Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Finlands sista sammankomstbegränsningar har upphört - regionförvaltningsverken har fattat över 400 coronabeslut under pandemin

Dela

Det epidemiologiska läget har i och med den ökade vaccinationstäckningen lättat i hela landet och sammankomstbegränsningar är inte längre nödvändiga i något område i Finland. De sista begränsningarna upphörde igår den 30 september 2021. Det har funnits avsevärda regionala skillnader i det epidemiologiska läget under pandemin och det återspeglades i innehållet och antalet begränsningsbeslut som de olika regionförvaltningsverken fattade.

De sista sammankomstbegränsningarna var i kraft i Nyland och de upphörde igår den 30 september 2021. Det är första gången sedan mars 2020 som det i Finland inte längre finns någon region där regionförvaltningsverkets förordnande om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är i kraft. Regionförvaltningsverken fattade sina första beslut om att enligt lagen om smittsamma sjukdomar begränsa ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster den 13 mars 2020.

Coronaläget och begränsningsåtgärderna som i och med det bedömdes vara nödvändiga har varierat regionalt under nästan hela pandemin. Coronasamordningsgrupperna enligt regeringens hybridstrategi började bedömningen av det regionala epidemiologiska läget och vilka åtgärderna det kräver hösten 2020. Regionförvaltningsverken har utgående från regionala lägesbedömningar, åtgärdsrekommendationer och självständigt övervägande fattat begränsningsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar enligt sin behörighet. Också regeringens riktlinjer och social- och hälsovårdsministeriets riksomfattande styrning beaktades vid beslutsfattningen.

I till exempel Lappland har inga beslut om sammankomstbegränsningar meddelade av regionförvaltningsverket varit i kraft efter maj 2021 och de sista begränsningsbesluten i Östra Finland kunde tack vare det gynnsamma epidemiologiska läget upphävas i mitten av juni. Regionförvaltningsverken har noga följt upp läget tillsammans med andra myndigheter och fattat beslut när de bedömdes vara nödvändiga metoder för att hindra spridningen av epidemin. De regionala coronasamordningsgrupperna följer upp och utvärderar det epidemiologiska läget också i fortsättningen. Kommunerna och regionförvaltningsverken kan fortsättningsvis besluta om sammankomstbegränsningar i den egna regionen om det epidemiologiska läget lokalt försämras.

Antalet begränsningsbeslut som de olika regionförvaltningsverken har fattat varierar eftersom covid-19-läget har varit olika på olika håll i Finland och antalet sjukvårdsdistrikt och landskap i regionförvaltningsverkens verksamhetsområden är olika. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat flest beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar med anknytning till covid-19 och därför är också antalet pressmeddelanden angående covid-19 störst i landet. Hösten 2020 övergick man till regionala bedömningar om bekämpningsåtgärderna och det kan ses i att antalet beslut i synnerhet år 2021 varierar mellan de olika regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverken har erbjudit omfattande rådgivning och anvisningar som stött genomförandet och iakttagandet av begränsningarna. Webbsidorna som handlar om covid-19 på webbplatsen rfv.fi hade cirka en halv miljon besök under 2021 och regionförvaltningsverkens riksomfattande telefontjänst coronainfo har gett råd till nästan tiotusen som ringde upp. Dessutom har regionförvaltningsverken hållit regionala och riksomfattande infotillfällen för media och företagare.

Nedan listas antalet beslut av regionförvaltningsverken och antalet pressmeddelanden som anknöt till covid-19. Siffrorna inkluderar beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, beslut om användningen av utrymmen samt beslut som ålägger kommuner och inresande till hälsokontroller.

Regionförvaltningsverken har fattat totalt 408 coronabeslut (2020: 146 st., 2021: 262 st.)

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 129 st. (2020: 36 st., 2021: 93 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 50 st. (2020: 21 st., 2021: 29 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Lappland: 53 st. (2020: 24 st., 2021: 29 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 70 st. (2020: 24 st., 2021: 46 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 57 st. (2020: 21 st., 2021: 36 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 49 st. (2020: 20 st., 2021: 29 st.)

De slutliga antalen kan avvika från ovan på grund av registreringspraxis.

Totalt 468 pressmeddelanden med anknytning till covid-19 (2020: 186 st., 2021: 282 st.)

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 109 st. (2020: 29 st., 2021: 80 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 71 st. (2020: 23 st., 2021: 48 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Lappland: 47 st. (2020: 19 st., 2021: 28 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 33 st. (2020: 9 st., 2021: 24 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 74 st. (2020: 28 st., 2021: 46 st.)
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 82 st. (2020: 44 st., 2021: 38 st.)
 • Regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande pressmeddelanden: 52 st. (2020: 34 st., 2021: 18 st.)

De slutliga antalen kan avvika från ovan på grund av registreringspraxis.

De allmänna hygienkraven i lagen gällande användningen av utrymmen är i kraft i hela Finland

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ska uppfylla:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • effektiviserad rengöring av utrymmen och ytor
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut. För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.  

Regeringen beslutar om regionala restaurangrestriktioner

Restaurangernas verksamhet begränsas enligt den temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning. I restaurangerna i hela Finland ska man bland annat följa motsvarande hygienkrav som i andra kundutrymmen. Statsrådet beslutar om restaurangrestriktioner för öppethållningstider och tider för alkoholservering samt skyldigheten att ha egna sittplatser i de olika landskapen. De regionala restriktionerna är i kraft tillsvidare och regeringen granskar dem varje vecka. Regionförvaltningsverket övervakar att restriktionerna som gäller för restaurangverksamhet följs.

MER INFORMATION:

Regionförvaltningsverkens överdirektörer

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överdirektör Soile Lahti, tfn 0295 016 964

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

Regionförvaltningsverket i Lappland: Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

Sivistystoimi sai kiitosta onnistumisesta korona-aikana – jälkityö jatkuu pitkään14.10.2021 12:52:49 EEST | Tiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kinnunen vierailivat 14.10.2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivistysjohdon verkoston kokouksessa. Johtaja Veijo Kosola kertoi avauksessaan, että koronapandemian aikana kuntien sivistysjohto on kokoontunut verkostossa 66 kertaa. Ylijohtaja esitti suuret kiitokset kuntien sivistysjohdolle ja sivistystoimen työntekijöille alueellamme menestyksekkäästä koronaepidemian torjuntatyöstä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty erinomaisesti järjestämään opetus haasteellisissa olosuhteissa koronakriisin aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum