Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

För att få kunnig arbetskraft aktiverar NTM-centralområdena i Södra Österbotten och Österbotten sitt samarbete genom att utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten har bestämt sig för att i fortsättningen utarbeta en gemensam regional riktlinje för arbetstillstånd. Det är frågan om en naturlig pendlingsregion och den gemensamma riktlinjen gällande arbetstillstånd aktiverar samarbetet mellan områdena allt mera för att främja tillgången på kunnig arbetskraft. I riktlinjen för arbetstillståndet ingår nästan 50 yrkesbenämningar och den är i kraft under tiden 8.5-7.11.2023.

De regionala linjedragningarna har att göra med beviljandet av arbetstagarens uppehållstillstånd och prövningen av tillgången på arbetskraft och i dem definieras inom vilka yrkesbranscher på yrkesklassnivå tillgången på arbetskraft har blivit svårare. Arbetstillståndstjänsterna vid arbets- och näringsbyråerna som centralt behandlar ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare behöver som stöd för att bedöma tillgången på arbetskraft, aktuella regionala linjedragningar för de områden där arbetet utförs.

Enligt det material som arbets- och näringsministeriets Färdplaner för tillgång på arbetskraft producerat år 2022 har efterfrågan ökat mest inom trafiken och logistiken i Österbotten. Inom området håller man på med många projekt gällande batteriindustri, väteekonomi och vindkraft. I Mellersta Österbotten har det varit ökad efterfrågan speciellt inom social- och hälsovårdsbranschen, inom turism, restaurang och inkvarteringsbranschen samt inom teknologiindustrin och -tjänster. Det förväntas tillväxt inom industrin gällande den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin. I Södra Österbotten har efterfrågan ökat mycket starkt speciellt inom turism, restaurang- och inkvarteringsbranschen. Inom teknologiindustrin finns det investeringsplaner och dessutom finns det god efterfrågan inom träprodukt- och sågindustrin och stora investeringar har ökat produktionskapaciteten.

Samarbetet mellan områdena blev tätare i och med försöket med tillgångsprövningen för arbetskraft

Statsminister Sanna Marins regering bestämde vid halvtidsöversynen 29.4.2021 att i juni 2021 ska ministergruppen för främjande av sysselsättningen dra upp riktlinjer för genomförande, mål och inriktning av ett regionalt försök i syfte att lätta upp prövningen av tillgång på utländsk arbetskraft. Försöket med att göra tillgångsprövningen för arbetskraft smidigare riktades till NTM-centralområdena i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och i Kajanaland, och försöket genomfördes från hösten 2021 till februari 2023. Målet var att öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesserna i samband med invandring av utländsk arbetskraft genom gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd. Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men samarbetet mellan regionerna utvecklades. Efter att försöket avslutades bestämde NTM-centralerna i Österbotten och i Södra Österbotten att utarbeta en gemensam riktlinje för arbetstillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Mauno Salmela (Södra Österbotten)
NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi


Ari Pitkänen (Österbotten, Mellersta Österbotten)
NTM-centralen i Österbotten
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: de österbottniska företagen investerar i framtiden med rekordfart, trots att bristen på arbetskraft fortsätter att vara svår (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. I Österbotten och i Mellersta Österbotten sker en historiskt stor investeringsboom och sysselsättningsläget i landskapen är utmärkt, men vyerna blir dystrare på grund av den svåra bristen på arbetskraft och svängningarna i världsekonomin.

Alueelliset kehitysnäkymät: pohjalaisyritykset investoivat tulevaan ennätystahdilla, vaikka työvoimapula jatkuu vaikeana (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2023 09:45:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on käynnissä historiallisen suuri investointibuumi ja maakuntien työllisyystilanne on erinomainen, mutta tunnelmia synkentävät vaikea työvoimapula sekä maailmantalouden ailahtelut.

Sysselsättningsöversikten för april månad: Fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland inom området för Österbottens NTM- central (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är 454 (+ 7,2 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 237 fler än i mars månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,0 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,3 %. Antalet heltidspermitterade var 693, dvs. 87 fler än ett år tidigare (+14,4 %). Antalet nya lediga arbetsplatser var i april 1 092 (- 31,4 %) färre än för ett år sedan. Under april månad fanns det sammanlagt 8 629 arbetsplatser, vilket var 4 663 (- 35,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 88 personer jämfört med situationen året innan (- 4,3 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen Manner-Suomen alhaisin työttömyys (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 783 työtöntä työnhakijaa. Se on 454 (+ 7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 237 enemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,0 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,3 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 693 eli 87 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 14,4 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 1 092 (- 31,4 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 8 629 työpaikkaa, mikä oli 4 663 (- 35,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 88 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 4,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet tiivistävät yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi yhteisellä alueellisella työlupalinjauksella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)9.5.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat päättäneet jatkossa laatia yhteisen alueellisen työlupalinjauksen. Kyseessä on luonnollinen työssäkäyntialue ja yhteinen työlupalinjaus tiivistää alueiden välistä yhteistyötä entisestään osaavan työvoiman saamisen edistämiseksi. Työlupalinjaukseen sisältyy lähes 50 ammattinimikettä ja se on voimassa ajalla 8.5.-7.11.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum