Suomen Pankki

Finlands ekonomi går in i recession på grund av coronapandemin

Dela

Finlands BNP minskar med 1,5–4 % i år till följd av coronaviruspandemin och det försämrade konjunkturläget. Till följd av en kraftig nedgång i exportefterfrågan i Finland blir den ekonomiska tillväxten tydligt negativ i år. Om också hushållens konsumtion sjunker markant och de inhemska produktionskedjorna bryts till följd av pandemin, kan recessionen fördjupas ytterligare.

Finlands Bank börjar ge ut interimsprognoser för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. De mer omfattande prognoserna för Finlands ekonomi fortsätter att utkomma i juni och december.

På grund av det exceptionella läget till följd av coronaviruspandemin presenterar den första interimsprognosen två scenarier för de möjliga konsekvenserna av pandemin för den finländska ekonomin i stället för den mest sannolika prognosbanan. Scenarierna ger en preliminär uppskattning av den ekonomiska utvecklingen i Finland i ett läge där landet står inför en recession men det ännu inte är möjligt att förutspå hur djup recessionen blir.

I det första scenariot sprids coronaviruset till alla de viktigaste ekonomiska regionerna i världen och Finlands ekonomi krymper med 1,5 %, huvudsakligen till följd av den kraftigt försvagade exportefterfrågan. I detta scenario lyckas man begränsa pandemins inverkan på den ekonomiska tillväxten.

I det andra scenariot antas dessutom att hushållens konsumtion minskar betydligt och inhemska företags produktionskedjor bryts också till följd av omfattande inhemska begränsningar. Storleksordningen av effekterna baserar sig på statistiken över utvecklingen i Kina under första halvåret, eftersom annan ekonomisk statistik som skulle spegla effekterna av coronaviruset ännu inte finns att tillgå. Enligt detta scenario krymper den finländska ekonomin med ca 4 % i år. Då situationen förändras snabbt och coronapandemin fortsätter att breda ut sig, ter sig en utveckling i linje med det svagare scenariot allt sannolikare.

Utgångsläget för den finländska ekonomin för detta år var svagt redan utan effekterna av coronaviruset. Tillväxten saktade in i fjol och krympte rent av markant under sista kvartalet. Trots en gynnsam utveckling av köpkraften och stigande lönsamhet för företagen blev den privata konsumtionen dämpad och de privata investeringarna krympte. Den finländska ekonomin går i år in i en recession på grund av coronaviruspandemin.

Scenarierna bygger på antagandet att effekterna av pandemin är övergående och den finländska ekonomin återvänder mot slutet av året till tillväxtbanan. En förutsättning för en sådan relativt snabb återhämtning är att de policyåtgärder som sätts in med anledning av den plötsliga inbromsningen i början av året lyckas förhindra att företag går i konkurs och arbetslösheten ökar.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63, och ekonom Aino Silvo, telefon 09 183 20 21.

Interimsprognosen för den finländska ekonomin (på finska)

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-20212.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

ECB press release 2 April 2020 Events to be postponed by six months due to coronavirus pandemic Conclusion of review now expected for mid-2021 The Governing Council of the European Central Bank (ECB) has decided to extend the timeline for the review of its monetary policy strategy. In the current situation, the decision-making bodies and staff of the ECB and the national central banks of the Eurosystem are focusing all their efforts on addressing the challenges posed by the coronavirus pandemic. The conclusion of the strategy review will therefore be postponed from the end of 2020 to mid-2021. Owing to the health measures in place across the European Union, including lockdowns of public spaces and rules prohibiting gatherings in several euro area countries, the listening events of the ECB and the Eurosystem’s national central banks – originally planned for the first half of 2020 – are now intended to take place during the second half of 2020. The annual ECB Forum on Central Banking in

ECB förlänger översynen av sin penningpolitiska strategi till mitten av 20212.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 april 2020 Evenemang skjuts fram sex månader p.g.a. coronapandemin Resultatet väntas nu vara färdigställt i mitten av 2021 ECB-rådet (Europeiska centralbankens råd) har beslutat att förlänga tidsplanen för översyn av den penningpolitiska strategin. I nuvarande läge arbetar ECB:s beslutsfattande organ och personal samt de nationella centralbankerna i Eurosystemet med all kraft för att hantera de utmaningar som coronapandemin förorsakar. Därför skjuts färdigställandet av strategiöversynen upp från slutet av 2020 till mitten av 2021. ECB:s och Eurosystemets lyssna-in-event som planerats för första halvåret 2020 ska nu istället hållas under andra halvåret 2020. Detta görs med anledning av de hälsoåtgärder, avspärrningar av offentliga platser och samlingsförbud som vidtagits och beslutats om i flera länder i euroområdet. ECB:s forum för centralbanksverksamhet i Sintra som årligen organiseras har senarelagts till 10–12 november 2020. ECB fortsätter att uppmuntra invån

EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi jatkuu vuoden 2021 puoliväliin2.4.2020 14:00:00 EESTUutinen

EKP:n lehdistötiedote 2.4.2020 Koronaviruspandemian vuoksi kaikki tapahtumat järjestetään myöhemmin. Arviointi odotetaan nyt saatavan päätökseen vuoden 2021 puolivälissä. Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt pidentää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarviointiin varattua aikaa. EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelimet ja henkilöstö keskittävät tällä hetkellä kaikki voimansa koronaviruspandemiasta aiheutuvien haasteiden ratkaisemiseen. Siksi uudelleenarvioinnin viimeistely on siirretty vuoden 2020 lopusta vuoden 2021 puoliväliin. Euroopan unionissa on terveydellisistä syistä suljettu julkisia tiloja, ja useissa euroalueen maissa on voimassa kokoontumiskielto, joten myös EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien järjestämät kuuntelutilaisuudet siirtyvät vuoden 2020 alkupuolelta sen jälkipuoliskolle. Sintrassa järjestettävän EKP:n vuotuisen keskuspankkifoorumin ajankohta on siirretty marraskuulle, eli se on tarkoitus järjestää 1

Bank of Finland lowers the threshold on credit claims for domestic usage1.4.2020 14:30:00 EESTUutinen

Update 1 April 2020 Bank of Finland rules for counterparties and customers: Bank of Finland lowers the threshold on credit claims for domestic usage The Bank of Finland has decided to lower the applied minimum size threshold on credit claims for domestic usage to 25 000 euros. Credit claims must meet this threshold at the time of their submission as collateral. This change will take effect immediately. For further information, please contact Head of Division Marjaana Hohti, tel. +358 9 183 2265 and Senior Financial Economist Katri Järvinen, tel. +358 9 183 2215. Bank of Finland rules for counterparties and customers

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille1.4.2020 14:30:00 EESTUutinen

Sääntöpäivitys 1.4.2020 Suomen Pankki laskee lainasaamisten vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä Suomen Pankki on päättänyt laskea soveltamaansa vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä oleville lainasaamisille 25 000 euroon. Lainasaamisten on täytettävä vähimmäiskoon vaatimus sillä hetkellä, kun ne toimitetaan vakuudeksi. Muutos astuu voimaan välittömästi. Lisätietoja antavat toimistopäällikkö Marjaana Hohti, puh. 09 183 2265, ja vanhempi rahoitusekonomisti Katri Järvinen, puh. 09 183 2215.

Bostadslånen ökade alltjämt snabbt i februari 202031.3.2020 13:00:00 EESTTiedote

Vid utgången av februari uppgick det utestående beloppet av bostadslån i euro beviljade av kreditinstitut till 100,5 miljarder euro (beviljade till finländska hushåll 99,8 md euro). Genomsnittsräntan på utlåningen var 0,89 %. Årsökningen för utestående bostadslån låg länge nära 2 %. Under det senaste året har tillväxten tagit fart och stannade på 2,8 % vid slutet av februari 2020. Senast ökade de utestående bostadslånen snabbare i september 2013.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum