Suomen Pankki

Finlands ekonomi alltjämt inne i en brytningsfas

Dela

Enligt ECB-rådets bedömning senaste vecka är tillväxtutsikterna för euroområdet alltjämt i stort sett i linje med prognosen i september till följd av osäkerheterna kring den globala ekonomiska utvecklingen. Inflationen i euroområdet ligger fortfarande kvar under prisstabilitetsmålet. Den penningpolitiska hållningen är fortsatt ackommoderande, vilket bidrar till att uppnå prisstabilitetsmålet och stärka tillväxten och sysselsättningen i euroområdet.

”Ekonomin i Finland är alltjämt inne i en brytningsfas, där den måste anpassa sig till två stora strukturella förändringar. Den ena är befolkningens åldrande. Den andra är de ekonomiska bakslagen sedan 2007 som ekonomin ännu inte har återhämtat sig från helt”, sade chefdirektör Olli Rehn vid presskonferensen om webbpublikationen Euro ja talous. ”Regeringarna och arbetsmarknadens parter har under de senaste åren fattat många viktiga beslut för att avhjälpa problemen. Ytterligare målmedvetna åtgärder bör dock vidtas för att stärka de offentliga finanserna och förutsättningarna för sysselsättning”, fortsatte chefdirektör Rehn.

Enligt Finlands Banks bedömning är det långsiktiga hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna nu större än vad som uppskattades för ett år sedan. Hållbarhetsunderskottet förklaras till stor del av befolkningens åldrande, och den dystrare bedömningen speglar de svagare utsikterna för de offentliga finanserna för de närmaste åren. ”Med tanke på utsikterna för de offentliga finanserna på lång sikt är målet att höja sysselsättningsgraden till 75 % under åren framöver väl motiverat. Därefter är det skäl att sikta ännu högre, till en god nordisk nivå”, kommenterade chefdirektör Rehn.

Förutsättningarna för att öka sysselsättningen bör förbättras genom flera åtgärder som verkar i samma riktning. I utformningen av åtgärderna är det viktigt att dra nytta av kunskapen från forskning och internationella erfarenheter. En viktig roll spelar strukturella reformer som ökar utbudet av arbetskraft, liksom en ökning av kostnadskonkurrenskraften och ansträngningar för att minska matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Arbetsproduktivitetsutvecklingen har varit svag under de senaste 10 åren. I centrum för insatserna för att stärka förutsättningarna för produktivitetstillväxt står innovationspolitiken och företagens omvärld. Framför allt på längre sikt bidrar ett välfungerande utbildningssystem till att höja potentialen för produktivitetstillväxt. ”I Finland började den genomsnittliga utbildningsnivån för unga vuxna sjunka för 10–15 år sedan. Utvecklingen är exceptionell i internationell jämförelse och oroväckande för Finland”, kommenterade chefdirektör Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Livlig efterfrågan på bostadslån i oktober30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

I oktober 2020 utbetalades nya bostadslån för 2 miljarder euro, vilket är 5,5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit lika stora i maj 2011. Trots svackan på våren har efterfrågan på bostadslån under innevarande år varit stor. I januari–oktober 2020 utbetalades 2 % mer nya bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Den avtalade årsräntan för nya bostadslån sjönk något från september och var 0,71 % i oktober 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har tagit fart och var över 3 % i oktober 2020. Förutom utbetalningarna i början av året och under de senaste månaderna har utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet på våren höjt tillväxttakten. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick till 103,0 miljarder euro i oktober 2020. De längre återbetalningstiderna har varit en bidragande orsak till att beloppet av utestående bostadslån ökat. Den genomsnittliga återbetalningstiden

Asuntolainoja nostettiin runsaasti lokakuussa30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

Lokakuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin kahden miljardin edestä, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhden kuukauden aikana on nostettu näin paljon asuntolainoja viimeksi toukokuussa 2011. Asuntolainojen nostaminen on ollut kevään notkahduksesta huolimatta runsasta kuluvan vuoden aikana. Tammi-lokakuun 2020 aikana uusia asuntolainoja on nostettu 2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski hieman syyskuusta ja oli 0,71 % lokakuussa 2020. Asuntolainakannan vuosikasvu on kiihtynyt ja oli yli 3 % lokakuussa 2020. Alkuvuoden 2020 ja viime kuukausien runsaiden lainanostojen lisäksi kasvua on vauhdittanut lyhennysvapaiden käyttö keväällä. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli 103,0 mrd. euroa lokakuussa 2020. Asuntolainakannan kasvua ovat vahvistaneet osaltaan pidemmät takaisinmaksuajat. Uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika piteni hieman ja oli 21 vuotta 5 kuukautta lokakuussa 2020. Tyypillis

Housing loan drawdowns brisk in October30.11.2020 13:00:00 EETPress release

Drawdowns of new housing loans in October 2020 totalled EUR 2 bn, an increase of 5.5% on October a year earlier. On a monthly level, housing loan drawdowns have last been this high in May 2011. Despite the decline in the spring, the current year has been brisk for drawdowns of housing loans. In January–October 2020, new drawdowns were 2% higher than in the same period a year earlier. The annualised agreed rate on new housing loans fell slightly from September, to 0.71% in October 2020. Annual growth in the housing loan stock has picked up, to over 3% in October 2020. In addition to the ample borrowing in early 2020 and recent months, growth has been driven by the popularity of interest-only periods in the spring. The stock of euro-denominated housing loans in October totalled EUR 103.0 bn. Growth in the housing loan stock has partly been underpinned by longer repayment periods. In October 2020, the average repayment period of new housing loans lengthened slightly and was 21 years and 5

Account of the monetary policy meeting, 28-29 October 202026.11.2020 16:00:00 EETUutinen

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 28-29 October 2020 1. Review of financial, economic and monetary developments and policy options Financial market developments Ms Schnabel reviewed the financial market developments since the Governing Council’s previous monetary policy meeting on 9-10 September 2020. Financial markets had been driven by two opposing forces. On one side, reduced risks of a contested presidential election in the United States and expectations of a large fiscal stimulus programme under a potential Biden presidency had boosted risk sentiment and revived the reflation trade. On the other side, renewed lockdown measures in different countries on the back of a surge in new coronavirus (COVID-19) cases, especially in the euro area, were increasingly reflected in asset price valuations. Unlike in spring, however, so far there had been no widespread flight into safe-h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum