Suomen Pankki

Finlands ekonomi alltjämt inne i en brytningsfas

Dela

Enligt ECB-rådets bedömning senaste vecka är tillväxtutsikterna för euroområdet alltjämt i stort sett i linje med prognosen i september till följd av osäkerheterna kring den globala ekonomiska utvecklingen. Inflationen i euroområdet ligger fortfarande kvar under prisstabilitetsmålet. Den penningpolitiska hållningen är fortsatt ackommoderande, vilket bidrar till att uppnå prisstabilitetsmålet och stärka tillväxten och sysselsättningen i euroområdet.

”Ekonomin i Finland är alltjämt inne i en brytningsfas, där den måste anpassa sig till två stora strukturella förändringar. Den ena är befolkningens åldrande. Den andra är de ekonomiska bakslagen sedan 2007 som ekonomin ännu inte har återhämtat sig från helt”, sade chefdirektör Olli Rehn vid presskonferensen om webbpublikationen Euro ja talous. ”Regeringarna och arbetsmarknadens parter har under de senaste åren fattat många viktiga beslut för att avhjälpa problemen. Ytterligare målmedvetna åtgärder bör dock vidtas för att stärka de offentliga finanserna och förutsättningarna för sysselsättning”, fortsatte chefdirektör Rehn.

Enligt Finlands Banks bedömning är det långsiktiga hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna nu större än vad som uppskattades för ett år sedan. Hållbarhetsunderskottet förklaras till stor del av befolkningens åldrande, och den dystrare bedömningen speglar de svagare utsikterna för de offentliga finanserna för de närmaste åren. ”Med tanke på utsikterna för de offentliga finanserna på lång sikt är målet att höja sysselsättningsgraden till 75 % under åren framöver väl motiverat. Därefter är det skäl att sikta ännu högre, till en god nordisk nivå”, kommenterade chefdirektör Rehn.

Förutsättningarna för att öka sysselsättningen bör förbättras genom flera åtgärder som verkar i samma riktning. I utformningen av åtgärderna är det viktigt att dra nytta av kunskapen från forskning och internationella erfarenheter. En viktig roll spelar strukturella reformer som ökar utbudet av arbetskraft, liksom en ökning av kostnadskonkurrenskraften och ansträngningar för att minska matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Arbetsproduktivitetsutvecklingen har varit svag under de senaste 10 åren. I centrum för insatserna för att stärka förutsättningarna för produktivitetstillväxt står innovationspolitiken och företagens omvärld. Framför allt på längre sikt bidrar ett välfungerande utbildningssystem till att höja potentialen för produktivitetstillväxt. ”I Finland började den genomsnittliga utbildningsnivån för unga vuxna sjunka för 10–15 år sedan. Utvecklingen är exceptionell i internationell jämförelse och oroväckande för Finland”, kommenterade chefdirektör Rehn.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum