Suomen Pankki

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöte

Dela

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 18–19 oktober 2019. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, direktionens rådgivare Mika Pösö och Kimmo Virolainen, byråchef Satu Kivinen och ekonom Anni Norring.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Elisa Newby, telefon 09 183 26 32.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

Ny bok om sedelklippning18.9.2020 11:25:00 EESTUutinen

Antti Heinonens nya bok ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” (Regeringen tar ur folkets ficka. Sedelklippningen vid årsskiftet 1945/1946) behandlar det mest dramatiska skeendet under Finlands sedelhistoria. Boken som publiceras av Finlands Bank på Otava förlag utgör ett komplement till Antti Heinonens tidigare verk om Finlands sedelhistoria. Han har tidigare behandlat omfattande historiska helheter, medan han i denna bok går på djupet med en enskild händelse. Att sedelutbytet vid årsskiftet 1945/1946 innebar klippning av sedlarna kom som en stor överraskning för så gott som alla. Framför allt för de mindre bemedlade och för dem som bodde i glesbygden hade sedelutbytet överlag stora konsekvenser. Många kände det som om de förlorade hälften av sedlarnas värde. Rädslan för en ny sedelklippning levde kvar under flera decennier och gav tidvis upphov till panikreaktioner vida kring. Författaren Antti Heinonen har gjort en betydande internation

New book on ‘clipping’ of banknotes18.9.2020 11:25:00 EESTUutinen

Antti Heinonen’s new book Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa (“The government in the people’s purse. ‘Clipping’ of banknotes at the turn of 1945 and 1946”) deals with the most dramatic event in the history of Finnish banknotes. The book, published by the Bank of Finland and by Otava, complements Heinonen’s earlier works on Finland’s banknote history. In his earlier books, Heinonen has presented extensive historical developments; this time he examines an individual event in great detail. The method for implementing the banknote reform in Finland at the turn of the year 1945–1946, i.e. cutting the banknotes in two, came as a great surprise to almost everyone. In addition, to the poorest and those living in sparsely populated areas, the whole reform came as a surprise with important consequences. A lot of citizens had a feeling that they had lost half the value of their banknotes. The fear of a new banknote ‘clipping’ operation remained ali

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum