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Med Finland Works -virtuellt rekryteringsevenemang får företaget internationell synlighet, men det viktigaste är att företaget får kontakt med en erfaren arbetstagare eller motiverade branschbytare, som skulle vara intresserade av att arbeta i Finland. Evenemanget är avgiftsfritt och de lediga arbetsplatserna får synlighet redan före evenemanget och även efter det. Evenemanget möjliggör också överenskommelse om och genomförande av intervjuer på webben.

- Finland Works -evenemanget är ett ypperligt medel att rekrytera sådan arbetskraft som inte regionalt finns. Ett virtuellt rekryteringsevenemang har etablerat sin ställning och bl.a. Prohoc, ett företag från Vasa, har lyckat rekryterat arbetstagare med hjälp av evenemanget, berättar sakkunnig i rekryteringsärenden Tomas Ede från Österbottens TE-byrå.

Finland har redan i flera år haft brist på sakkunniga och som ett medel har man inlett Talent Boost- åtgärdsprogram som har för avsikt att locka internationella talanger till Finland. Talent Coastline ekosystemet inom området för Österbottens NTM-central stärker, hjälper och stöder företagens internationella rekryteringar i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Finland Works -rekryteringsevenemanget är ett effektivt sätt att svara på bristen på experter.

- För ett företag som siktar på internationell export skulle det vara bra att börja internationaliseringen inifrån. Finland Works är ett bra sätt att stärka företagets internationella kompetens, tillägger Ede.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2020 06:05:00 EETTiedote

Finland Works on Euroopan laajuinen, verkossa toteutettava EURES -työnvälitysverkoston järjestämä rekrytointitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia. Tapahtuma tukee myös Suomen sisäistä osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden liikkuvuutta. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa Suomen toimesta keskiviikkona 18. marraskuuta ja se on saanut jälleen runsaasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita on jo 3 700 ja yrityksiä Suomesta reilut 20 ja mukaan ehtii vielä. Eniten hakijoita on tällä hetkellä Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta.

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Coronaviruset grumlar utvecklingsutsikterna i Österbotten och Mellersta Österbotten21.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Arbets- och näringsministeriet har tisdagen den 20 oktober publicerat översikten Regionala utvecklingsutsikter. Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamma uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Bedömningarna för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har gjorts vid NTM-centralen i Österbotten i samråd med regionala intressentgrupper. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik samt regionala enkäter och barometrar. De bedömningar som framförs i texten har gjorts i början av september. Under första veckan av oktober försämrades coronavirusläget väsentligt i Österbotten. Epidemin har i snabb takt eskalerat till upptrappningsfasen och spridningsfasen. Mest oroväckande är läget i Vasa stad. I början av oktober har Vasa bl.a. utfärdat en r

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum