Institutet för hälsa och välfärd THL

För personer som inleder sin militärtjänst i januari lönar det sig att ta det avgiftsfria influensavaccinet innan tjänstgöringen inleds

Dela

Influensan är en allvarlig sjukdom som kan förorsaka farliga följdsjukdomar. De personer som inleder sin militärtjänst i januari är berättigade till avgiftsfri influensavaccination på samma sätt som andra som hör till målgrupperna för influensavaccination. Information om tidsreservering för vaccinationen hittar man på den egna kommunens webbsidor. Det lönar sig att ta influensavaccinet redan innan militärtjänsten inleds. 

”Influensan sprider sig lätt i miljöer där man bor tätt tillsamman och även friska vuxna kan få kraftiga symtom av influensan. Tillfrisknandet kan ta tid och man kan dessutom få en följdsjukdom som t.ex. lunginflammation eller hjärtmuskelinflammation. Influensavaccinet skyddar både dig själv och andra och hindrar att viruset sprids” säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner.

Vaccinet kan också fås då militärtjänsten inleds 

Om den som inleder sin militärtjänst inte vaccinerats mot influensa under hösten kan vaccinet ges då tjänstgöringen inleds. Vaccinet som getts i början av året hinner nödvändigtvis inte ge ett tillräckligt skydd innan influensaepidemin börjar. Vaccinationen lönar sig trots allt eftersom de olika influensavirusen anländer till Finland vid olika tidpunkter under vintern och våren.  

Influensavaccinet kan även ges samtidigt, eller med olika intervaller med andra vacciner, t.ex. med coronavaccinet.

”Även coronavaccinationen är viktig under militärtjänsten eftersom smitta lätt sprids under dessa förhållanden. Det lönar sig således att senast nu även ta coronavaccinet, om man inte tagit det tidigare” säger Scherleitner. 

Det finns ännu tillräckligt med influensavaccin

Influensavaccinationerna har framskridit bra och det finns fortfarande tillräckligt med vaccin. Det har införskaffats två miljoner injicerbara vaccindoser och 116 000 doser nässprayvaccin för det nationella vaccinationsprogrammet. Även de orter där vaccinet tillfälligt tagit slut kommer att få mera vaccin. Över 65-åringarna har nu vaccinerat sig flitigare än under den föregående säsongen. 

”Det har redan registrerats ca. en miljon influensavaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, men det kan förekomma brister på grund av bl.a. dataöverföringen. Om du hör till en av det nationella vaccinationsprogrammets målgrupper lönar det sig fortfarande att ta det avgiftsfria influensavaccinet” säger Scherleitner. 

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, men det har nyligen från olika delar av Finland inrapporterats fler A och B influensafynd än under de föregående veckorna. I Europa har influensaepidemin inte heller ännu börjat.

THL följer upp hur influensasäsongen fortskrider och uppdaterar kontinuerligt influensaöversikten under hela säsongen.

Tilläggsuppgifter 

Influensavaccination av personer som inleder militärtjänst 
(THL)

Influensa
(THL)

Influensavaccin
(THL)

Aktuell översikt över influensan (på finska)
(THL)

Influensavaccindoser som givits under perioden 2021-2022 (på finska)
(THL)

Anna Scherleitner 
sakkunnigläkare (vaccinationer och vacciner)
THL 
p. 029 524 8371
förnamn.efternamn@thl.fi 

Niina Ikonen
ledande sakkunnig, (influensa, uppföljning)
THL
p. 029 524 8413
förnamn.efternamn@thl.fi 

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinationer och vacciner)
THL
p. 029 524 8246
förnamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Högskolestuderande sitter oroväckande mycket, 41 procent sitter minst 12 timmar på vardagar12.4.2023 08:50:01 EEST | Tiedote

Högskolestuderande sitter väldigt mycket. Av dem sitter 41 procent 12 timmar eller mer på vardagar. Över hälften av de manliga studerandena vid yrkeshögskolan, 52 procent, sitter 12 timmar eller mer på vardagar. Uppgifterna framgår av Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT), vars nyaste material samlades in vårvintern 2021 under den tredje vågen av coronaepidemin. Högskolestuderandena satt i genomsnitt 11 timmar per dygn. Av tidigare befolkningsundersökningar har det framgått att till exempel män i åldern 18–29 år sitter i genomsnitt 8 timmar 29 minuter och kvinnor 8 timmar 8 minuter under vardagarna. Den tid som studerande använder för att sitta är således större än genomsnittet för unga vuxna. "Högskolestuderande, särskilt män, sitter oroväckande mycket. Nyligen har det också rapporterats om att de finländska männens fysiska kondition har försämrats. Dessa två forskningsresultat vittnar om att stillasittandet bör minskas och rörligheten i vardagens verksamhetsmil

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum