Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

För de allmänna bibliotekens demokratiarbete beviljas 920 000 euro

Dela

Syftet med understöden är att främja dialogen och organisera verksamhet som främjar demokratin i biblioteken. Det är fråga om en engångsfinansiering som möjliggör utveckling av verksamheten under två år.

Regionförvaltningsverken har beviljat 38 projekt 920 000 euro för arbetet med att främja demokratin i kommunernas allmänna bibliotek. Med understödet kan verksamheten utvecklas under två års tid fram till utgången av 2023. Med hjälp av understödet fortsätter utvecklingen av bibliotekens demokratiarbete på basis av Sitras projekthelhet Biblioteken som forum för folkstyret som pågick i biblioteken åren 2020 och 2021.

Syftet med understöden är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser samt påverka den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på olika nivåer.  Sammanlagt ansökte 57 projekt om understöd för cirka 2,2 miljoner euro från alla områden.

I projekten som finansierats börjar biblioteken utveckla funktionerna utifrån den egna kommunens behov. Biblioteken har identifierat sin roll som en trygg och neutral diskussionsplats som kan utnyttjas alltmer mångsidigt. Arbetet för demokratifrämjande enligt bibliotekslagen inleds bland annat genom att föra de diskussioner som förs på sociala medier till bibliotekets lokaler, göra podcasts och ordna pubquiz. Biblioteken skapar för barn och unga studiehelheter som ökar påverkandet och ett aktivt medborgarskap i samarbete med kommunens övriga aktörer. Beprövade verksamhetsmodeller även i Sitras projekt Biblioteken som forum för folkstyret tas i bruk i flera kommuner.

– Vi vill tacka de allmänna biblioteken för deras utmärkta ansökningar med så kort varsel. På grund av de begränsade anslagen hamnade vi en knepig situation och var tvungna att gallra bland bra ansökningar på alla områden, men samtidigt lyckades vi finansiera många fantastiska projekt, summerar överinspektör Anu Ojaranta vid biblioteksväsendet.

De årliga understöden för bibliotekens försöks- och utvecklingsverksamhet kan sökas hos regionförvaltningsverken 27.10–30.11.2021. Finansiering kan sökas bland annat för verksamhet som främjar delaktighet.

Beviljade demokratiunderstöd per område

För att utveckla de allmänna bibliotekens verksamhet delades sammanlagt 920 000 euro ut för ordnande av forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Det är fråga om finansiering av engångskaraktär som riksdagen beviljar för detta ändamål.

Bakom länkarna ser du stöden som regionförvaltningsverken beviljat i sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 9 sökande beviljades totalt 331 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 5 sökande beviljades totalt 108 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 1 sökande beviljades totalt 19 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 6 sökande beviljades totalt 101 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 10 sökande beviljades totalt 219 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 7 sökande beviljades totalt 140 500 euro.

Nyttiga länkar:

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
Jenna Koistinen, tfn 0295 016 073
Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum