Siemens Osakeyhtiö

”Flexible Europe voi olla koko EU:n kaipaama lippulaivahanke – valtavat liiketoimintamahdollisuudet” – Suomen viennille syntymässä uusi veturi

Jaa

Kun Yhdysvalloissa kamppaillaan vallasta, Suomessa rakennetaan uutta jopa Nokian kultakauteen vertautuvaa menestystä. Flexible Europe -ekosysteemi tarjoaa Suomen teollisuudelle huomattavat vientimahdollisuudet edistyksellisen teknologiaratkaisun myötä. ”Koko EU tarvitsee tällaista joustavaa digitaalista energiaratkaisua, joka tukee siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja samalla luo huikean kysynnän uusille teknologia- ja ohjelmistoratkaisuille”, kuvaa johtaja Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä.

Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.
Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.

Lehdistötiedote 5.11.2020

VR:n Päärautatieasema Helsingissä oli mitä sopivin foorumi Flexible Europe -ekosysteemin julkistustilaisuudelle. Päärautatieasema on osa virtuaalivoimalaverkostoa, joka mahdollistaa esimerkiksi sähkönkulutuksen piikkejä tasoittavat sähkön kulutusjoustot ja sitä kautta uusiutuvan energian lisääntyvän hyödyntämisen.

”Virtuaalivoimalan hankkineet yritykset ja organisaatiot muodostavat merkittävän ekosysteemin, joka yhdessä edistää Suomen kestävää energiajärjestelmää ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämän verkoston muodostavia edelläkävijäyrityksiä ja -toimijoita kutsumme siis Flexible Europe -ekosysteemiksi”, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Öhmanin mukaan EU:n on torjuttava ilmastonmuutosta älykkäällä, kestävällä liiketoiminnalla.

”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan edistää hiilineutraaleja ratkaisuja, jotka ovat myös liiketoiminnalle järkeviä ja kannattavia. EU:ssa täytyy olla johtavia teknologioita, johtavia teknologia-alustoja, johtavia ekosysteemejä, jotta voimme menestyä ja edistää kestävää tulevaisuutta. Sellaisesta puhumme tänään”, maalasi Öhman teknologiaratkaisun suuren eurooppalaisen kontekstin.  

Vertailukohtana Nokia-buumi

Flexible Europe luo Suomeen erittäin lupaavia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden johtaja Martti Kätkä vertaa näkymää suomalaisen teleteknologian huimaan menestykseen takavuosina.

”Suomella on ollut teleteknologiassa esimerkillinen historia siitä, että ollaan pystytty suomalaista teknologiaa viemään ulkomaille. Tässä meillä on samantyyppinen mahdollisuus”, arvioi Kätkä.

Teknologiaratkaisun Suomessa kehittänyt ja ekosysteemin liikkeelle sysännyt Siemens Osakeyhtiö näkee ekosysteemille ja sen osallistujille suuren eurooppalaisen tilauksen.

”Flexible Europe voi olla koko EU:n kaipaama teknologinen ja taloudellinen lippulaivahanke. Suomi voi siten saada merkittävän roolin EU:n kestävässä elpymisessä. Kun Teknologiateollisuus rinnastaa tämän mahdollisuuden teleteknologiabuumiin ja Nokian suureen menestykseen matkapuhelinmarkkinoilla on helppo ymmärtää, että kyseessä ovat valtavat liiketoimintamahdollisuudet”, luonnehtii johtaja Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä.

EU-komissiosta kannustetaan puskemaan ekosysteemiä vahvasti eteenpäin.

”Tällaisia laajoja edistyksellisiä ratkaisuja todella tarvitaan. EU:n elpymisrahastosta on digivihreään kasvuun tarjolla satoja miljardeja euroja, joten tässä voi olla myös Flexible Europe-ekosysteemille suuri mahdollisuus. Suomi voi myös itse edistää asiaa, kun määritellään kansallisia prioriteetteja elpymisvarojen käyttöön”, kehottaa EU-komission energiapääosaston vanhempi neuvonantaja Eero Ailio.

Teknologiateollisuuden Kätkän mukaan Flexible Europe on malliesimerkki uuden teknologian ja teknologia-alustan luomista mahdollisuuksista.

”Kun Suomessa otetaan käyttöön modernia digitaalitekniikkaa, palvelualustoja ja kokonaisia ekosysteemejä, mistä Flexible Europe erittäin hyvä esimerkki, niin se luo uutta liiketoimintaa. Kun uutta liiketoimintaa syntyy, niin samalla pystytään suomalaista teknologiaa skaalaamaan ja viemään ulkomaille, jolloin saadaan uusia markkinoita, ja suomalainen teknologia pysyy kehityksen kärjessä”, kuvaa Kätkä reittiä menestykseen.

TEM tehnyt etenemisen mahdolliseksi

Suuri kiitos ekosysteemin synnystä kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. TEM on tukenut ekosysteemin mahdollistanutta energiakärkihanketta 8 miljoonan euron rahoituksella. Erityinen kunnia kuuluu TEM:in valtiosihteerille Kimmo Tiilikaiselle, joka oli tekemässä ratkaisevia päätöksiä edellisen hallituksen ministerinä.

”Älykäs sähköjärjestelmä toimii kustannuksiltaan tehokkaana palvelualustana vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tämä avaa yrityksille todella suuret näkymät. Ja tästä Flexible Europe -ekosysteemissä on kyse: On luotu uudenlaista liiketoimintaa ja palvelua, joilla tarjotaan elementtejä joustojen luomiseksi”, kiteyttää Tiilikainen.

Teknologiateollisuuden Kätkän mukaan TEM on ollut kiitettävän ennakkoluuloton uusien mahdollisuuksien rahoittamisessa ja muussa edistämisessä. Sähkömarkkinalain pitää jatkossa tukea sähkön käyttäjien toimimista myös sähkön tuottajina. Aurinkopaneeleiden, tuulivoiman ja sähköautojen akustojen kapasiteetti siirtää sähkömarkkinat kokonaan uuteen joustavaan aikakauteen. Tämän on Suomessa mahdollistanut Fingridin edistyksellinen kantaverkko.

”Vauhti kohti puhdasta sähköjärjestelmää on huikea. Fingrid rakentaa juuri sille alustaa. Joustoilla rakennetaan puhdasta sähköä, varmasti. Flexible Europe on mainio esimerkki siitä, miten älykkään sähköverkon varaan on onnistuttu luomaan joustot mahdollistava teknologia, ja tässä vieläpä sellainen, joka luo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia”, arvioi Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Koff näyttää mallia – EU seuraavaksi ekosysteemin agendalla

Kaikkien tuntema Sinebrychoff on liittynyt virtuaalivoimalaverkostoon ja Flexible Europe -ekosysteemiin poikkeuksellisen vakuuttavasti. Koffin Keravan tehtaan yhteyteen rakennetaan Suomen suurin kiinteistökohtainen sähkövarasto, johon saatiin lähes 15 miljoonan euron kansainväliset investoinnit.

”Olemme tässä kehityksessä todella mielellämme mukana, yhtenä suurena suomalaisena taloudellisena toimijana mukana. Vastuullinen energiankäyttö on meille erittäin tärkeää ja tämä uusi ratkaisumme on uskoakseni myös kansallisesti tärkeä askel, näin mittavaa kiinteistökohtaista investointia ei ole Suomessa aiemmin sähkönvarastointiin saatu”, tiivistää Sinebrychoffin tuotannosta vastaava johtaja Pasi Lehtinen.

Jotta suureen eurooppalaiseen digivihreään kysyntään pystytään vastaamaan, Flexible Europe pyrkii nyt ripeästi edistämään teknologiaratkaisun hyödyntämistä eurooppalaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa ja vihreän kasvun rakentamisessa. Mahdollisuudet ovat erittäin lupaavat.

Flexible Europe -ekosysteemiä ovat vauhdittaneet mm. TEM, teknologiaratkaisun kehittänyt Siemens Osakeyhtiö, Fingrid, Teknologiateollisuus, EK, EU-komissio, Lidl, Sinebrychoff, Sello, Lappeenrannan kaupunki, Hartwall, Hullu Poro ja VR. Moni teollisuutemme avainyritys kehittää omia, ekosysteemiä täydentäviä ratkaisujaan.

Lisätiedot:

Veikka Pirhonen, johtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 3841504, veikka.pirhonen@siemens.com

Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68407, kirsi.rejman@siemens.com

Avainsanat

Kuvat

Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.
Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Siemens Osakeyhtiö
Siemens Osakeyhtiö
PL 60
02601 Espoo

050 68407http://www.siemens.fi

Siemens Suomessa

Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. www.siemens.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Siemens Osakeyhtiö

MEDIAKUTSU tänään klo 8.45: Flexible Europe -julkistustilaisuus: ”Trump tai Biden, EU tarvitsee johtavia teknologioita ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Nyt meillä on.”5.11.2020 07:30:00 EET | Kutsu

Suomi esittelee lippulaivahankkeen, kun maailma ihmettelee Yhdysvaltoja. Flexible Europe -ekosysteemi tarjoaa ilmastonmuutosta torjuvan polun taloudelliseen kasvuun sekä Suomelle että koko Euroopalle. Media on tervetullut Päärautatieaseman Kulttuurihalliin kuulemaan uudesta mahdollisuudesta Suomelle. TEM, Teknologiateollisuus, Fingrid, EU-komissio, EK, Lidl ja Siemens Osakeyhtiö avaavat näkymää menestykseen. Uutisen ennätyksellisestä hankkeesta ekosysteemin digivihreällä teknologialla kertoo Sinebrychoff.

MEDIAKUTSU, muistutus: Flexible Europe -julkistustilaisuus 5.11. klo 8.45: ”Trump tai Biden, EU tarvitsee johtavia teknologioita ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Nyt meillä on.”3.11.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Suomi esittelee lippulaivahankkeen, kun maailma ihmettelee Yhdysvaltoja. Flexible Europe -ekosysteemi tarjoaa ilmastonmuutosta torjuvan polun taloudelliseen kasvuun sekä Suomelle että koko Euroopalle. Media on tervetullut Päärautatieaseman Kulttuurihalliin kuulemaan uudesta mahdollisuudesta Suomelle. TEM, Teknologiateollisuus, Fingrid, EU-komissio, EK, Lidl ja Siemens Osakeyhtiö avaavat näkymää menestykseen. Uutisen ennätyksellisestä hankkeesta ekosysteemin digivihreällä teknologialla kertoo Sinebrychoff.

MEDIAKUTSU: Flexible Europe -julkistustilaisuus 5.11. klo 8.45: ”Trump tai Biden, EU tarvitsee johtavia teknologioita ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Nyt meillä on.”29.10.2020 15:00:00 EET | Kutsu

Suomi esittelee lippulaivahankkeen, kun maailma ihmettelee Yhdysvaltoja. Flexible Europe -ekosysteemi tarjoaa ilmastonmuutosta torjuvan polun taloudelliseen kasvuun sekä Suomelle että koko Euroopalle. Media on tervetullut Päärautatieaseman Kulttuurihalliin kuulemaan uudesta mahdollisuudesta Suomelle. TEM, Teknologiateollisuus, Fingrid, EU-komissio, EK, Lidl ja Siemens Osakeyhtiö avaavat näkymää menestykseen. Uutisen ennätyksellisestä hankkeesta ekosysteemin digivihreällä teknologialla kertoo Sinebrychoff.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme