Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Förbud mot användning av dubbdäck införs på Lönnrotsgatan

Dela

Förbudet mot dubbdäck träder i kraft på en del av Lönnrotsgatan från och med den 28 september 2022. Målet med detta treåriga försök är att förbättra luftkvaliteten och minska det buller som trafiken orsakar i närmiljön.

Förbud mot dubbdäck införs på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa
Förbud mot dubbdäck införs på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa

Dubbdäcksförbudet på Lönnrotsgatan omfattar avsnittet mellan Mannerheimvägen och Sandviksgatan, det vill säga en sträcka på omkring 900 meter. Den enkelriktade gatan går västerut från centrum och betjänar genomfarten från Norra Esplanaden i riktning mot Gräsviken samt fungerar som körförbindelse till stadsdelarna Kampen och Rödbergen.

Ett trafikmärke som förbjuder genomfart med dubbdäck enligt den nya vägtrafiklagen testas på Lönnrotsgatan fram till hösten 2025. Målet med försöket är att utreda hur ett dubbdäcksförbud påverkar friktionsdäckens popularitet och luftkvaliteten. Samtidigt bedömer man förbudets följder, efterlevnaden av det och dess ändamålsenlighet.

Dubbdäcksförbudet syns genom trafikmärken som sätts upp vid gatan samt utrustning för övervakning av luftkvaliteten och dubbdäck.

Det är fortfarande tillåtet att köra med dubbdäck till en tomt

Märket som förbjuder användning av dubbdäck tillåter körning till fastigheterna. 

En alternativ, omkring 300 meter längre genomfartsrutt till Gräsviken går via Mannerheimvägen och Norra Järnvägsgatan. En alternativ rutt till stadsdelarna Kampen och Rödbergen går längs Bulevarden. Vägen blir då omkring 200 meter längre.

Dubbdäcksförbudets effekter på företagen längs Lönnrotsgatan och i närområdet har bedömts vara små, liksom de företagseffekter som baserar sig på tillgängligheten för biltrafik. Förbudets effekter utvärderas redan under försöksperioden, och arrangemangen kan ändras enligt behov.

Valet av däck påverkar luftkvaliteten

Luftkvaliteten i Helsingfors är i huvudsak bra. På livligt trafikerade gator är partikelhalterna i luften dock ställvis höga på grund av trafikavgaserna och gatudammet. Övergången från dubbdäck till friktionsdäck har bedömts ha en betydande positiv inverkan på luftkvaliteten och trafikbullret.

Gatudamm består förutom av material som använts för sandning även av material som lossnar från beläggningen i synnerhet på grund av dubbdäck. Barn, astmatiker samt personer med hjärt- och lungsjukdomar är särskilt känsliga för dammets inverkan på hälsan.

Helsingfors stad har som mål att öka användningen av friktionsdäck så att deras andel i Helsingfors är 70 procent år 2030.

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stadsmiljösektor:

Henna Hovi
trafikingenjör
tfn 09 310 21337
henna.hovi@hel.fi

Marek Salermo
trafikingenjör
tfn 09 310 37106
marek.salermo@hel.fi

Bilder

Förbud mot dubbdäck införs på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa
Förbud mot dubbdäck införs på Lönnrotsgatan. Foto: Roni Rekomaa
Ladda ned bild
Bild av förbudsmärket
Bild av förbudsmärket
Ladda ned bild
Dubbdäcksförbudet på Lönnrotsgatan
Dubbdäcksförbudet på Lönnrotsgatan
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 24.11.202224.11.2022 20:47:32 EET | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 24.11.2022 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti, kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 8.12.2022 kello 16.15. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum