Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbund och de sex största städernas stadsdirektörer: Sysselsättningsförsöken i kommunerna bör vara pilotprojekt före införandet av en bestående modell

Jaa

Reformen av servicestrukturerna inom sysselsättningen måste fortsätta målmedvetet. Kommunförsöken som inleds i början av mars är en första åtgärd med vilken kommunernas roll som tillhandahållare av sysselsättningstjänster ska stärkas. Starten har skjutits upp flera gånger och tiden som reserverats för genomförandet av försöken håller på att rinna ut. Därför borde de redan nu ses som pilotprojekt för införandet av en bestående modell. Kommunförbundet samt städerna Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo väntar sig att regeringen slår fast att kommunerna får bestående organiseringsansvar för sysselsättningen innan försöken inleds.

- Att stärka kommunernas roll som tillhandahållare av sysselsättningstjänster är regeringens och städernas gemensamma, tydliga mål. Uppskjutandet av de kommunala sysselsättningsförsöken försvårar uppfyllelsen av målet, och därför är det av största vikt att regeringen snarast ger sitt politiska stöd för en bestående lösning. Kommunernas insats inom sysselsättningen framträdde tydligt under coronakrisen. Också i framtiden är den bästa modellen den att tjänsterna samlas under aktör med helhetsansvar, det vill säga städerna. På så sätt kan vi skapa fungerande lösningar som möter både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, säger Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors.

 Servicestrukturreformen inom sysselsättningen är en av regeringen Marins mest betydande reformer. Arbetskraft och kompetens är en kritisk helhet, i synnerhet då en kraftig ökning i arbetslösheten på ett avgörande sätt påverkar städernas och kommunernas förutsättningar för en hållbar tillväxt under de kommande åren. Uppskjutandet av kommunförsöken fördröjer i sin tur återhämtningen från coronakrisen.

- Långtidsarbetslösheten förutspås öka kraftigt eftersom arbetslöshetsperioderna blivit längre under pandemin. Många av dem som under coronavåren förlorat sina jobb kommer att räknas till de långtidsarbetslösa redan nästa vår. Satsningar på sysselsättningen är långsiktiga satsningar på kommunernas livskraft och välfärd. Satsningarna minskar de kostnader som arbetslöshet orsakar samtidigt som de möter arbetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft, säger Timo Reina, vice vd vid Kommunförbundet.

 Uppskjutandet av sysselsättningsförsöken en besvikelse för städerna

Kommunförbundet och städerna är besvikna på Arbets- och näringsministeriets beslut förra veckan att flytta fram inledningen av sysselsättningsförsöken i kommunerna.

- Det är av flera skäl beklagligt att starten flyttats fram. Personalen i kommunerna var redo liksom övriga resurser. Uppskjutningen orsakar kommunerna onödiga kostnader och de arbetslösa måste vänta på tjänsterna. Städerna har till Arbets- och näringsministeriet redan i ett tidigt skede fört fram de problem som uppskjutandet av försöket innebär. Det är uppenbart att statens och städernas samarbete måste intensifieras avsevärt för att kommunförsöken ska ge de bästa förutsättningarna för en bestående överföring av ansvaret till kommunerna, säger Lauri Lyly, borgmästare i Tammerfors.

I de försök som inleds år 2021 deltar 125 kommuner, som bildar 26 försöksområden. I kommunerna har man redan länge förberett försöken och investerat i personal och lokaler. Alla kommuner som deltar i försöken har bidragit med en finansieringsandel och de har inte fått någon separat statlig finansiering.

Det kommande kommunförsöket ska föra sysselsättningstjänsterna närmare lokalnivån och den nordiska modellen för främjandet av sysselsättningen. I försöket ansvarar kommunen för serviceprocessen för arbetssökande och för utbudet av sysselsättningsfrämjande tjänster. Målet är att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden, i synnerhet för personer som är långtidsarbetslösa eller har en svag ställning på arbetsmarknaden. Sysselsättningsförsöken ska fortsätta till 30.6.2023. 

- Med tanke på försökens omfattning och den kommande strukturreformen inom arbetskraftservicen är det viktigt att försöken redan nu ses som pilotprojekt för reformen, säger Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

 

Närmare upplysningar:

Jan Vapaavuori, borgmästare, Helsingfors

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Lauri Lyly, borgmästare, Tammerfors

Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda

Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborg

Minna Arve, stadsdirektör, Åbo

Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme