Suomen Pankki

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöte

Dela

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 18–19 oktober 2019. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, direktionens rådgivare Mika Pösö och Kimmo Virolainen, byråchef Satu Kivinen och ekonom Anni Norring.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Elisa Newby, telefon 09 183 26 32.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

The value of bond funds has increased in 201911.11.2019 13:00:00 EETPress release

The stock of Finnish investment funds’ fund shares rose steadily from EUR 99 bn in June 2016 to EUR 123 bn in July 2018. In August 2018, there was a turnaround in the growth of value, and the stock of fund shares declined by EUR 11 bn by the end of 2018. At the end of December 2018, the fund capital of the investment funds stood at EUR 112 bn. Net redemptions by investors reduced the fund capital by EUR 3.8 bn, in addition to which the value of capital invested in the funds declined by EUR 7 bn, mainly due to weak equity market performance. The value of equity funds alone decreased by EUR 5.5 bn in 2018. The largest redemptions (EUR 2.7 bn) were made from bond funds.

Räntefondernas värde har ökat under 201911.11.2019 13:00:00 EETTiedote

Stocken av de finländska investeringsfondernas fondandelar ökade stabilt från 99 miljarder euro till 123 miljarder euro mellan juni 2016 och juli 2018. I augusti 2018 skedde en vändning i värdeökningen och fondandelarnas stock sjönk med 11 miljarder euro fram till utgången av 2018. Investeringsfondernas fondkapital utgjorde 112 miljarder euro vid utgången av december 2018. Investerarnas nettoinlösen minskade fondkapitalet med 3,8 miljarder euro och utöver detta sjönk värdet på det investerade kapitalet i fonderna ytterligare med 7 miljarder euro huvudsakligen på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden. Enbart aktiefondernas värde sjönk med 5,5 miljarder euro under slutet av 2018. Inlösen var störst (2,7 miljarder euro) i räntefonderna.

Korkorahastojen arvo kasvanut vuonna 201911.11.2019 13:00:00 EETTiedote

Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuskanta kasvoi kesäkuusta 2016 heinäkuuhun 2018 tasaisesti, 99 mrd. eurosta 123 mrd. euroon. Elokuussa 2018 arvon kasvussa tapahtui käänne, ja rahasto-osuuskanta laski 11 mrd. eurolla vuoden 2018 loppuun mennessä. Sijoitusrahastojen rahastopääomakanta oli 112 mrd. euroa joulukuun 2018 lopussa. Sijoittajien tekemät nettolunastukset pienensivät rahastopääomakantaa 3,8 mrd. euroa, ja sen lisäksi pääasiassa osakemarkkinoiden heikon kehityksen myötä rahastoihin sijoitetun pääoman arvo laski 7 mrd. euroa. Pelkästään osakerahastojen arvo laski 5,5 mrd. euroa vuoden 2018 lopun aikana. Suurimmat lunastukset (2,7 mrd. euroa) tehtiin korkorahastoista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum