Suomen Pankki

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten

Dela

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma vårmöten som hålls virtuellt under vecka 14. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank.

Chefdirektör Rehn bidrar till webbseminariet ”The Economic Consequences of the Pandemic: Global Macroeconomics in a New Era” som ordnas i samband med IMF:s vårmöte. Temat för paneldiskussionen som ingår i seminariet är “The pandemic and a new era in central banking”. I panelen deltar utöver chefdirektör Rehn också chefen för Federal Reserve Bank of Dallas Robert S. Kaplan. Tillställningen äger rum onsdagen den 7 april kl. 18–19.05 finsk tid. Företrädare för massmedier kan anmäla sig till webbseminariet via Finlands Banks kommunikation (info@bof.fi).

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut22.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 22.4.2021 Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att än en gång bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitik. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att coronakrisfasen bedöms vara över. Eftersom inkommande uppgifter har bekräftat den gemen

ECB Monetary policy decisions22.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 22.4.2021 At today’s meeting, the Governing Council decided to reconfirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Since the incoming information confirmed the joint assessment of

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä22.4.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 22.4.2021 EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. Tuoreimmat tiedot ovat vahvistaneet maaliskuun rahapolitiikkakokouksessa tehdyn arvion rahoitusoloista ja inflaationäkymistä oikeaksi, joten EKP:n neuvosto odottaa edelleen, että ostot PEPP-ohjelmassa nopeutuvat kuluvana vuosineljänn

Ålands lyceum won the Generation €uro Students’ Award monetary policy competition14.4.2021 14:15:00 EEST | Press release

A team from Ålands lyceum has won the Finnish final of the Generation €uro Students’ Award.The other finalists came from Etelä-Tapiola lukio and Kuopion klassillinen lukio. The final was held as a remote event on 14 April 2021.The award-winning team was selected by a jury composed of Bank of Finland experts, chaired by Head of Research Esa Jokivuolle. The winning team Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd and Noel Rönnberg and the teacher Anders Casén who tutored the team will have the opportunity to meet European Central Bank management in a virtual event in May.The two other teams that qualified for the finals were awarded book gift vouchers. “Along with the elderly, young people have been among the biggest victims of the coronavirus pandemic.Your participation shows that you have not become prisoners of circumstances, rather you have raised the bar above what is normally required of anyone.Your active attitude is not only to be appreciated but is also a key to social influence

Laget från Ålands lyceum segrade i Generation €uro-tävlingen i penningpolitik14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Laget från Ålands lyceum har vunnit den finländska finalen i tävlingen Generation €uro. De övriga finalisterna kom från Etelä-Tapiolan lukio från Esbo och Kuopion klassillinen lukio. Finalen hölls på distans den 14 april 2021. Vinnaren valdes av en jury bestående av experter från Finlands Bank med forskningschef Esa Jokivuolle som ordförande. Det vinnande laget Victor Byman, Alva Kahnberg, Aaron Nordberg och Noel Rönnberg samt deras lärare Anders Casén som ledde laget får möta Europeiska centralbankens ledning vid ett virtuellt evenemang i maj. De två övriga finallagen belönades med bokpresentkort. ”Vid sidan om de äldre hör de unga till dem som drabbats hårdast av coronapandemin. - Ert deltagande berättar att ni inte blivit omständigheternas fångar utan ni höjde ribban över vad som normalt kan krävas av någon. Er aktiva attityd är förutom värd uppskattning också nyckeln till samhälleligt inflytande under de kommande åren”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal när han

Ålands lyceumin joukkue voitti Generation €uro -rahapolitiikkakilpailun14.4.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Ålands lyceumin joukkue on voittanut Generation €uro -kilpailun Suomen finaalin. Muut finalistijoukkueet tulivat Etelä-Tapiolan lukiosta ja Kuopion klassillisesta lukiosta. Loppukilpailu järjestettiin etätapahtumana 14.4.2021. Voittajan valitsi Suomen Pankin asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimi tutkimuspäällikkö Esa Jokivuolle. Voittajajoukkue Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd ja Noel Rönnberg sekä joukkuetta ohjannut opettaja Anders Casén pääsevät tapaamaan Euroopan keskuspankin johtoa virtuaaliseen tapahtumaan toukokuussa. Kaksi muuta loppukilpailuun selvinnyttä joukkuetta palkittiin kirjalahjakortein. ”Ikääntyneiden ohella nuoret ovat olleet suurimpien kärsijöiden joukossa koronapandemiassa. - Osallistumisenne kertoo, ettette ole jääneet olosuhteiden vangiksi vaan nostitte rimaa yli sen, mitä normaalisti keneltäkään vaaditaan. Aktiivinen asenteenne on paitsi arvostettavaa myös avain tulevien vuosien yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, totesi pääjohtaja Olli Rehn a

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum