Suomen Pankki

Finlands ekonomi går in i recession på grund av coronapandemin

Dela

Finlands BNP minskar med 1,5–4 % i år till följd av coronaviruspandemin och det försämrade konjunkturläget. Till följd av en kraftig nedgång i exportefterfrågan i Finland blir den ekonomiska tillväxten tydligt negativ i år. Om också hushållens konsumtion sjunker markant och de inhemska produktionskedjorna bryts till följd av pandemin, kan recessionen fördjupas ytterligare.

Finlands Bank börjar ge ut interimsprognoser för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. De mer omfattande prognoserna för Finlands ekonomi fortsätter att utkomma i juni och december.

På grund av det exceptionella läget till följd av coronaviruspandemin presenterar den första interimsprognosen två scenarier för de möjliga konsekvenserna av pandemin för den finländska ekonomin i stället för den mest sannolika prognosbanan. Scenarierna ger en preliminär uppskattning av den ekonomiska utvecklingen i Finland i ett läge där landet står inför en recession men det ännu inte är möjligt att förutspå hur djup recessionen blir.

I det första scenariot sprids coronaviruset till alla de viktigaste ekonomiska regionerna i världen och Finlands ekonomi krymper med 1,5 %, huvudsakligen till följd av den kraftigt försvagade exportefterfrågan. I detta scenario lyckas man begränsa pandemins inverkan på den ekonomiska tillväxten.

I det andra scenariot antas dessutom att hushållens konsumtion minskar betydligt och inhemska företags produktionskedjor bryts också till följd av omfattande inhemska begränsningar. Storleksordningen av effekterna baserar sig på statistiken över utvecklingen i Kina under första halvåret, eftersom annan ekonomisk statistik som skulle spegla effekterna av coronaviruset ännu inte finns att tillgå. Enligt detta scenario krymper den finländska ekonomin med ca 4 % i år. Då situationen förändras snabbt och coronapandemin fortsätter att breda ut sig, ter sig en utveckling i linje med det svagare scenariot allt sannolikare.

Utgångsläget för den finländska ekonomin för detta år var svagt redan utan effekterna av coronaviruset. Tillväxten saktade in i fjol och krympte rent av markant under sista kvartalet. Trots en gynnsam utveckling av köpkraften och stigande lönsamhet för företagen blev den privata konsumtionen dämpad och de privata investeringarna krympte. Den finländska ekonomin går i år in i en recession på grund av coronaviruspandemin.

Scenarierna bygger på antagandet att effekterna av pandemin är övergående och den finländska ekonomin återvänder mot slutet av året till tillväxtbanan. En förutsättning för en sådan relativt snabb återhämtning är att de policyåtgärder som sätts in med anledning av den plötsliga inbromsningen i början av året lyckas förhindra att företag går i konkurs och arbetslösheten ökar.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63, och ekonom Aino Silvo, telefon 09 183 20 21.

Interimsprognosen för den finländska ekonomin (på finska)

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Housing loan drawdowns lower and holiday cottage loan drawdowns higher than normal in May30.6.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new housing loans amounted to EUR 1.5 bn in May 2020, a decline of 22% on May 2019. Housing loan drawdowns in May have last been below this amount in 2015. The annualised agreed rate was 0.75%, unchanged on April 2020. Despite the low level of housing loan drawdowns in April and May 2020, annual growth in the housing loan stock (2.8%) has not moderated. This is partly due to the extensive use of interest-only periods for housing loans. After a record surge in April, however, the volume of renegotiated housing loan agreements [1] fell back to almost normal levels in May. In May 2020, the average repayment period of new housing loans surpassed 21 years for the first time and was 21 years 4 months. Over 70% of new housing loans in May were with a maturity of over 20 years. Loans with longer maturities (over 29 years) accounted for 9% of new housing loans, compared with 5% a year earlier in May. May 2020 proved exceptionally busy for drawdowns of loans for holiday residences (

Mindre efterfrågan på bostadslån och större efterfrågan på stuglån i maj än normalt30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

I maj 2020 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 22 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre i maj år 2015. I maj 2020 var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån (0,75 %) densamma som i april 2020. Trots den svaga efterfrågan i april och maj 2020 har årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) inte mattats av. Det omfattande intresset för att utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet har bidragit till att upprätthålla tillväxttakten. Antalet omförhandlade [1] avtal om bostadslån återställdes emellertid efter en rekordlivlig aprilmånad till nära normal nivå i maj. I maj 2020 översteg den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån första gången 21 år och var 21 år 4 månader. I maj hade över 70 % av de nya bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 20 år. Av de nya bostadslånen var andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) 9 %, när deras ande

Asuntolainanostoja toukokuussa tavanomaista vähemmän ja mökkilainanostoja runsaammin30.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Toukokuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 22 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Toukokuun aikana asuntolainoja nostettiin vähemmän viimeksi vuonna 2015 . Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko (0,75 %) oli sama kuin huhtikuussa 2020. Huhti- ja toukokuun 2020 vähäisistä nostomääristä huolimatta asuntolainakannan vuosikasvuvauhti (2,8 %) ei ole hidastunut. Kasvuvauhtia on ylläpitänyt osaltaan lyhennysvapaiden laaja käyttö. Uudelleen neuvoteltujen [1] asuntolainasopimusten määrä palasi kuitenkin ennätysvilkkaan huhtikuun jälkeen toukokuussa lähes normaalitasolle. Toukokuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ylitti ensimmäistä kertaa 21 vuotta ja oli 21 vuotta 4 kuukautta. Toukokuussa yli 70 % uusista asuntolainoista oli takaisinmaksuajaltaan yli 20 vuotta. Toukokuussa takaisinmaksuajaltaan pidempien lainojen (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista oli 9 %, kun vuosi sitten toukokuussa nii

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum