Suomen Pankki

Finlands ekonomi återhämtar sig så småningom efter tvärstoppet

Dela

Utsikterna för den globala ekonomin och ekonomin i Finland har denna vår försämrats hastigt och påtagligt på grund av coronapandemin. ”Utsikterna för Finlands ekonomi förmörkas både av det svaga internationella ekonomiska läget och av de begränsningsåtgärder som införts i hemlandet. De finländska hushållens och företagens försvagade förtroende överskuggar likaså tillväxten”, sade prognoschef Meri Obstbaum i dag i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous.

Finlands Bank har i dag publicerat sin prognos för åren 2020–2022. Ekonomin i Finland krymper kraftigt till följd av coronapandemin: år 2020 med cirka 7 procent. En snabb återhämtning förefaller inte särskilt sannolik och totalproduktionsvolymen stannar de kommande åren under nivån före pandemikrisen. Åren 2021–2022 växer ekonomin enligt prognosen med cirka 3 procent.

Prognosen är förenad med exceptionellt stor osäkerhet. Enligt alternativa scenarier kan nedgången i ekonomin år 2020 stanna på 5 procent eller fördjupas till 11 procent, beroende på hur coronaepidemin framskrider och hur man lyckas hålla den under kontroll på olika håll i världen. Alla företag klarar sig inte heller genom recessionen och en del av arbetsplatserna har permanent gått förlorade. ”Vi kommer sannolikt inte att kunna undgå bestående produktionsförluster i Finland. Med hjälp av den ekonomiska politiken är det emellertid möjligt att inverka på förlusternas omfattning”, framhöll prognoschef Meri Obstbaum. Sysselsättningen försämras klart mindre än under depressionen på 1990-talet, men något mer än under finanskrisen. Sysselsättningsgraden minskar med cirka 2 procentenheter åren 2020–2021 och återhämtar sig endast delvis under 2022.

Den inhemska efterfrågan och nettoexporten minskar brant år 2020. Samtidigt förändras den ekonomiska strukturen i en ofördelaktig riktning och blir allt mer beroende av den offentliga efterfrågan. Det akuta skedet i coronakrisen lättar så småningom och ekonomin börjar återhämta sig med draghjälp av den privata konsumtionen. Under prognosåren får den ekonomiska tillväxten i Finland inte stöd av utrikeshandeln, eftersom exportutsikterna kommer att vara fortsatt mycket svaga i och med att de globala investeringarna stagnerat och Finlands kostnadskonkurrenskraft försämrats genom coronakrisen. Dessutom bromsar osäkerheten om framtiden upp konsumtions- och investeringstillväxten även efter att begränsningsåtgärderna har upphört.

De offentliga finanserna försvagas och skulden ökar betydligt på kort tid. Till detta bidrar minskade skatteintäkter, ökade arbetslöshetskostnader och understöd samt statens åtgärder för att dämpa effekterna av nedstängningen av ekonomin. Det offentliga underskottet i förhållande till BNP ökar till 8 procent och den offentliga skulden i förhållande till BNP stiger till drygt 71 procent under 2020. År 2022 närmar sig skuldkvoten redan 75 procent och fortsätter att öka även efter det.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 2363.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Housing loan drawdowns lower and holiday cottage loan drawdowns higher than normal in May30.6.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new housing loans amounted to EUR 1.5 bn in May 2020, a decline of 22% on May 2019. Housing loan drawdowns in May have last been below this amount in 2015. The annualised agreed rate was 0.75%, unchanged on April 2020. Despite the low level of housing loan drawdowns in April and May 2020, annual growth in the housing loan stock (2.8%) has not moderated. This is partly due to the extensive use of interest-only periods for housing loans. After a record surge in April, however, the volume of renegotiated housing loan agreements [1] fell back to almost normal levels in May. In May 2020, the average repayment period of new housing loans surpassed 21 years for the first time and was 21 years 4 months. Over 70% of new housing loans in May were with a maturity of over 20 years. Loans with longer maturities (over 29 years) accounted for 9% of new housing loans, compared with 5% a year earlier in May. May 2020 proved exceptionally busy for drawdowns of loans for holiday residences (

Mindre efterfrågan på bostadslån och större efterfrågan på stuglån i maj än normalt30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I maj 2020 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 22 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre i maj år 2015. I maj 2020 var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån (0,75 %) densamma som i april 2020. Trots den svaga efterfrågan i april och maj 2020 har årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) inte mattats av. Det omfattande intresset för att utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet har bidragit till att upprätthålla tillväxttakten. Antalet omförhandlade [1] avtal om bostadslån återställdes emellertid efter en rekordlivlig aprilmånad till nära normal nivå i maj. I maj 2020 översteg den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån första gången 21 år och var 21 år 4 månader. I maj hade över 70 % av de nya bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 20 år. Av de nya bostadslånen var andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) 9 %, när deras ande

Asuntolainanostoja toukokuussa tavanomaista vähemmän ja mökkilainanostoja runsaammin30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Toukokuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 22 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Toukokuun aikana asuntolainoja nostettiin vähemmän viimeksi vuonna 2015 . Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko (0,75 %) oli sama kuin huhtikuussa 2020. Huhti- ja toukokuun 2020 vähäisistä nostomääristä huolimatta asuntolainakannan vuosikasvuvauhti (2,8 %) ei ole hidastunut. Kasvuvauhtia on ylläpitänyt osaltaan lyhennysvapaiden laaja käyttö. Uudelleen neuvoteltujen [1] asuntolainasopimusten määrä palasi kuitenkin ennätysvilkkaan huhtikuun jälkeen toukokuussa lähes normaalitasolle. Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ylitti ensimmäistä kertaa 21 vuotta ja oli 21 vuotta 4 kuukautta. Toukokuussa yli 70 % uusista asuntolainoista oli takaisinmaksuajaltaan yli 20 vuotta. Toukokuussa takaisinmaksuajaltaan pidempien lainojen (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista oli 9 %, kun vuosi sitten toukokuussa nii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum