Suomen Pankki

Finlands Bank: Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag

Dela

Utlåningen till bostadsbolag ökade med 9,8 % på årsbasis i augusti 2019. Tillväxttakten var i augusti för tredje månaden i följd under 10 %, och utlåningen har inte ökat lika långsamt på tre år. Trots att tillväxttakten mattats av är ökningen fortfarande rask. De utestående bostadsbolagslånen översteg i augusti för första gången 34 miljarder euro.

 

En bidragande orsak till att tillväxttakten för utlåningen mattats av är att bostadsbolagens uttag av lån har minskat. I januari–augusti 2019 lyfte bostadsbolagen nya lån till ett värde av 3,9 miljarder euro, vilket är 8 % mindre än under motsvarande period i fjol. I augusti 2019 var beloppet av nya utbetalda lån, 410 miljoner euro, över en femtedel mindre jämfört med året innan. Till de minskade utbetalningarna av nya lån bidrar för sin del avmattningen i bostadsbyggandet.

Enligt Statistikcentralens beräkningar var 16,8 miljarder euro av bostadsbolagens lån på hushållens ansvar i juni 2019. I samband med sammanställningen av finansräkenskaperna som publicerades den 27 september har Statistikcentralen justerat sättet för beräkningen av hushållens andel. Nu har hushållens andel av bostadsbolagslånen uppskattats till mindre än tidigare.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2019 till 99,4 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli till 2,39 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 88,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,3 miljarder euro vid slutet av augusti och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,28 % i augusti.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum