Suomen Pankki

Finlands Bank: Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag

Dela

Utlåningen till bostadsbolag ökade med 9,8 % på årsbasis i augusti 2019. Tillväxttakten var i augusti för tredje månaden i följd under 10 %, och utlåningen har inte ökat lika långsamt på tre år. Trots att tillväxttakten mattats av är ökningen fortfarande rask. De utestående bostadsbolagslånen översteg i augusti för första gången 34 miljarder euro.

 

En bidragande orsak till att tillväxttakten för utlåningen mattats av är att bostadsbolagens uttag av lån har minskat. I januari–augusti 2019 lyfte bostadsbolagen nya lån till ett värde av 3,9 miljarder euro, vilket är 8 % mindre än under motsvarande period i fjol. I augusti 2019 var beloppet av nya utbetalda lån, 410 miljoner euro, över en femtedel mindre jämfört med året innan. Till de minskade utbetalningarna av nya lån bidrar för sin del avmattningen i bostadsbyggandet.

Enligt Statistikcentralens beräkningar var 16,8 miljarder euro av bostadsbolagens lån på hushållens ansvar i juni 2019. I samband med sammanställningen av finansräkenskaperna som publicerades den 27 september har Statistikcentralen justerat sättet för beräkningen av hushållens andel. Nu har hushållens andel av bostadsbolagslånen uppskattats till mindre än tidigare.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2019 till 99,4 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli till 2,39 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 88,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,3 miljarder euro vid slutet av augusti och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,28 % i augusti.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Housing loan drawdowns lower and holiday cottage loan drawdowns higher than normal in May30.6.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new housing loans amounted to EUR 1.5 bn in May 2020, a decline of 22% on May 2019. Housing loan drawdowns in May have last been below this amount in 2015. The annualised agreed rate was 0.75%, unchanged on April 2020. Despite the low level of housing loan drawdowns in April and May 2020, annual growth in the housing loan stock (2.8%) has not moderated. This is partly due to the extensive use of interest-only periods for housing loans. After a record surge in April, however, the volume of renegotiated housing loan agreements [1] fell back to almost normal levels in May. In May 2020, the average repayment period of new housing loans surpassed 21 years for the first time and was 21 years 4 months. Over 70% of new housing loans in May were with a maturity of over 20 years. Loans with longer maturities (over 29 years) accounted for 9% of new housing loans, compared with 5% a year earlier in May. May 2020 proved exceptionally busy for drawdowns of loans for holiday residences (

Mindre efterfrågan på bostadslån och större efterfrågan på stuglån i maj än normalt30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I maj 2020 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 22 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre i maj år 2015. I maj 2020 var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån (0,75 %) densamma som i april 2020. Trots den svaga efterfrågan i april och maj 2020 har årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) inte mattats av. Det omfattande intresset för att utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet har bidragit till att upprätthålla tillväxttakten. Antalet omförhandlade [1] avtal om bostadslån återställdes emellertid efter en rekordlivlig aprilmånad till nära normal nivå i maj. I maj 2020 översteg den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån första gången 21 år och var 21 år 4 månader. I maj hade över 70 % av de nya bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 20 år. Av de nya bostadslånen var andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) 9 %, när deras ande

Asuntolainanostoja toukokuussa tavanomaista vähemmän ja mökkilainanostoja runsaammin30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Toukokuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 22 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Toukokuun aikana asuntolainoja nostettiin vähemmän viimeksi vuonna 2015 . Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko (0,75 %) oli sama kuin huhtikuussa 2020. Huhti- ja toukokuun 2020 vähäisistä nostomääristä huolimatta asuntolainakannan vuosikasvuvauhti (2,8 %) ei ole hidastunut. Kasvuvauhtia on ylläpitänyt osaltaan lyhennysvapaiden laaja käyttö. Uudelleen neuvoteltujen [1] asuntolainasopimusten määrä palasi kuitenkin ennätysvilkkaan huhtikuun jälkeen toukokuussa lähes normaalitasolle. Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ylitti ensimmäistä kertaa 21 vuotta ja oli 21 vuotta 4 kuukautta. Toukokuussa yli 70 % uusista asuntolainoista oli takaisinmaksuajaltaan yli 20 vuotta. Toukokuussa takaisinmaksuajaltaan pidempien lainojen (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista oli 9 %, kun vuosi sitten toukokuussa nii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum