Institutet för hälsa och välfärd THL

För personer som inleder sin militärtjänst i januari lönar det sig att ta det avgiftsfria influensavaccinet innan tjänstgöringen inleds

Dela

Influensan är en allvarlig sjukdom som kan förorsaka farliga följdsjukdomar. De personer som inleder sin militärtjänst i januari är berättigade till avgiftsfri influensavaccination på samma sätt som andra som hör till målgrupperna för influensavaccination. Information om tidsreservering för vaccinationen hittar man på den egna kommunens webbsidor. Det lönar sig att ta influensavaccinet redan innan militärtjänsten inleds. 

”Influensan sprider sig lätt i miljöer där man bor tätt tillsamman och även friska vuxna kan få kraftiga symtom av influensan. Tillfrisknandet kan ta tid och man kan dessutom få en följdsjukdom som t.ex. lunginflammation eller hjärtmuskelinflammation. Influensavaccinet skyddar både dig själv och andra och hindrar att viruset sprids” säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner.

Vaccinet kan också fås då militärtjänsten inleds 

Om den som inleder sin militärtjänst inte vaccinerats mot influensa under hösten kan vaccinet ges då tjänstgöringen inleds. Vaccinet som getts i början av året hinner nödvändigtvis inte ge ett tillräckligt skydd innan influensaepidemin börjar. Vaccinationen lönar sig trots allt eftersom de olika influensavirusen anländer till Finland vid olika tidpunkter under vintern och våren.  

Influensavaccinet kan även ges samtidigt, eller med olika intervaller med andra vacciner, t.ex. med coronavaccinet.

”Även coronavaccinationen är viktig under militärtjänsten eftersom smitta lätt sprids under dessa förhållanden. Det lönar sig således att senast nu även ta coronavaccinet, om man inte tagit det tidigare” säger Scherleitner. 

Det finns ännu tillräckligt med influensavaccin

Influensavaccinationerna har framskridit bra och det finns fortfarande tillräckligt med vaccin. Det har införskaffats två miljoner injicerbara vaccindoser och 116 000 doser nässprayvaccin för det nationella vaccinationsprogrammet. Även de orter där vaccinet tillfälligt tagit slut kommer att få mera vaccin. Över 65-åringarna har nu vaccinerat sig flitigare än under den föregående säsongen. 

”Det har redan registrerats ca. en miljon influensavaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan förekomma brister på grund av bl.a. dataöverföringen. Om du hör till en av det nationella vaccinationsprogrammets målgrupper lönar det sig fortfarande att ta det avgiftsfria influensavaccinet” säger Scherleitner. 

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, men det har nyligen från olika delar av Finland inrapporterats fler A och B influensafynd än under de föregående veckorna. I Europa har influensaepidemin inte heller ännu börjat.

THL följer upp hur influensasäsongen fortskrider och uppdaterar kontinuerligt influensaöversikten under hela säsongen.

Tilläggsuppgifter 

Influensavaccination av personer som inleder militärtjänst 
(THL)

Influensa
(THL)

Influensavaccin
(THL)

Aktuell översikt över influensan (på finska)
(THL)

Influensavaccindoser som givits under perioden 2021-2022 (på finska)
(THL)

Anna Scherleitner 
sakkunnigläkare (vaccinationer och vacciner)
THL 
p. 029 524 8371
förnamn.efternamn@thl.fi 

Niina Ikonen
ledande sakkunnig, (influensa, uppföljning)
THL
p. 029 524 8413
förnamn.efternamn@thl.fi 

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinationer och vacciner)
THL
p. 029 524 8246
förnamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum