Institutet för hälsa och välfärd THL

Fira julen i ett litet gäng och undvik rusningstider – vi har listat tips för ett säkert firande under helgdagarna

Dela

Julen kommer också i år, men nu lönar det sig att i god tid planera festerna i december, från självständighetsdagen till nyåret, så att de blir så säkra som möjligt. 

”Det är viktigt att fira julen med de närstående och inte skall man i år heller lämna någon ensam över helgen.  Däremot är det nu ändå bra att samlas för att fira bara med dina närmaste och använda kreativitet vid träffar med andra. När det gäller äldre närstående är det viktigt att följa deras önskemål om julfirandet”, säger Mika Salminen, direktör vid THL. 

När man ordnar fester i december ska man komma ihåg att samma principer som vid andra tillfällen gäller under coronatiden. Det viktigaste är att hålla god hand- och hosthygien och försöka hålla säkerhetsavstånd. Man kan använda ansiktsmask om man känner för det. Också under högtiderna är det viktigt att gå och testa sig även om man bara har lindriga symtom som tyder på coronaviruset och annars hålla sig hemma om man har symtom.

En annorlunda jultid erbjuder, förutom specialarrangemang, också möjligheter att skapa nya traditioner och goda minnen. Den här julen kan du koppla av hemma i mindre sällskap och träffa andra närstående via distansförbindelser.

Följ regionala rekommendationer

Vid festplaneringen för slutet av året lönar det sig att vara beredd på att epidemisituationen kan regionalt variera snabbt. Kommuner som befinner sig i skedet för samhällsspridning i epidemin kan rekommendera begränsningar även för antalet deltagare vid privata tillställningar. 

”Genom att följa anvisningarna kan var och en påverka spridningen av sjukdomen och skydda både sin egen och andras hälsa”, säger Salminen.

Kom ihåg:

 • Diskutera högtidsfirandet med de närstående på förhand. Det lönar sig att tillsammans komma överens om hur ni kan ordna en trevlig fest så att den är så säker som möjligt för alla.
 • Fira i grupper på mindre än 10 personer, helst hemma tillsammans med de närmaste. 
 • Om du väljer att åka på besök, fundera på om det är möjligt att övernatta på hotell.
 • Om du får symtom ska du inte delta i träffar, ställa in de träffar du själv ordnat och istället gå och testa dig.
 • Kom ihåg att upprätthålla en noggrann hand- och hosthygien även mitt i julbrådskan. Påminn också eventuella gäster om att tvätta händerna och erbjud tillräckligt med handdesinfektionsmedel. 
 • Kontrollera att du och dina närstående har Coronablinkern-appen på telefonerna.

Idéer för en säker jultid:

 • Undvik brådska och trängsel. Gör dina festinköp utanför affärernas rusningstider eller beställ paket och shoppingkassar direkt hem.
 • Glöm storstädningen och satsa istället på att desinficera ytorna och att upprätthålla god handhygien.
 • Skynda dig inte från plats till plats i onödan. Med hjälp av distansförbindelser kan du träffa närstående som bor på olika håll i landet och världen på ett avslappnat sätt under samma dag. Använd sparad tid för att göra något du tycker om!
 • Använd fantasin och ordna roliga feststunder på distans: en gemensam julmåltid för släkten kan hållas på distans, ni kan sjunga julsånger med gänget på nätet, rösta på den bästa pralinen eller hålla en digital nyårsfest. 
 • Att vistas utomhus är ett bra sätt att tillbringa tid med andra på ett säkert sätt även under högtiderna. Tillsammans kan man till exempel besöka begravningsplatsen eller beundra julbelysningen.
 • Överraska personer i riskgruppen med delikatesser som lämnas utanför dörren. Den digitala experten kan glädja den som är ovan med datateknik genom att ge hjälp med att öva hur man håller kontakt på distans i julklapp. 
 • Be julgubben lämna säcken med julklappar utomhus. Man kan hälsa på gubben genom fönstret eller utomhus på avstånd. Nu lönar det sig att krama och sjunga endast med de allra närmaste. 
 • Kom ihåg julprogrammen i TV och radio. Sätt dig i soffan och slappna av: i synnerhet i år är det tillåtet att lata sig!

Om du undrar över coronaviruset eller om du har frågor om Coronablinkern-appen kan du kontakta tjänsten Information om coronaviruset per telefon på numret 0295 535 535. Frågor kan också ställas via chatt. I hälsorådgivningsärenden ska du kontakta din egen hälsovårdscentral.
Chattjänsten på statsrådets webbsidor

Läs mer om hur du skyddar dig mot coronaviruset

Mer information:

Mika Salminen
direktör
THL
mika.salminen(at)thl.fi

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer21.1.2021 12:30:00 EETTiedote

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer. Antalet samtal till Nollinjen, hjälptelefonen mot våld i nära relationer, steg däremot rekordartat högt på sommaren efter att beredskapslagen upphörde att gälla. Detta kan bero på att behovet av hjälp hopats på våren. Antalet samtal fortsatte öka under slutet av året.

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm17.12.2020 06:00:00 EETTiedote

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020. Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet. Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökning

Effekterna av coronaviruset varierar tydligt områdesvis – läkarbesök har flyttats mest i Nyland, minst i Norra Österbotten16.12.2020 02:00:00 EETTiedote

Av resultaten från FinSote-enkäten som samlats under hösten framgår att effekterna av coronaepidemin och relaterade begränsningar på befolkningens välmående och tjänster varierar tydligt runt om i Finland. Det finns tydliga skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om hur vårdbesök har förflyttats eller ställts in, hur epidemin har försämrat befolkningens ekonomiska och sociala situation och hur epidemin har påverkat levnadsvanorna. Effekterna på läkarbesök och vardagsliv betonas i Nyland, där coronaepidemin har varit allvarligast. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars 2020, när det motsvarande antalet i hela landet är 22 procent. Inställda eller flyttade besök rapporteras också av var fjärde person som fyllt 55 år i Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland. Minst ändringar i planerade vårdbesök rapporterades i Norra Österbotten, där antalet i genomsnitt är 15 procent. ”Inställda eller flyttade besö

Områden i Mellersta Finland, Norra Karelen och Savolax har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster – THL utvärderar regionernas tjänster9.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Regionerna har svårigheter att svara mot det stora behovet av social- och hälsovårdstjänster, å ena sidan på grund av kommunernas försämrade finansieringsmöjligheter, å andra sidan eftersom servicesystemet på vissa områden är splittrat och det finns flera anordnare av tjänster. Detta framgår av de utvärderingar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat idag.

Forskning: Normal utveckling av tarmmikrobiotan i spädbarnsåldern kan skydda mot astma vid senare ålder3.11.2020 06:00:00 EETTiedote

Bakterierna i tarmmikrobiotan hos spädbarn och de kortkedjiga fettsyror de producerar kan påverka barnets risk att insjukna i astma vid en senare ålder. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som forskare vid THL och Östra Finlands universitet varit med om att genomföra. I studien observerades att i synnerhet vaginal förlossning och amning stödde bildningen av mikrobiota som skyddar mot astma vid två månaders ålder. På motsvarande sätt stördes utvecklingen av mikrobiotan av födelse med kejsarsnitt och av att modern rökte under graviditeten. Vid ett års ålder minskade risken för senare astma på grund av mognaden i mikrobiotans sammansättning, som hängde samman med omfattningen av bakterier som producerar vissa kortkedjiga fettsyror. Tidigare experimentella studier visar att kortkedjiga fettsyror som produceras av tarmbakterier stöder mekanismer som reglerar inflammation i lungorna, vilket kan förklara sambandet mellan de mikrober som producerar dem och en mindre astmarisk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum